Mária Julianna látnok üzenetei

Levelezőtársam hívta fel a figyelmet egy honlapra (jezusuzenete.hu), és megkülönböztetést kért a magánkinyilatkozatásokkal kapcsolatban. Egy megkülönböztető listán az alábbi vélemények érkeztek. A fenti kinyilatkoztatások és a honlap olvasását ezek miatt nem ajánljuk. A szerk.

“Mária Julianna személye nem ismert, ugyanolyan homályba burkolózik, mint Maria Divine Mercy (Isteni Irgalmasságnak nevezett Mária).”

“Számomra  a Jézusnak tulajdonított beszédmód szószátyár mivolta a zavaró, de ez érvényes Mária Júlianna saját tanúságtételére is (élettörténet inkább, mint tanúságtétel).

Az is furcsa, hogy a honlap szerint Jézus rendelkezett arról (Maria Divine Mercy állítólagos látnoknak küldött üzenet által), hogy egy honlapon egyszerre nem szerepelhetnek két különböző embernek elmondott üzenetei, és ezért készítettek egy másik honlapot (Mária Juliannának? Jézusnak?).

A legbeszédesebb magyarázat maga a “NAGYFIGYELMEZTETÉS” honlap, ahol a fenti indoklást (és a két honlap közötti összefüggést) megtaláltam.”

“Mária Juliannát a budaörsi templomból ismerem. Ellentmondást tapasztaltam nála, részleteket nem szeretnék írni. A megugorjei látnok Vicka, akivel találkoztam már, személyiségén és imádságán át sugározza a hitelességet. Mária Juliannánál ezt nem tapasztaltam.  
Az üzeneteket olvasva Jézus hangja helyett az ő hangját  hallom. A Szentírásban olvasható jézusi mondatok hangneme egészen más.”

” A metropolita.hu oldalon is van Mária Julianna üzenet, mely már az elején a  nagy figyelmeztetéssel fenyeget. Ha Jézus üzenne, akkor a végén nem adna áldást eképpen: Megáldalak téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Az üzeneteket eddig már négy kötetben adta ki a Testvéri Szolgálat Közérdekű Alapítvány.

Létrehozva 2023. július 10.