A megújulásról

A kegyelem áradata

2017 júniusában, Pünkösd alkalmával, 127 országból, több mint 50 000 ember gyűlt össze Rómában, hogy megünnepeljék katolikus karizmatikus megújulás 50.

1 Minute
A megújulásról

Nem kell félni a karizmatikus megújulástól

Castel Gandolfo, Olaszország (2003. szeptember 26.)

A Szentlélek keresztség a katolikus karizmatikus megújulást egy félelmetes eszközzé teszi Isten akarata szerint, hogy megújítsa a keresztény életet, mondja a pápai ház prédikátora. A kapucinus Raniero Cantalamessa atya ezt az érvelést csütörtökön mondta el a katolikus karizmatikus megújulás több mint ezer küldötte előtt, akik 73 országból érkeztek. A küldöttek lelkigyakorlatra érkeztek, hogy reflektáljanak a szentségre, II. János Pál “Novo Millennio Ineunte” apostoli levele alapján. Cantalamessa atya volt a lelkigyakorlat fő tanítója.

A megújulásról

A karizmatikus Egyház

Sokáig kényelmetlen érzésekkel olvastam az Apostolok Cselekedeteit. Ez volt az a szentírási könyv, ahol leginkább érzé­keltem a mai egyházi élet és a bibliai egyházkép közötti feszült­séget. Félreértés ne essék: én a mai Egyházban voltam otthon. Éppen ezért nem tudtam mit kezdeni az olyan részletekkel, ahol Ananiás és Szafira holtan esik össze, mert „hazudtak a Szentlé­leknek” (vö. ApCsel 5,1-11); ahol Barjézus varázsló Pálnak egy erélyes szavára megvakul (13,4-12); ahol Jézus Lelke „nem enge­di meg” az igehirdetőknek, hogy mondjuk éppen Bitiniába men­jenek (16,7); ahol földrengés támad s erre lehullanak a bilincsek (16,26); vagy ahol egy vipera megmarja Pál apostolt, de ez csöp­pet sem árt neki (28,1-6).

10 Minute
A megújulásról

A katolikus karizmatikus megújulás

 

Az ezredforduló Egyháza – em­berileg szólva – egyáltalán nincs irigylésre méltó helyzetben. A zsinatot követő krízis még nem ült el. Vannak, akik a világ szellemét bocsátják be az Egyházba, és vannak, akik számára az Egyházból csak a vallási szokások fontosak.

2 Minute
A megújulásról

40 éves a Karizmatikus Megújulás

 Az előadás a megújulás 2007. évi országos találkozóján hangzott el Budapesten. Charles Whitehead, az ICCRS európai albizottságának tagja, az angol katolikus karizmatikus megújulás egyik vezetője.

Zakariás próféta így ír: “Nem erővel, nem hatalommal, hanem a Lelkemmel.” 40 éve hatalmas erővel jött el a Lélek a II. Vatikáni Zsinat után, XXIII. János pápa imájára válaszul, aki új pünkösdért imádkozott. A Zsinat gyökeret vert Isten népében. Az Egyház felkészült a Lélek munkájára, pár évvel a zsinat után elindult a megújulás, ami nagy meglepetést okozott. Néhány év alatt elterjedt az egész világon, s ma már több mint 100 millió ember keresztelkedett meg a Lélekben. Ez a Lélek erő, és munkálkodik az intézményes egyházban, és a mi életünkben is. XXIIII. János pápa imája eredményes volt, mi vagyunk az új pünkösd!

8 Minute
A megújulásról

A megújulás Magyarországon

A Szentlélek 1975-76-ban indította el Magyarországon a katolikus karizmatikus megújulást lelkes világiakon és katolikus papokon keresztül, plébániákon és magánházaknál. Nagyobb összejövetelek 1989 óta jellemzik. Az I. Országos Karizmatikus Kongresszust 1992-ben tartották, 3000 résztvevővel.

2 Minute
A megújulásról

Az Egyház karizmatikussága

Első lépésben tisztázzuk azt a fogalmat, ami e tanítás középpontjában áll:

Charis – görög szó, kegyességet, jóakaratot jelent, Isten önkéntes, de nem önkényes cselekedete. Mint ilyen, ellentéte a jognak és az érdemnek.(1) Tehát nem olyan isteni működés, amire jogot formálhatunk, jogot szerezhetünk, vagy amit kiérdemelhetünk.

Charisma – az ebből származó szó az előbbi tevékenység, tehát a kegyesség, a jóakarat eredményét jelöli, vagyis kegyelmi ajándékot jelent.(2) Egyházi fogalmak szerint a karizma Isten ingyenes ajándéka, amit a Szentlélek a közösség szolgálatára kinek-kinek tetszése szerint osztogat.

9 Minute