Maria Divine Mercy jósnő védelmezőjének hitelességéről

A gloria.tv egyik filmje alatt bukkantam Szilveszter atya markáns kommentjére, amit most közreadok.

Reakció a Dr. Kelly Bowring válasza arra a 7 pontra, amit Mark Miravalle állított össze Maria Divine Mercy kinyilatkoztatásai ellen című interjúra:

Angol eredeti: június 27-én. A szöveg értelmezéséhez: aki az elején beszél, semmi teológiai végzettsége nincs, könyvkiadó. Köze nincs a dolgokhoz…Az alábbiból látszik is: “Ő keresztény volt (a felekezet nem fontos) és mindig Jézus visszatéréséről beszélt.

Én, bár katolikusnak lettem keresztelve, főleg a zsidó vallást ismertem, és nem volt még kialakult kapcsolatom Jézussal, akiről tudtam, hogy zsidó lévén a visszatérése jó dolog.”
Reakció: zsidóként a messiás a mai napig nem jött el. Miért jó dolog zsidóként Jézus visszatérése? És: a felekezet nem fontos: felekezetenként mást vallunk a kegyelemtan és megváltástan kérdéseiben. Tehát, de fontos pont ezeknél a témaköröknél.

Dr. Kelly Bowring: Valóban megvannak a végzettségei és valóban abban a pozícióban van, mint írják. De: ezek európai szempontból egyházmegyei tanfolyam szintjének felelnek meg. Egyházilag tiltott Mária jelenések propagálásáról híres. Továbbá: vannak eretnek tanításai, mint pl: szenvedő lelkek, azaz a mi szenvedésünkkel más megváltásában társmegváltók lehetünk. (Ez ugye nem igaz, mert Krisztus a Megváltó, mi csak felajánlhtajuk szenvedéseinket valamilyen szándékra, de nem váltunk meg mást vele. ) Képes volt csalni könyve kiadásánál úgy, hogy a második kiadáshoz (amiben változtatásai voltak) nem kéret ki újra az egyházi jóváhagyást, hanem az első kiadás jóváhagyását használta. Nem ismeri el az ordináriust, mint egyházi tekintélyt, fölé helyezi a lelkiismeretet.
Az említett intézmények léteznek, csak a cikk fordítója elszúrta a nevük fordítását. Elég ciki, de ettől még létező iskolák.

1. pont: az a kánon, hogy eretnek nem lehet érvényes pápa, illetve, hogy bármelyik klerikus elveszti tisztségét, ha eretnekké válik, nem alapozza meg Ferenc pápa legitimitásának kérdését, mivel ő nem volt eretnek megválasztása előtt és azóta sem vált azzá, tehát pápa. Más szóval: ezen kánon és Ferenc pápa személye közt nincs összefüggés. Nem lehet indok az MDM üzeneteinek hitelességére. A kánon kapcsán az 1917-es kódexre hivatkozik, jelenleg az 1983-as a hatályos.

2. pont: A Jelenések könyvében említett 1000 év értelmezése nem egyértelmű. Az egyháztörténelem folyamán épp ezért egyre kevesebbet tanít róla az Egyház.Semmiféle Eucharisztikus Királyságról nem szól az Egyház hivatalos tanítása. Valóban ír ilyet a Jelenések, de az evangéliumokban más időrendek szerepelnek, ezért nem értelmezzük szó szerint az 1000 éves királyságot. A világ végével kapcsolatos NF üzenetekről már sokat írtunk, így ezekre (miért butaság, ami bennük van) most nem térek ki.

3. Azért, mert a saját püspöke állítólag nem ítélte el, és az Egyház lassan dolgozik, kellene hinni benne? Vagy csak nem bűn terjeszteni? Azért nem igaz, mert ha bármely püspök (a tanítóhivatalából adódóan) kijelenti, hogy ezek a kinyilatkoztatások károsak, akkor a keresztény hívőtől elvárható, hogy ezt figyelembe vegye. tehát nem terjesztjük… Emellett a MDM védője következetlen, mert először azt állítja, hogy nincs elítélve, utána meg azt, hogy vannak püspökök, akik elítélően nyilatkoztak róla. (mindenképpen gyanús az, hogy a kinyilatkoztatást kapó nem fedi fel a személyét.)

4. Az előző okok miatt nem olvashatjuk, nem terjeszthetjük, nem mondhatjuk az imákat.
5. Ha nem talált hibát bennük, olvassa újra, mert mi kisebb teológiai tudással is találunk jócskán.
6. Nem tudunk mit kezdeni vele, mert nem teológiailag érvelt az időpontokat tekintve. Ha tényleg feltételes módban volt az idő, meg tényleg nem volt pontos dátum, akkor itt akár igaza is lehet. De az üzenet kapcsán mindenképp figyelmeztető jel, hogy túl rövid és túl közeli időt adott meg…

7. Nesze semmi, fogd meg jól válasz, nem tudott mit kezdeni a kérdéssel. Próbálja magyarázni, hogy komolyan kell venni és féljünk csak, utána meg azt mondja, hogy benne van a béke meg az öröm. Önellentmondás szerintem.

8. Addig, amíg az Egyház nem mondja ki, egyetlen katolikus hívő sem hiheti, hogy a pápa lehet hamis próféta. Az amit az egyházjog állít (1917-ben), az kifejezetten a hit védelmét szolgálja azzal, hogy nem engedi, hogy eretnekként tisztséget töltsön be bárki. Azonban az Egyház nem tanítja azt, hogy minden hívő egyenként tévedhetetlen, azaz, amíg az Egyház nem nyilvánít valakit eretneknek, az egyszerű hívő sem teheti meg ezt. tehát: nem lehet az hűséges az Egyházhoz, aki hamis prófétának tartja a pápát, amíg az Egyház pápának ismeri el.
9. Ha pápára hivatkozunk, jelölni kellene a forrást, mert nem mindegy, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzik el. Amúgy pedig nem Urbán, hanem Orbán.

Korábbi nyilvános forrás: http://www.facebook.com/groups/388890694562606/permalink/410670229051319/

Létrehozva 2020. november 10.