Nyilatkozat a szabadkőműves szervezetekről

Hittani Kongregáció

(Quaesitum est)

Nem hivatalos fordítás. Hiteles angol szövege a Vatikán honlapján található.
Megkérdezték, történt-e változás a szabadkőműves szervezetek egyházi megítélésében, mivel az új Kánonjogi Kódex, a régivel ellentétben, nem említi kifejezetten őket.
A Hittani Kongregációnak az az állásfoglalása, hogy a fenti körülmény annak a szerkesztési elvnek köszönhető,  amit más, külön meg nem nevezett szervezetek esetében is követ, mivel ezen szervezetek szélesebb kategóriákban szerepelnek.

Az Egyháznak a szabadkőműves szervezetekre vonatkozó negatív véleménye ezért változatlan, mivel ezen szervezetek elveit az Egyház saját tanításával mindig is összeegyeztethetetlennek tartotta, így a bennük való tagság tiltott marad. Az a hívő, akit bevesznek tagként szabadkőműves társaságba, súlyos bűn állapotában van és nem részesülhet szentáldozásban.

A helyi egyházi hatóságoknak nem áll jogában a szabadkőműves társaságok természetéről olyan véleményt kinyilvánítani, ami csökkentené a fenti, valamint az ezzel összhangban lévő, szintén ezen Hittani Kongregáció által kiadott 1981. február 17-i nyilatkozatot.
(AAS 73 1981 pp. 240-241; L`Osservatore Romano angol kiadása, 1981. március 9.)

II. János Pál pápa az alulírott bíboros prefektusnak adott kihallgatás alkalmával
a Kongregáció rendes ülésén elfogadott jelen Nyilatkozatot jóváhagyta és közzétételét elrendelte.

Kelt Rómában, a Hittani Kongregáció Hivatalában, 1983. november 26-án.

Josef Ratzinger
bíboros, prefektus

Fr. Jerome Hamer, OP
loriumi c. érsek, titkár

Létrehozva 2022. január 27.