Ha már résztvettél New Age praktikákban…

Mi a teendő, ha már részt vettél New Age praktikákban, és rájöttél, hogy ez nem megfelelő keresztények számára?

Először is bizonyos lehetsz abban, hogy bár valami rosszat tehettél az Úr szemében, eddig csak vétkeztél, mert tudtad, hogy az rossz dolog. Minél jobban gyötrő gondolataid vannak arról, hogy benne vagy – és ezt csak Te tudod megítélni-, annál nagyobb a felelősséged.

Ha vétkeztél, akkor keress papot, és gyónjad meg bűneidet a lehető leghamarabb. Ha inkább privátban választanád, hogy „bocsáss meg Jézus”, emlékezz arra, hogy Ő csak a papoknak adta meg a feloldozás hatalmát a bűneink alól.  Gondoltál-e arra, hogy a gyónás egy lelki terápia, ahol alázatos cselekedeted eredménye a bizonyosság arra, hogy lelked megtisztult?

Az egyház elismeri a gonosz lelkek létezését (melyeket időnként démonnak, bukott angyalnak hívnak). Az ilyen lelkek képesek fáradtság, csüggedtség és szokásos kísértés előidézésére (ezek bármelyikét természetes emberi és biológiai tényezők is okozhatják). A tesztet helyenként*-gal jelöltem, ezek a veszélyes területek, ahol sebezhetővé válhatsz gonosz szellemek által, különösen akkor, ha szándékkal más szellemi erőkhöz folyamodsz, nem pedig az Atya Istenhez, Jézus Krisztushoz vagy a Szentlélekhez. Ebben az esetben olyan keresztények segítségét kell keresned, akik gyakorlottak a „szabadítás” szolgálatában – figyelem, sok papnak nincs gyakorlata vagy felkészültsége ehhez.

Ha kapcsolatba kívánsz lépni valakivel, hogy ezekről a kérdésekről beszélj, írj egy e-mailt (a honlapra), és megpróbálunk a közeledben valakit segítségedre ajánlani.

Lista katolikusoknak a „New Age” szellemi praktikákról

A következő kérdések segítenek feltárni, hogy bármilyen szellemi technika, terápia vagy „New Age praktika”  alkalmazható-e egy keresztény ember által. A KEK rövidítés a Katolikus Egyház Katekizmusát jelöli.

1. Az ezt gyakorló ember kéri-e kifejezetten Isten segítségét a praktika megvalósításához, vagy magyarázza, hogy a praktika „szellemi energiája” Istentől származik?

Ha igen, először győződjünk meg arról, hogy amikor Istenhez folyamodnak, az egy kereszténynek valóban Őt jelenti-e, a háromságot alkotó Istent, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy személyben. Bármilyen más „isten” segítségét kérni  a bálványimádás bűnét jelenti (ld. KEK 2113).*

Másodszor, az ezt gyakorló érvel-e azzal, hogy Isten segítsége garantált, vagy Istent alázattal kéri, hogy segítsen anélkül, hogy megígérné, mit fog Ő tenni? Csak a hét szentség esetében, vagy ahol a Biblia világosan megígéri, vagy a prófécia valódi isteni adománya esetén garantálhatjuk Isten cselekedetét. Más esetben, ha valaki abszolút ígéretet tesz Isten segítségére, az túl messze megy és vétkezik.

2. Az ezt gyakorló ember érvel-e azzal, hogy intelligens szellemek segítik – például angyalok, démonok, holt lelkek vagy „szellemi vezetők” -, avagy beszélnek-e „channelling”-ről?

Az angyalokhoz, szentekhez, szent lelkekhez való fordulás egyetlen legitim módja, ha kérjük, hogy imádkozzanak értünk, vagy segítsenek nekünk az Úr akarata szerint. Bármi más kísérlet a spirituális teremtények erejének használatához, különösen kérni azt, hogy lépjenek kapcsolatba velünk, a bálványimádás bűnét jelenti.

3. Hivatkozik- e az ezt gyakorló ember, hogy tud kezelni vagy függ bármilyen fajta unintelligens „spirituális energiától”?

Ha igen, ezt hívják a varázslás bűnének (KEK 2117), ami tilos, még a „gyógyító terápiák” esetén is.*

4. Valószínű vagy lehetséges-e, hogy a terápia általában, vagy egy ezt gyakorló ember módszere titokban lelkekhez folyamodik? Figyelem, a titkos elem lehet például egy varázsvessző vagy inga olyan keverékek fölött, amit homeopátia vagy aromaterápia során használnak.

Ilyen praktikákban részt venni anélkül, hogy tudnánk erről, nem bűn, de lehetnek negatív szellemi hatásai.*

5. Megfelel-e a gyakorlat a keresztény tanításnak Jézusról és az emberi teremtés természetéről?

Itt igen hasznos lenne hivatkozni a Jézus Krisztus, az élő víz hordozója vatikáni dokumentumra, amit a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa készített.

Isten olyan teremtmény-e, akivel kapcsolatba kerülünk, avagy valami, amit használunk, vagy egy erő, amit kihasználunk?

Egy Jézus Krisztus van-e, avagy ezer?

Az emberi teremtmény: univerzális teremtmények, avagy vannak-e egyének?

Megmentjük-e magunkat, avagy az üdvösség Isten ingyenes ajándéka?

Kitaláljuk-e az igazságot, avagy magunkévá tesszük?

Ima és meditáció: magunkhoz szólunk-e avagy Istenhez?

Megkíséreljük ellenállni a bűnnek, avagy elfogadjuk, hogy van ilyen dolog?

Törekszünk-e elvetni, avagy elfogadjuk a szenvedést és a halált?

Kibújunk-e a társadalmi elkötelezettség alól, avagy törekszünk erre?

A csillagokban van-e megírva a jövőnk, avagy segítünk azt felépíteni?

A „katolikus nézőpont” minden esetben a vastagon szedett szövegrész. A New Age praktikák által javasolt legvalószínűbb alternatívák azt sugallják, hogy „Te vagy Isten”, már együtt vagy Istennel, azzá válhatsz vagy közelebb kerülhetsz tisztán a saját elért érdemeid alapján; és hogy Jézus csak egy a sok „Krisztus” közül.

Bűn tudva részt venni bármilyen praktikában, melynek alapja ellentétben áll az isteni igazsággal, ami elutasítja az Ő országát.

6. Van-e jó ok azt hinni, hogy ez valóban hatékony, ami megtapasztalt evidencián vagy a terápia működésén alapul?

Ha nincs jó okunk, ami vagy ésszerű (beleértve a tudományos kutatást), vagy a keresztény hiten alapszik, akkor a praktika babonán alapszik (KEK 2110-2111).

7. Őszinte vagyok-e, és tanításom nyilvánvaló-e az általam hirdetett vagy ajánlott módszerrel kapcsolatban?

Egy praktika hirdetése vagy biztosítása morális felelősséggel jár a többiekre és magadra nézve is. Ha ennek csak anekdotikus alapja van, akkor ez is bűn lehet az igazság ellen.

8. Saját részvételem ebben a praktikában helytelen véleményt alakíthat-e ki másokban a kereszténységről, vagy bűnre vezet-e keresztényeket? (Ennek megválaszolásához mérlegelni kell az ezt gyakorló ember „spirituális jelentőségét”, eredeti kultúrájában és a saját kultúrádban.)

Minden keresztény felel bátorítani minden személyt a világon, hogy elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és Szabadítójuknak a bűntől, még ha a katolikusok ezen kötelességüket az evangélikus keresztényektől eltérően is közelítik meg. Komoly dolog bárkit vezetni, hogy azt higgye: jó dolog Jézus Krisztuson kívüli spirituális hatalmakhoz fordulni. Ezért mérlegelnünk kell azt a benyomást, amit másokban keltünk, hogy olyan praktikát alkalmazzunk, ami megfelelt minden próbán.

9. Olyan módon használom-e a praktikát, ami Krisztus uralma alatti, és jövőmet teljes mértékben rá bízom?

Bízunk-e Jézusban? Ha bármilyen jóst használunk arra, hogy jövőnkbe lássunk, akkor hallgatólagosan azt mondjuk, hogy nem bízunk Benne, ez pedig bűn.

Ha nem zártál ki egy New Age praktikát a fenti kilenc tesztkérdés során, jó ötlet Jézust kérni egy imában, hogy vezessen és védelmezzen, amíg azt használod, és imádkozni azért, hogy senki se essen bűnbe a te példád miatt.

Forrás  

Létrehozva 2022. június 22.