Szőkefalva

A szőkefalvi állítólagos jelenésekről

FRISSÍTVE: Köszönettel tartozunk a Gyulafehérvári Érsekségnek, mivel kérésünkre közzétették honlapjukon a főpásztor körlevelét.  Köszönet továbbá György István szőkefalvi lelkésznek az érseki körlevél másolatáért, valamint Bazsó-Dombi Attila atyának a további forrásokért (lásd a cikk végén).

A szőkefalvi jelenésekkel kapcsolatban hivatalosan nem nyilatkozott az Egyház, ez általában hosszabb ideig tartó vizsgálat eredménye. A hivatalos megnyilatkozás közzétételéig a „szőkefalvi állítólagos jelenések” megnevezést kell alkalmazni. A szerk.

A Főegyházmegyei Hatóság magatartása (a körlevél teljes másolata megtekinthető itt)

A Főpásztor kétszer beszélgetett Rózsikával négyszemközt: 2000. május 7-én, Dicsőszentmártonban a plébánián, a bérmálás alkalmával és 2000. július 18-án a szőkefalvi plébánián. Mindkét alkalommal meggyőződött arról, hogy Rózsika teljesen őszinte, hiteles látnok, a keresztény erényekben kiváló, kerüli a pénzszerzést. Amíg a vizsgálat le nem folyik, addig is azt mondhatja a Főpásztor, hogy Rózsika nem színlel, nem beteges, hanem tudatosan éli meg karizmáját. Amennyiben nem volna hiteles a jelenés, akkor csak csalódásról lehetne szó és természetes parapszichológiai öntudatlan esetekről.

A Főpásztor harmadszor is találkozott Rózsikával, társaságban, amikor felkereste bérmaútja alkalmával a marosvásárhelyi kórházban, 2002. május 2-án. Álláspontja nem változott.

A Főpásztor 1999. november 8-án 693/ 1999. szám alatt és 2001. február 5-én a jelenésrõl írásban jelentést tett a Hittani Kongregációnak. Utóbbit személyesen adta át J. Ratzinger bíborosnak római székhelyén audiencia keretében 2001. február 10-én. A bíboros elbeszélgetett vele. Az állítólagos jelenésekkel kapcsolatban azt mondta: “Az Úr Jézus mondta: Gyümölcseiről ismeritek meg a fát. (Mát. 12, 33.) A zarándokok ájtatossága, keresztény életváltása mind jó jel. Az ördögtől nem származhat ennyi kegyelem!”

A Főpásztor írásbeli utasítást kapott a Hittudományi Kongregációtól (Normae 1978. febr. 25. sz. keltezéssel) és mindenben ahhoz tartja magát. A kerületi főesperes és a helyi plébános minden jelenésről írásbeli jelentést küld be a Főegyházmegyei Hatóságnak és helyszínen biztosítják, hogy minden hitünk és erkölcsünk szellemében folyjék le.

Az állítólagos jelenésekről a Főpásztor körlevélben tájékoztatta a híveket. A közlemény szövege:

“Szám: 612-2000. A szőkefalvi állítólagos jelenésekről.
Márián Rózsika szőkefalvi hívünknek 1995 óta vannak állítólagos látomásai. Az utóbbi időben nagy nyilvánosság előtt éli át a Szűzanya állítólagos jelenéseit. Az illetékes Egyházmegyei Hatóság csak a jelenések sorozata megszűntekor nyilatkozhat, az előírt egyházi vizsgálat után.  Ezért kérem T. Testvéreimet, hogy tartózkodjanak minden olyan szentbeszédtől vagy cselekedettől, amely az állítólagos jelenéseket mint biztosan természetfölöttit mutatná be.
Engedélyezem a nyilvános istentiszteletet a plébániatemplomban az állítólagos jelenésekkel kapcsolatban, de attól függetlenül. Az istentisztelet és közös ima mindenben kövesse Egyházunk előírásait. Az eseményeket figyelemmel kísérem, hogy minden Egyházunk szellemében és a lelkek javára történjék. Kerüljünk mindent, ami szektás jellegű, vagy nem egyeztethető össze hitünkkel és erkölcsünk tanításával.
Dr. Jakubinyi György érsek”

A cikk forrása 

További információk a szőkefalvi állítólagos jelenésekről és a látnokról

A szőkefalvi látnok tanúságtétele (archív rádiófelvétel, 2007)

A Krisztus Világossága az Érsekség engedélyével működő lelkiségi lap volt, amely az utolsó jelenés után tematikus számot fordított az ismertetésre.

Az utóbbi években Jánossy Gábor, a Tengernek Csillaga felelős szerkesztője foglalkozik hitelt érdemlően a szőkefalvi jelenésekkel:

Létrehozva 2021. március 29.