Félrevert harangok zúgása

A püspökkari körlevélhez (A cikk 2011-ben íródott, a püspöki kar 2009-es körlevele kapcsán. A szerk.)

Testvéreim!

Szabadjon néhány gondolatot megemlíteni a „a katolikus hit megőrzéséről” szóló körlevélhez csatlakozva. Valóban beárnyékolja népünk életszemléletét és életvitelét „a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa”, ugyanakkor egyre jobban erősödik az újpogányság szelleme is.

A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami magyar és keresztény azonosságunkat erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és soviniszták. Ehhez újabban a kirekesztő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező magatartásokat határozottan elutasítjuk.”

Az identitásukat kereső, nemzeti öntudatot építeni szándékozók egy része a „különböző vallási elemeket keverő ún. „ősmagyar szinkretizmus”-ban találja meg az ősi, igazi magyarságot megjelenítő hitet és életet. Gyakran „kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet” használnak. Jézusról és Szűz Máriáról tudománytalan, a keresztény hitet megtagadó nézeteket vallanak. Számukra „Jézus, pártus herceg“, nem pedig az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak tett ígéret beteljesülése, akit a próféták vártak és megjövendöltek. Szűz Mária sem Izrael szűzi leánya. Ha Jézus Krisztus nem a választott nép fia, akit, századokon keresztül vártak, hanem „pártus herceg”, akkor semmit nem ér a mi hitünk és reményünk, sőt szánalmasak vagyunk és becsapottak. A nemzeti öntudatnak hamis felélesztési kísérlete ez.

Nem fogadható el a „táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése” sem.

Sajnos, közismert és jóravaló emberek is támogatják ezeket a pogány nézeteket és tanokat. Köztük a neves építész Makovecz Imre és a kiváló szívsebész Papp Lajos. Vannak, akik egyenesen „jézusi táltos kereszténység”-ről beszélnek. A hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják, hogy az (ősmagyar) pogány kultuszokat és hitet terjesszék. Az első századok keresztényei azért lettek mártírok, mert nem voltak hajlandók feladni a jézusi keskenyút egyetlen voltát. Szívesen megtűrték volna a keresztényeket is, ha felsorakoznak a vallások kavalkádjában egynek a sok között. Csak egy marék tömjént kellett volna a tűzbe dobniuk annak jeleként, hogy a császár „istenségét” elfogadják. Vagy tehették volna, ezt úgy is, hogy megőrizve hitüket, csak külsődlegesen dobják a tömjént a tűzbe (gondolván, amit akarnak). De ők nem vállalták ezt a színjátékot, megalkuvást, nem akartak az aktuális közhangulat és politika játékszerévé válni, hanem tanúságot tettek hitükről, és az élő Istenről.

Nagy kihívást jelentenek a ma emberének „az okkultizmust, a spiritizmust és a bálványimádás különböző” formái. A médiák ontják a legkülönbözőbb okkult, ezoterikus hitvilág eszméinek ismertetését, és kihívásait.[1] Ha egy könyvesboltba betérünk, pusztán néhány keresztény könyvet találhatunk, de az okkult, ezoterikus tanok irodalma hosszú sorokban kínálja magát. A ’70-es években, ha meghallottuk ezt a szót „természetgyógyászat”, akkor a gyógynövényekre, különböző víz-terápiákra, a természet nyújtotta, gyógyító lehetőségekre gondolhattunk. Ma a természetgyógyászat az okkult, ezoterikus és egyéb alternatív „gyógyító eljárásoknak” gyűjtőfogalma. Belefér az úgynevezett „szellemgyógyászat” a „bioenergiával” történő eljárások sokasága épp úgy, mint parapszichológiai praktikák arzenálja. A televízióban jóslásokkal, babonákkal, és asztrológia kínálta sorselemzésekkel szembesülhetünk.

A felkészületlen katolikus hívők pedig naivan bedőlnek, vagy játékból, szórakozásból, kíváncsiságból kipróbálják azokat. Nem szabad azonban elfelejtenünk azt a tényt, hogy ha csak kíváncsiságból kóstolom meg és próbálom ki a mérgező gombákat, azok attól még mérgeznek, és betegséget okoznak. Így van ez az említett okkult, ezoterikus és babonás eljárásokkal is. Mérgezik a lelket, megbetegítik az istenes életet bennünk. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a pszichológia eredményeit felhasználva, Popper Péter és Müller Péter  (másokkal egyetemlegesen), amíg különféle kurzusokon önismeretre, önértékelésre, világszemléletre tanítanak és nevelnek, addig a New Age és ezotéria által kínált értékrendet és gondolkodást ültetik a hallgatók szívébe. A keresztény lelkiséget, spiritualitást sokan szeretnék felváltani a keleti vallásbölcselettel.

 A „szélsőségesen liberális eszmék irányából is” ér támadás bennünket a „relativizmus diktatúráját erőltetik ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe vonja magának az igazságnak a létét. Ez az irányzat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét, valamint a házasságot és a családot.” Nem régen beszéltem egy fiatal párral. Nem házasok, de együtt élnek és gyermekeik is vannak. Felvetettem, hogy nem gondoltak-e arra, hogy rendezzék a házasságukat. (A Szentírás és az egyház tanítása szerint ugyanis most paráznaságban élnek.) Azt válaszolták, hogy számukra most ez nincs napirenden, egyébként is, mások is így élnek. Mi nem követhetjük felelőtlenül a világban élők életvitelét, értékrendjét és példáját. Jakab apostol írja:

Ti házasságtörők! Nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellensége az Istennek? Aki tehát ennek a világnak barátja akar lenni, ellenségévé lesz Istennek.” (Jak 4,4)

Mások, valóban férfi és női nem különbségét akarják elmosni, összemosni. Az ember férfi és nő közössége. Ha megszűnik a férfi férfinak lenni, a nő nőnek lenni, akkor az ember is megszűnik embernek lenni. A transzvesztita és a homoszexuális viselkedés és életmód a bűn kategóriájába tartozik, amelyet a Biblia is leleplez!

Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” (Ter 1,27)

Létrehozva 2021. január 2.