Fénylánc – a Szűzanya sürgős kérése

Az elmúlt hetekben sok helyen felbukkant a fenti címmel egy körlevél az interneten. Több testvérünk – élve a megkülönböztetés adományával – elküldte véleményét. Ezekből idézünk, remélve hogy segít eligazodni a jó és rossz, az igaz és hamis állításokat tartalmazó állítólagos üzenetek, láncimák és kinyilatkoztatások között. (A szerk.)

Írásunk megjelenését követően a ferences tartományfőnök is közleményt adott ki ezzel kapcsolatban.

“Én is megkaptam már más listákon. Nem tudtam beazonosítani az eredetét. Nekem kifejezetten New Age szagú (a terminológia és a mondanivaló is) keresztény köntösbe bújtatva, de nagyon kíváncsi vagyok a többiek véleményére is.”

 “A rózsafüzér és az igeolvasás persze nagyon jó dolog, de szinte minden más sántít.

Először is nem derül ki a levélből, hogy kinek és mikor mondta ezeket a Szűzanya, sem az, hogy ki az a “mi”, akik az ima időpontját kiválasztották és a levelet terjesztik, sem pedig hogy magyarra ki fordította (mellesleg rettentő gyatrán) és ki terjeszti.

Másodszor: nekem mindig gyanús, ha valami csak akkor működik, ha mindenki egyszerre, ugyanabban az időpontban csinálja. Persze vannak “kegyelmi órák” (például a 15:00 Jézus halála miatt, főleg pénteken), de ha te csak hajnali fél négykor vagy az esti hatórás hírek után tudsz időt szakítani a rózsafüzérre, attól még annak ugyanolyan hatékonynak kell lennie.
…A hiteles imafelhívásokban szinte sosem szerepel, hogy hány órakor imádkozz (pl. imakilenced a karizmatikus találkozó előtt, ima a papokért, az “egymillió imádkozó magyar” kezdeményezés, stb.).

Harmadszor: fénylánc, “legyünk összeköttetésben egymással a Föld megmentéséért”, fényhullám, “nagyon erős pozitív energiaforrás”, “magasabb szinteken folyó harc”? Tipikus New Age duma. (Elméletileg előfordulhat, hogy aki az egészet kitalálta, az nem szándékozott okkult nézeteket terjeszteni, de attól még a felhívás és a Szűzanya szájába adott szöveg nem a tiszta katolikus hitet, hanem valami babonás-energiahívő-angyallátó ál-kereszténységet tükrözi.)

…Szóval esélyt sem látok arra, hogy az üzenet valóban a Szűzanyától való. A hamis jelenéseket kergetők jellegzetes szinkretizmusával van tele. Aki akar, imádkozzon rózsafüzért vagy bármi mást, de ne akarjon része lenni semmilyen fényláncnak, és főleg ne terjessze ezt a levelet.”

“Isten nem fényhullám és nem energia, hanem SZEMÉLY, a Szentlélek sem sugár, hanem SZEMÉLY!!!!! Elvakítják az embereket, eltántorítanak az igaz hittől az ilyesmik a rózsafüzér szóval. Akik olvassák és elhiszik Isten személytelenítését, hát mind mondhatják a rózsafüzért, ez a gonosz csapdája.

A fény és energia Lucifer kedvenc szavai. Ki a látnok, mi a neve? Ki a lelki vezetője? A püspöke tud-e róla? Egy név sincs sehol. Egy igazi látnokot (Szent Fausztina) Isten elsősorban paphoz küldi, és engedelmességet vár el, nem azt, hogy terjessze saját eszétől, és közvetlenül.”


“Nekem az tetszett a legjobban, hogy “Nem az a fontos, milyen vallásúak vagytok, milyen hitet gyakoroltok, elég a ti személyes vágyatok segíteni.” Arra befizetek, amikor a Jehova tanúja, a zsidó, a mormon, a muzulmán, a hindu egyszerre imádkozza a rózsafüzért. Ilyen nagy ökörséget csak nem mond a Szűzanya!”


“A jelenés-hajhászók nem értik meg, hogy Isten már a teljes Kinyilatkoztatást átadta az emberiségnek, azt a katolikus Egyház őrzi és egyedül a Tanítóhivatal interpretálja helyesen, a magánkinyilatkoztatások pedig ehhez semmi újat nem tehetnek, csak felhívhatják a figyelmet egyes elemeire, bűnbánatra és megtérésre szólíthatnak.”


“Egy módját és indokait tekintve zavaros imához való csatlakozás nehezen teremthet jó gyümölcsöket. Egy Buddha pózban imádkozó Jézus képe (Medjugorjében láttam ilyet) sem elég indok arra, hogy a szobámban kitegyem.

A rózsafüzér imádkozása -fénylánc és emberi okfejtésen alapuló érvelés nélkül is- hatékony és kedves a Szűzanyának. Használni kell adományunkat, ki kell mondanunk azt, hogy ez az ima sokunk számára nem Istentől (vagy akár a Szűzanyától) való, és ennek megfelelően cselekednünk. Én nem javaslom ezen zavaros fénylánc népszerűsítését.”


“Több mint húsz éve folyik a magyar engesztelés, minden hónap 12-én este van, tehát így is úgy is lesz rózsafüzér 12-én este!”


“Egyik nap becsöngetett hozzánk egy aktivista, aki rákos vagy éhező gyerekek megsegítésére gyűjtött adományokat. A megbízóleveléből láttam, hogy a Krisna völgyből jött. Nem adtam neki semmit. Ugyan jó célra ment volna, de akkor sem. Nem akarom, hogy a megsegítettek a krisnásoknak legyenek hálásak. Ha adok, akkor a katolikus karitásznak adok, ugyanezen okból.

Hasonlónak látom a helyzetet a fénylánccal is. A rózsafüzér imádkozása hasznos és jó, de ha a zűrzavaros felhívást terjesztem, akkor a zűrzavaros gondolatokat is terjesztem, nem csak az imát.”


“Pontosan ez a probléma a “nem egészen tiszta, de végtére is jóhiszemű” kezdeményezésekkel: ha az elfogadható része miatt terjesztjük, akkor is együtt terjesztjük a rosszat, a zavaros körítést. Hiába vagyunk roppant tudatos és nem naív keresztények, sokaknak az a legfőbb érv, hogy látták a templomban, hallották a paptól, vagy a szomszéd Mari néni is ezt csinálja, pedig ő közismerten jó keresztény. Ezért hiszik el a harminc példányban lemásolandó és sorscsapások terhe mellett terjesztendő Szent Júdás-imákat és Lourdes-i(nak hazudott) láncleveleket: ha a templom padján találták, és a Szűzanya vagy egy másik szent vagy netán maga Jézus említve van benne, csak nem lehet rossz! Hát de.

…Jómagam annak idején úgy jutottam el a reikiig meg az agykontrollig, hogy “kicsiben” kezdtem: egyre több “szürke” dolgot hittem el, míg végül már nyakig voltam a “fekete” nézetekben, és közben még mindig jó kereszténynek hittem magam… Ez igenis működik, nagyon sok okos embernél és templomba járó kereszténynél is így működik. Azt csak a teológiában, a megkülönböztetésben jártasabb kevesek gondolják úgy, hogy ilyen apróságokkal nem lehet félrevinni egy ember hitét. Elég, ha a New Age szófordulatokat és sablonelemeket (“fénylánc”, “árasszuk a szeretet sugarát a bolygóra”, stb.) megszokja valaki a vallásos szövegekben, máris elveszített egy jó szűrőt, ami megmutatná neki, mitől tartsa magát távol. Ma elfogadja a fényláncot mint “keresztény módon is értelmezhető” dolgot, holnap részt vesz egy meditációs gyakorlaton, hiszen az “tulajdonképpen ugyanaz, mint az imádság”, jövő héten pedig karmát gyógyíttat egy jósnőnél, mert annak az asztalára is ki van téve egy giccses Mária-kép, tehát nem lehet rossz dolog…

Nem látok minden bokorban ördögöt. Csak sok ismerősömön látom, hogy náluk is így történt; egyszerű templomos-rózsafüzéres nénik képezik magukat vajákos asszonyokká, mert a Nők Lapjában olvastak valami holdtöltekor készítendő gyógyfüves csodaszert, aminek a receptjét Uriel arkangyal diktálta egy látnoknak, és amiben angyal van, az biztosan keresztény dolog…

Felelősségünk van. Ha megakadályozni nem is tudjuk a babonaságok terjedését, legalább ne segítsük.”


“Én is több helyről megkaptam már, és a terminológia valóban nagyon zavaró. DE!

Szíven ütött az „Összeestek és elalszotok nemcsak az anyagi élet gondjai miatt, hamis tanítások is elaltatnak titeket” gondolat.
Ez az, amit én is érzek magamon és a környezetemben is: az okos és balga szüzek mintájára. A „fenntartható fejlődés” elvesztése miatti aggodalom elnyomja a Krisztus visszajövetele iránti vágyakozást. A kimerültség és a túlhajszoltság miatt nincs virrasztás és őrködés, de nincs öröm és derű sem. Van viszont nyafogás és a panaszkodás, kritika és ítélkezés.

Ha zavaros is a levél, arra mindenképpen jó, hogy rávilágítson arra, hogy virrasztanunk és imádkoznunk kell, amíg Krisztus újra el nem jön, mert a Gonosz tombol, és sokakat elragad az igazak közül is. Nincs emberi megoldás, csak az Isten mindent túláradó szeretete és találékonysága. Emiatt arra gondoltam, hogy a Szentlélek által Krisztust fogom dicsőíteni adott időpontban, ha nem érek rá vagy elcsúszom időben, akkor előtte és utána is.

Ebből biztos hogy nem lesz baj, és egybecseng a Szentírással is.”


“A New Age lényegéhez tartozik, hogy úgy tör a keresztény hit  megsemmisítésére, hogy azt belülről igyekszik tönkretenni. Amit  olvasol, abban csupa keresztény fogalom van, Jézus, Szűz Mária,  rózsafüzér, stb. és valami mégsem stimmel. Apróságok nem stimmelnek,  amelyek elvisznek, eltávolítanak a jó iránytól. A legalattomosabbak azok a levelek, amelyeknek még a fő mondanivalója is jó. Fogjunk össze  és egyszerre imádkozzunk a világért, ez jó dolog, nem? Csak sajnos a körítés sok hamis dolgot tartalmaz.

Ezek nem tűnnek  fontosnak, de két okból mégis fontosak. Egyrészt mert átalakítják a világnézetünket apró pontokon, amelyek szépen fokozatosan elvisznek minket Istentől. Pontosan ez az egyik cél! Ha a gondolkodásod fontos pontokon elferdül, akkor Isten  üzenete mar nem ér el téged, visszaverődik rólad. És kész a baj. A  fenti levél hamis részeiről a levelem végén olvashattok. Másrészt, és ez még fontosabb, a levélben is szereplő energia- és  fényáram nem teljesen irreális dolog. Bárcsak az lenne! Amit a New Age  ez alatt ért, az ugyanaz, mint ami a bioenergetikát, a reikit, az  akupunktúrát, az agykontrollt és a varázsvesszőt egyaránt működteti: a személyes szellemi jelenlét. Az alapüzenet a következő. Ha valamit  szellemi erő működtet, és az adott dolgot (pl. varázslás, jövőbe és  távolba látás) az Ó- és Újszövetség és az egyház tanítása egyaránt  elutasítja, akkor ez a szellemi erő az Istennel ellenséges táborból  származik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a szellemi erők  korántsem veszélytelenek. Hosszú könyvek és sokunk személyes élményei  szólnak erről.

Az egyház Isten személyes szeretetét és a világ feletti uralmat  hirdeti. A már kifizetett üdvösséget szabadságunk van életre  váltani vagy elutasítani. Személytelen energiákat sohasem hirdetett az  egyház, és ezekre nincs is szüksége. Ha tehát valaki világméretű  energia-áramot hirdet egy nagy közös imádsághoz kötve, akkor óva intenek mindenkit, hogy ehhez társuljon! Ehelyett  javasolnám, hogy a fenti levélben hirdetett időpontban tartsunk közös vagy egyéni imádságot védelemért, szabadulásért és gyógyulásért.

“Furcsaságok” a levélben
Az Istenanya 3-6 hónapot adott a szeretetlánc elkészítésére és kéri  kérésének terjesztését az egész világon.
A HITELES JELENÉSEKKOR MÁRIA MINDIG JÉZUSRA MUTAT, NEM AD ÖNÁLLÓ  UTASÍTÁSOKAT ÉS FŐLEG NEM HATÁRIDŐKET.

Mennyei Anyánk
EZ NYILVÁNVALÓAN MÁRIA ISTENÍTÉSÉRE ÉS ÍGY ISTEN EGYETLEN VOLTÁNAK  KÉTSÉGBE VONÁSÁRA IRÁNYÍT. XVI. BENEDEK PÁPA SZÉP DOLGOKAT TANÍT  ARRÓL, HOGY MIÉRT NEM NEVEZI AZ EGYHÁZ SOHASEM NŐNEMŰNEK ISTENT.

a lelkek és a Föld megmentése érdekében
A FÖLDET NEM KELL MEGMENTENI. AZ ÜDVÖSSÉG AZ EMBEREKNEK SZÓL, A  MADARAKRA ÉS AZ ÁSVÁNYOKRA VONATKOZTATOTT ÜDVÖSSÉG NEW AGE SZÜLEMÉNY,  SZÁNDÉKOS ÖSSZEMOSÁS. A LELKEKRŐL VAN SZÓ.

fényhullámot, nagyon erős pozitív energiaforrást alkotunk
ITT VAN AZ A BIZONYOS ENERGIA.

Segítsetek nekem, csatlakozzatok az én kéréseimhez értetek és a Föld  bolygóért.
A SZŰZANYA JÉZUSRA MUTAT ÉS AZ Ő TANÍTÁSÁT TOLMÁCSOLJA. OLVASSATOK EL  TERÉZ ANYA ÉS FAUSZTINA NŐVÉR MÁRIA-JELENÉSEIT, AKIK NEM ISMERTÉK EGYMÁST. ENNEK AZ ÜZENETNEK AZ ÍRÓJA NEM A SZŰZANYA.

A ti hangotok, a mi közös hangunk, ezer és ezer gyermekem hangja  egyesülve a ti Mennyei Anyátok hangjával az egész földkerekségen
EZ TELJESEN HAMIS. ISTENNEK NEM AZÉRT VAN SZÜKSÉGE AZ IMÁNKRA, MERT  EGYEDÜL GYENGE. NEKÜNK VAN SZÜKSÉGÜNK AZ IMÁRA, HOGY BELE TUDJUNK  ÁLLNI ISTEN MŰVÉBE.

Ti nem tudjátok és nem látjátok milyen kegyetlen harc folyik a magasabb  szinteken
EZ A NEW AGE HIERARCHIKUS, PIRAMIS-SZERŰ VILÁGKÉPE, AMELYET AZ EGYHÁZ  TANÍTÁSA ELUTASÍT. NINCS SEMMIFÉLE HIERARCHIA, AMELY KÖZTES LÉNYEKEN  KERESZTÜL ELVEZETNE MINKET ISTENHEZ, MERT A TEREMTŐ ÉS A TEREMTMÉNY  KÖZÖTT VÉGTELEN, ÁT NEM HIDALHATÓ SZAKADÉK TÁTONG.

Nem az a fontos, milyen vallásúak vagytok, milyen hitet gyakoroltok,  elég a ti személyes vágyatok segíteni. Mind az én gyermekeim vagytok.  Legalább ebben a pillanatban fogjatok össze mindenek ellenére ami  szétválaszt titeket.
EZ A NEW AGE ALAPTANÍTÁSAINAK EGYIKE. ÖSSZEMOSSA A KÜLÖNBÖZŐ VALLÁSOK  TANÍTÁSAIT, EZZEL EGYRÉSZT SEMLEGESÍTI A KERESZTÉNY ÉRTÉKEKET,  MÁSRESZT PEDIG EGYESÍTI A VILÁGOT VALAMILYEN URALOM ÉRDEKÉBEN,  AMELYNEK A NEVE MINDIG MÁS, DE A LÉNYEGE UGYANAZ. MÁRIÁNAK SOHASEM  LESZ MINDEGY, HOGY JÉZUST KÖVETED, VAGY BUDDHÁT, VAGY GYURCSOK  JÓZSEFET. EZ NEM MÁRIA HANGJA.

Vigyázzatok magatokra, testvérek! És ne küldjetek “gyanús” anyagokat egyik listára sem!”


1. Ádám Ferenc – Szolnok (a Jézus atya kulcsszóval bármelyik kereső  oldal kiad infókat pl.: https://web.archive.org/web/20130723133350/http://hu.netlog.com:80/adam_137 – egyértelműen  New Age.

 http://lendvaykati.gportal.hu/

angyalok, energiák, meditáció, szellemi tér és egyéb kulcsszavak  találhatók az oldalakon, ez is New Age.

Az üzenetben is vannak nagyon gyanús és árulkodó “kulcsszavak”: világító összeköttetés, fénylánc, fényhullám, pozitív energiaforrás …

Természetesen imádkoznunk kell, sőt a Szűzanya közbenjárását is kell  kérnünk, de hogy egy adott nap és időpont alkalmasabb lenne az imára,  mint egy másik, ez felettébb furcsa.

Kérjük a Szentlelket, hogy adjon mindannyiunknak bölcsességet és a  megkülönböztetés ajándékát!”


A ferences szerzetesekre hivatkozó lánclevéllel kapcsolatban az alábbi közleményt adta ki Magyar Gergely ferences tartományfőnök.

Közlemény

Néhány hete, elsősorban elektronikus levelezőlistákon, a ferences szerzetesekre való hivatkozással egy lánclevél terjed „Fénylánc – a Szűzanya sürgős kérése” címmel. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány ezúton elhatárolódik az üzenettől, kijelentve, hogy az nem a ferencesektől származik, terjesztését a magyar ferencesek nem támogatják.

A Szűzanya tisztelete és közbenjárásának kérése a katolikus hit és vallásosság lényegéhez tartozik. A Szentírásból tudjuk, hogy ahol többen összegyűlnek az Úr nevében, ott Isten is jelen van. A rózsafüzér a keresztény hagyomány gyöngyszeme; imádkozása igen gazdag gyümölcsöket terem.

Ugyanakkor a fent említett üzenet teológiailag elfogadhatatlan, ezotériába hajló kifejezései pedig idegenek keresztény hitünktől. Ezért arra kérjük a kedves híveket, hogy (különösen a ferencesekre való hivatkozással) ne terjesszék azt.

Köszönettel:

Fr. Magyar Gergely OFM
tartományfőnök

Budapest, 2010. szeptember 4.

Létrehozva 2023. november 16.