Megkülönböztetés alapján nem ajánljuk…

Megkülönböztetés alapján nem ajánljuk…

Az alábbi webhelyek és dokumentumok segítenek eligazodni a New Age és más káros tanok, hitvallások megtévesztő felvetései és a katolikus hittel kapcsolatos tévtanítások között. Egyes nem katolikus közösségek és szabadegyházak rövid ismertetőjét is közreadjuk.

Tévtanítások

A megkülönböztetésről – Gál Péter atya instrukció alapján készült előadás (2007)

Napjaink tévtanításai – a kereszténység alapjait támadó tévtanításokról (Horváth András)

Virtuális Plébánia: Társalgó (itt kérdezhetsz és választ is kapsz az általad felvetett kérdésekre, elolvashatod, mások miket kérdeztek)

Töprengések pszichózisokról, New Age-ről és C. G. Jungról (dr. Sörédi Pál)


Téveszmék, nem katolikus irányzatok

 • Jézus Krisztus az Élő Víz hordozója – vatikáni dokumentum a New Age veszélyeiről

 • Agykontroll keresztény szemmel (Juhász Zoltánné)
 • Alternatív gyógyászat (Magyar Kurír)

 • Aikido – csak egy küzdősport? (Hortus Carmeli)

 • Angyalok, gyógyítás angyalokkal
 • Antropozófia, Waldorf iskola (Rudolf Steiner), Gordon módszer (Waldorf iskola-Vekerdy Tamás)

 • Arvisura és rovósámán
 • Asztrológia

 • Attila-domb, Tápiószentmárton
 • Ayurvéda és gyógynövények
 • Bach virágterápia – keresztény szemmel (Magyar Kurír) – lásd még: virágterápia
 • Balog Zsófia: Isten szent harcba hív c. könyve – Pax kiadó, 2000. (A fényhordozókról)
  Friss hír: a könyvet a kiadó már nem terjeszti (2011.09.29.)
  B. Zsófia Anna néven írt további könyvei (Légy te is szeretetharcos, Szívedbe ültetem a reményt, Láss túl a felhőkön, stb.)
 • Báránybőrben – egy szekta nyári tábora, kersztény szemnmel
 • A Biblia kódja (Apológia Központ összefoglalója)

 • A bioenergetikáról és csakraterápiáról (egy volt szellemi gyógyító írása)

 • Boldog Teréz anya Keresztény Egyház
  “FIGYELMEZTETÉS MEGTÉVESZTÕ NÉVHASZNÁLATRA
  (AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FÕHATÓSÁG KÖRLEVELE, 2010. IV. 2002. sz.)

  Ismételten felhívjuk a paptestvérek figyelmét, és kérjük figyelmeztessék híveiket is, hogy a Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház, illetve a Boldog Teréz Anya Kápolna (Lelkészi Hivatal: 1089 Budapest, Visi Imre u. 12., Tel/fax: 785-6116, kápolna: 1088 Budapest, Bródy Sándor u,. 38.), bár szertartásaiban, irataiban, tanításában hasonló, de nem a katolikus egyházhoz tartozó közösség.
  A plébánosként szereplõ Dulai Roland nevû személy nem katolikus pap. Nincs semmiféle engedélye vagy megbízása liturgikus cselekmények végzésére. Így az általa megkísérelt szentmisék, szentségkiszolgáltatások nem közvetítik azokat a kegyelmeket, amelyeket Krisztus egyháza útján oszt híveinek. Az általa bárhol, vagy a fent említett kápolnában katolikus pap közreműködésével kötött házasságok a szükséges felhatalmazások híján érvénytelenek.”
  Az egyház saját honlapján ez olvasható: Nem tartozik semmilyen más felekezethez vagy egyházhoz!!!

 • Bösztörpusztai körtemplom
  A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye nyilatkozata a bösztörpusztai „körtemplom” építéséről, 2009. július 29.

A Kunszentmiklós-Bösztörpusztán „Életfa szomszédságában” épülő „Hétboldogasszony Kápolnával” kapcsolatban a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal az alábbi felhívás közlésére kérte a Magyar Kurír szerkesztőségét.

Főtisztelendő és Tisztelendő Urak!
A Kunszentmiklós-Bösztörpusztán folyó év augusztus 21. és 23. között megrendezendő Magyarok Országos Gyűlése ún. szakrális, gyógyító területének középpontjában kivitelezés alatt álló 100 négyzetméter alapterületű és 12 méter magas „körtemplom”, bár a Főegyházmegye területére tervezték, minden előzetes egyeztetés és egyházi engedély nélkül épül. Megálmodói a médiákon keresztül adakozásra és kétkezi munkára kérik a jó szándékú embereket úgy, hogy titulusként a Boldogságos Szűz Mária neve említésével egyházias jelleget sugallnak és ezzel a katolikus híveket megtévesztik. A nyilvánosság előtt megjelent „Hétboldogasszony Kápolnával” kapcsolatos leírások ősmagyar és pogány elemekkel keverik hitünk igazságait, ezért az Érseki Hivatal a Főegyházmegye minden papját az eseménytől távolmaradásra kéri, ezzel együtt a Főpásztor megtilt minden liturgikus funkciót, mely(ek)re esetlegesen (akár megáldás formájában) az egyházmegye bármelyik klerikusát is kérik vagy kérték. Kérem, hogy az Érseki Hivatal egyértelmű elhatárolódása nyomán ki-ki a fentiek szellemében járjon el, és tájékoztassa híveit is.

Paptestvéri szeretettel:
Mészáros István
érseki irodaigazgató-helyettes
Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye/Magyar Kurír

 • A dalai lámáról

 • Dombi Ferenc és a “Hang” könyvek (Juhász Aranka írása)
 • Enneagram – részlet egy levélből
 • Enneagram – Ralh Rath írása
 • Energia karkötő (szkeptikus érvelés a hatástalanság okairól)

 • Ezotéria (Magyar Kurír)

 • A fantasy irodalomról – Star Wars, Harry Potter (Magyar Kurír)

 • Feng Shui – keresztény szemmel (Magyar Kurír)

 • Feng Shui – a New Age legújabb fenegyereke

 • Fénylánc – a Szűzanya sürgős kérése (egy imalánc kritikája)

  • Közlemény

   Néhány hete, elsősorban elektronikus levelezőlistákon, a ferences szerzetesekre való hivatkozással egy lánclevél terjed „Fénylánc – a Szűzanya sürgős kérése” címmel. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány ezúton elhatárolódik az üzenettől, kijelentve, hogy az nem a ferencesektől származik, terjesztését a magyar ferencesek nem támogatják.

   A Szűzanya tisztelete és közbenjárásának kérése a katolikus hit és vallásosság lényegéhez tartozik. A Szentírásból tudjuk, hogy ahol többen összegyűlnek az Úr nevében, ott Isten is jelen van. A rózsafüzér a keresztény hagyomány gyöngyszeme; imádkozása igen gazdag gyümölcsöket terem.

   Ugyanakkor a fent említett üzenet teológiailag elfogadhatatlan, ezotériába hajló kifejezései pedig idegenek keresztény hitünktől. Ezért arra kérjük a kedves híveket, hogy (különösen a ferencesekre való hivatkozással) ne terjesszék azt.

   Köszönettel:

   Fr. Magyar Gergely OFM
   tartományfőnök

   Budapest, 2010. szeptember 4.

 • Garabandal – jelenések

 • Gyógyító kövek

 • Harry Potter világképe (ethos)
  • MágusmesékGondolatok a meséről, a mágiáról és Harry Potterről (Kovács Gábor atya)
 • Hellinger-féle családállítás – keresztény szemmel (Magyar Kurír)

 • Vatikáni figyelmeztetés a holisztikus gyógyítással kapcsolatban
 • A Wikipedia-alapító beszólt a holisztikus gyógyítóknak
 • Homeopátia– a gyógyító semmi
 • Érvek a homoszexuálisok házasodási és örökbefogadási “joga” ellen

 • Homoszexualitás katolikus szemmel
 • Az íriszdiagnosztika egy nagy kamu
 • Isten állatkertje: Az ötven legkétesebb magyarországi egyház (Heti Válasz)

 • A jóga elmélete és gyakorlata nem összeegyeztethető a kereszténységgel

 • Kármel és jóga

 • Hogyan egyeztethetők össze Jehova tanúinak Krisztussal kapcsolatos tanításai a Bibliával?

 • Jezabel szellemének felismerése (3×10 perc video) – a katolikus tanításnak megfelelő pünkösdi karizmatikus tanítás

 • Júdás evangéliuma (Az Apológia Központ összefoglalója)

 • “Keskeny nyomtávú” vallásosság avagy a hit egyéni értelmezésének veszélyei

 • Kineziológia – keresztény szemmel (Magyar Kurír)


Kritikák

Amoris LaetitiaA négy bíboros levele

Szabadkőművesség

Hidas-Raffai-féle anya-magzatkapcsolat-analízis

Ki ne szeretne boldog és problémátlan várandóságot, könnyű és gyors szülést, kivételesen intelligens és szociábilis gyereket. A mai anyáknak ez már egyáltalán nem elérhetetlen álom, tudhatjuk meg a bababiznisszel foglalkozó médiából, csak részt kell venniük a Hidas-Raffai-féle anya-magzat kapcsolat-analízisben.
Egy ilyen sokat ígérő módszert érdemes közelebbről is megismerni.

Miért rossz ötlet randizni egy nem kereszténnyel?

Rózsafüzér a magzatokért

“Néhány napja egy barátnőm lelkesen mesélte, hogy milyen jó imát talált egy magyar katolikus lapon a magzatok megmentéséért. Megnéztem az imát, amit egy Maureen Sweeney-Kyle nevű amerikai asszony kapott, állítólag látomásban. Gyanúsnak találtam, ezért rákerestem a nevére az interneten.”

Újpogányság, ősmagyarság

 • Az Egyház élő hitével összhangban (püspökkari körlevél – újpogányság, ősmagyar szinkretizmus)

  • Nyílt levél a Magyar Püspöki Konferencia Főméltóságainak (dr. Papp Lajos)

  • Az MKPK titkárságának válasza dr. Papp Lajos nyílt levelére
   “Az a hír jutott el hozzánk, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságára, hogy dr. Papp Lajosnak a Konferenciához intézett nyílt levele több karizmatikus listán is megjelent. Amennyiben ez így van, akkor szeretnénk, ha a levélre írott válaszunk is megjelenne ezeken a listákon. (A szöveg alább olvasható)
   Köszönettel:Mohos Gábor
   MKPK titkár
   ———————-
   Tisztelt Professzor Úr!
   A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére küldött levele kedves stílusa ellenére igen megtévesztő és súlyos vádakat fogalmaz meg. Bár a körlevélből egyértelmű, mégis hangsúlyozzuk, hogy annak címzettjei  a katolikus hívek és célja a katolikus hit megőrzése, amely minden katolikus püspök elemi feladata. Éppen ezért a körlevél megírása sürgető kötelesség volt.A körlevél hangvétele pozitív, elsősorban értékeinkről, helyes öntudatra ébredésünkről szól katolikusokként és magyarokként, ezért teljességgel érthetetlen az inkvizícióval, máglyával, kirekesztéssel kapcsolatos vád,
   amelyek a körlevélben egyáltalán nem szerepelnek. A körlevél egyetlen személyt sem vádol, hanem híveink figyelmét hívja fel a katolikus hitünkkel össze nem egyeztethető eszmékre és tanokra. Hitünk megfogalmazása és védelme a vallásszabadsághoz való alapvető jogunk része.
   Tisztelettel: az MKPK Titkársága”
  • A püspökkari körlevélhez (Gyurka testvér)
  • A katolikus körlevél értelmezése nemzeti radikális szemszögből
  • Stoffán György: Jogos és fontos volt-e a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele?
 • A táltosok már a spájzban vannak (a Heti Válasz írása)

 • Vicc? (Kovács Gábor atya válasza dr. Papp Lajos nyílt levelére)

 • Menekülés az őstörténetbe (Heti Válasz, 2010)

 • Molnár V. József, Papp Gábor és az újpogányság Magyarországon 1.

 • Molnár V. József, Papp Gábor és az újpogányság Magyarországon 2.

 • A Bakk Endre Kanonok Alapítvány csatlakozási felhívásáról
  (A MEGÚJULÁS ÉVÉBEN: CSATLAKOZÁSI FELHÍVÁS – e-mail körlevél)

  A felhívással kapcsolatban megkerestek korábban és kérdezték a véleményemet. Az elképzelést szépnek tartottam, de éreztem, hogy sok feszültséget szülhet. A fenti alapítvány későbbiekben kapcsolódott be az esemény szervezésébe. Amikor ezt észrevettem, azonnal elzárkóztam a további együttműködéstől.

  Korábban ez az alapítvány más, a magyarság egységére törekvést imitáló szervezettel karöltve vagy éppen annak alszervezeteként az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendhez, a Pálos Rendhez való viszonyulást is megbolygatta: megboldogult Árva Vince atyával elhitették, hogy ő az egyedüli, igaz pálos. Szent Özsébről elnevezett honlapjukon jelenleg is hozzájárulásunk nélkül használják a rend címerét, szimbólumait és fényképeit, ami további félreértésekre adhat okot. Kezdetben magam is elhittem, hogy lehetséges az együttműködés velük. Valójában ezt csak addig akarják, amíg fel tudnak bennünket használni saját érdekeik érvényesítésére.

  A gellérthegyi szoborcsere kapcsán a döntéshozókat is kellemetlen helyzetbe hozzák, mert bármit is döntenek, az nagy ellenállásba fog ütközni. Sose felejtsük el, hogy a sátán a szép és szent dolgok mögé is be tud férkőzni. A Boldogságos Szűz Mária nevének említésével egyházias jelleget sugallnak tevékenységükhöz és ezzel megtéveszthetik a hívőket, katolikus és keresztény szervezeteket, a média képviselőit egyaránt. A Püspöki Kar 2009-ben kiadott körlevele az újpogányságról éppen az ilyen vallási köntösbe bújtatott tevékenységek miatt született.
  Fenti indokok alapján a Pálos Rend nevében egyértelműen elhatárolódok az alapítvány tevékenységétől.>
  Budapest, 2011. március 30.

  Bátor Botond OSPPE, pálos tartományfőnök

 • A Pálos Rend közleménye a róluk készült DVD-filmről

  palos rend logoBátor Botond tartományfőnök az alábbi nyilatkozatot teszi közzé a Pálosok – az ősi magyar rend című filmmel kapcsolatban:

  A 2011 tavaszán DVD-n megjelent, Császár Tamás rendező és Gőbl Gábor producer által jegyzett Pálosok – az ősi magyar rend című film tartalmától és jellegétől a Magyar Pálos Rend teljes mértékben elhatárolja magát. A film súlyosan elferdíti az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend történetét és küldetését, mely szorosan összekapcsolódik a kereszténységgel és azon belül a Katolikus Egyházzal. Kérünk minden jószándékú embert, hogy ennek a nyilatkozatnak a figyelmbevételével viszonyuljon a fenti DVD-filmhez és imádkozzon a katolikus hit védelmének szándékára.

  A Magyar Pálos Rend nevében:

  Bátor Botond tartományfőnök

 • Téves kinevezés a Pápai Akadémiára?

Miguel Nicolelis brazil neuro-tudóst a Pápai Tudományos Akadémia tagjává választották. Nicolelis nyiltan síkra száll az abortusz és a homo-„házasság” engedélyezéséért. Mindazokat, akik ez ellen lépnek fel, „hisztérikus jobboldaliaknak” nevezi.
Nicolelis az Egyesült Államokban a Duke Egyetemen a neuro-biológia professzora, és a robotokkal folytatott neuro-biológiai kísérleteiről vált híressé. A brazil elnökválasztás során síkra szállt a homo-„házasság” törvényes engedélyezése mellett, és határozottan, elkötelezetten támogatta az időközben megválasztott elnökjelölt, Dilma Rousseff, hasonló szellemű álláspontját.

Nicolelis saját álláspontjának védelmére unos-untalan ezt ismételgeti: kétlem, hogy az abortuszt ellenzők megőriznék álláspontjukat, ha Sau Paulo klinikájának sürgősségi osztályán látnák, amikor egy fiatal lány illegális abortusz után vérmérgezésben meghal.

A „Human Life International” római mozgalom főtitkára, Ignacio Barreiro prelátus a vatikáni kinevezés hallatán megdöbbenésének adott hangot a „LifeSiteNews” kanadai internetes oldalán. Ugyanakkor közölte, hogy abban reménykedik, hogy a Szentszék Nicolelis kinevezését felül fogja vizsgálni.

Létrehozva 2023. október 11.