Agykontroll keresztény szemmel

Megjegyzem, nincs azoknak igazuk, akik azt mondják, szükséges elvégezni az agykontroll tanfolyamot ahhoz, hogy igazán meglássuk, miért elfogadhatatlan a hívő ember számára. Szerintem egy keresztény értékek mentén gondolkodó ember … biztos ítéletet alkothat a módszerről”. (Juhász Zoltánné Aranka, volt természetgyógyász)

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

2. Mi a Silva-féle agykontroll?

3. Mit kínál az agykontroll?

3.1. Káros szokások és hatások kiküszöbölése

3.2. Egészség

3.3. Gazdagság

3.4. Teljesebb élet

4.  Milyen eszközökkel dolgozik az agykontroll?         

4.1. Meditáció Alfa-szinten

4.2. Beavatás

4.3. Tudat kivetítése testen kívülre

4.4. Szellemi tanácsadók, szakértők megidézése

5.  Lehet-e az agykontrollt rosszra használni?

6.  Az agykontroll szellemisége

6.1. Szellemi források

6.2. Az agykontroll istene

7.  Néhány alapvető kérdés az agykontrollról

7.1. Imádság-e az agykontroll?

7.2. Megváltozhatunk-e az agykontroll segítségével?

7.3. Szüksége van-e a keresztény embernek az agykontroll technikáira?

7.4. Mondhatjuk, hogy gyógyulhatunk agykontroll nélkül is?

7.5. Szükségünk van-e az agykontroll nyújtotta különleges, a normálistól eltérő   képességre?

7.6. Milyen veszélyei lehetnek az agykontrollnak?

8.  Befejezés    

8.1.    Milyen gyümölcsöket terem életünkben az agykontroll?    

8.2.    Az agykontroll nagyra törő célkitűzései    

8.3.    Az agykontroll igazi arca    

8.4.    Egyházunk tanít minket

1. Bevezetés

Az agykontroll alapos vizsgálatához egyrészt saját agykontroll tanfolyamon szerzett tapasztalataimat, másrészt 5 könyvet használtam fel. E könyvek a következők:

 1. Szentírás
 2. A Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa: „Jézus Krisztus az, élő víz hordozója /Keresztény reflexió a Nem Age-ről” (a lábjegyzetekben csak Pápai dok. megjelöléssel fog szerepelni)
 3. Domján Gábor: „Vallás és agykontroll”

 4. José Silva: „Agykontroll mesterfokon”

 5. Maria Sorel: „Teljesebb élet agykontrollal”

Megjegyzem, nincs azoknak igazuk, akik azt mondják, szükséges elvégezni az agykontroll tanfolyamot ahhoz, hogy igazán meglássuk, miért elfogadhatatlan a hívő ember számára. Szerintem egy keresztény értékek mentén gondolkodó ember e fent említett könyvek alapján biztos ítéletet alkothat a „módszerről”.

Kezdjük rögtön egy idézettel Domján Gábor agykontroll oktatótól a Vallás és agykontroll c. könyvből.

 „Számunkra, akik a magyarországi Agykontroll Szervezetet létrehoztuk, és akik történetesen Istenhívő, vallásos emberek vagyunk, igen elgondolkodtató és önvizsgálatra késztető tapasztalat volt, hogy a legelső és talán leghevesebben támadó ellenvélemények vallásos körökből érkeztek. (…) Elgondolkodásunk és vizsgálódásunk közzétételéhez egy olyan szentírási gondolatot javaslok kiindulásul, amely az Agykontroll (következetesen mindig nagybetűvel írva) módszerétől csöppet sem idegen: ’ Vizsgáljatok meg mindent, s ami jó, tartsátok meg.’ „[1]

Mindjárt az elején találkozunk azzal a megnyugtató közléssel, hogy „Istenfélő, vallásos emberek vagyunk”. Csakhogy ez nekünk, keresztényeknek még nem mond semmit, hiszen a fenti kitételt bármilyen vallás hívei elmondhatják. Nem mindegy azonban, kit v. mit értünk az Isten megnevezés alatt? A kereszténység és a többi vallás között lényeges különbség az, hogy mi Krisztus-követők, azaz krisztusiak vagyunk, számunkra az Ő élete a minta, az Ő tanítása az egyetlen követendő tanítás. Most Krisztus felszólítása szerint vizsgálódjunk tehát!

2. Mi a Silva-féle agykontroll?

„Saját tudatunk ön-agykontrollja, egy könnyen megtanulható módszer arra, hogyan vegyük hatékonyan saját kezünkbe saját életünk irányítását, ahelyett, hogy hagynánk, hogy a körülmények vagy mások irányítsák azt.” [2]

Nem tudni, mit ért a körülményeken az író, mi keresztények, valószínűleg körülmények helyett Istent mondanánk, hiszen a hívő ember nem gondolja, hogy a véletlen szeszélyeire lenne bízva. Jézus Krisztus egyértelműen tanítja, hogy az élet vele nem a nehézségek kikerülését, és földi szempontból való sikereket jelent: „….Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem!” (Hol itt a pökhendi ’magam irányítom’ magatartás?) „Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az élete kárt szenved? Vagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért?”[3]

A keresztény ember Isten vezetését kéri, nem önkényesen dönt még a saját életéről sem, ahogyan ezt az agykontroll sugallja. Alaposan meg kell gondolni, mi az, amire olyan nagyon törekszünk! Komoly árat fizethetünk a „világ megszerzéséért”.

3.      Mit kínál az agykontroll?

Összefoglalva: sikert, egészséget, teljesebb életet, végtelen lehetőségeket, értelmünk fejlesztését, különleges képességeket, egyszóval mindenre biztos megoldást.

3.1. Káros szokások és hatások kiküszöbölése

„A tanfolyam mentális gyakorlatai azonban az alábbi célok eléréséhez nyújtanak konkrét segítséget: stressz káros hatásainak kiküszöbölése, rossz szokásokból – pld. dohányzásból – való szabadulás, memória és figyelem fejlesztése. (…) Nem hinném, hogy a felsorolt célok önmagukban visszautasítandók lennének bármely általam ismert vallás vagy felekezet bármely egészséges gondolkodású tagja számára.”[4] És mégis visszautasítandók! A gyakorlatok segítségével ugyanis azt is megtanuljuk, hogyan hassunk másokra, persze jó szándékkal, hiszen csak a dohányzástól, fölösleges evéstől, egyéb rossz szokásaiktól szabadítjuk meg őket. Konkrét példát is mondok. Amikor én agykontroll tanfolyamon voltam, a második nap kezdetén egy kislány örömmel újságolta: azért agykontrollozott, hogy az édesapja reggel ne gyújtson rá. Ez sikerült is. Természetesen mondhatjuk, milyen siker, milyen jó! Csak egyet ne felejtsünk el: hol van itt az apuka szabad akarata? Őt senki sem kérdezte meg, hogy vájkálhatnak-e benne, megengedi-e, hogy hatást gyakoroljanak rá, manipulálják őt? Az az állítása az agykontroll oktatóknak, hogy ezt a módszert nem lehet rosszra használni, nevetséges. Ahogyan ezt az apukát lehetett „jóra” programozni, úgy lehet rosszra is. Mit mond minderre keresztény hitünk? Azt, hogy minden, még a rossz szokásaink is Isten hatalma alatt állnak. Vele kell együttműködnünk a szabadulásért, méghozzá mindenkinek saját elhatározásából. Ehhez viszont nincs szükségünk agykontroll technikákra. „Bármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atyaistennek általa.”[5]  Kinek lenne nagyobb hatalma segíteni, mint Istennek? Miért hiszünk jobban az agykontrollban, mint Őbenne? Ő nem mondta, hogy technikákkal éljünk. Jézus világosan beszél. „Higgyetek Istenben! Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy megtörténik, amit mond, akkor az meg is fog történni. Azért mondom nektek: Mindazt, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy már elnyertétek, és meglesz nektek.”[6] Jézus nem mondja, hogy menjetek el agykontroll tanfolyamra drága pénzért, és tanuljátok meg, hogyan kell imádkozni, hogyan kell hinni Isten ígéreteinek. A Bibliát kell olvasni, Isten abban nekünk mindent megüzent, amit tudnunk kell, hogy vele biztonságban élhessünk.

3.2. Az egészség

Kritikus pontja az ember életének az egészsége. Szinte egész tudatát meghatározza, ha egy betegség meglepi, és mindent megtesz a gyógyulásért. A ma emberének minden ezt sugallja: legfőbb érték az egészség. Pedig ettől sokkal nagyobb értékünk van: az üdvösség!

Az agykontroll szerint természetfölötti képességeket szerezve, a különböző technikák, valamint tanácsadók segítségével minden baj orvosolható. Miért nyugodnál bele, hogy beteg vagy, vagyis, hogy nem vagy tökéletes? Tégy ellene az agykontrollal! (Vajon miért nem egészséges még ez a világ? Amennyien már csak Magyarországon agykontrollt végeztek, azt kellene, hogy jelentse: lassan kiürülnek a kórházak és az egészségügyi intézmények. Ennek azonban semmi nyoma!)

Újra forduljunk Jézushoz, mint mond Ő erről: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért?”[7]

Egészség mindenáron? Biztosan ezt akarjuk? Isten akarata ellenére is? Egyszer egy beteg idős néni azt felelte erre a kérdésre: „Nem bánom én, aranyom, ha az ördög is, csak gyógyítson meg!” Nem hiszem, ill. remélem, hogy nem gondolta komolyan, amit mondott. Egészség olyan eszközökkel is, amelyek kárunkra vannak? Erről Jákob és Ézsau jut eszembe. Úgy adjuk el a lelkünket a pillanatnyi könnyebbségért, mint Ézsau az elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért. „A New Age reklámja a praktikák széles körét kínálja, mint a (…) meditáció és vizualizáció, (…) pszichikai gyógyítás stb.”[8]

Az agykontroll is különböző technikákat ajánl a cél elérése érdekében, pld. pozitív gondolkodás, meditáció, ismétlődő pozitív képek vizualizációja, pozitív állítások ismételgetése stb. Ezzel nem mond újat, hiszen már Szent Pál apostol is felhívja figyelmünket: „Szüntelenül imádkozzatok!”[9] . Szent Pál ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy bizonyos esetekben, helyzetekben tudni kell elfogadni békével és bizalommal Isten akaratát, aki mindig tudja, mire van szükségünk. Főleg megpróbáltatások idején láthatjuk meg Isten szeretetét, hiszen „Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik.”[10], még a szenvedés is. „Ezért telik kedvem a Krisztusért való erőtlenségben, bántalmazásban, szükségben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.”[11]

Úgy gondolom, hogy a nagy apostol szavai megerősítenek bennünket abban, hogy egyedül csak az Úr kegyelmére van szükségünk, s a rá való hagyatkozás mellett nem férnek meg a különféle okkult praktikák, hiszen aki ilyenekhez folyamodik, az elfordul szerető Istenétől.

3.3. Gazdagság

„… amit gondolatban meg tudsz teremteni, azt valóra is válthatod. Világos beszéd. Valóban ez az igazság: amit az ember el tud képzelni, azt el is tudja érni.”[12] A New Age szerint „Társ-teremtők vagyunk, magunk teremtjük a magunk valóságát”.[13] A fenti sorokat olvasva az ember zavarba jön, hiszen teremtői tulajdonságokkal ruházza fel az író. Kétségek merülnek fel az ígéretet illetően is, és újra feltehetjük a kérdést: valóban ezt akarjuk? Ez kell nekünk? Szent Pál ismét csak az Úrra való hagyatkozást kéri tőlünk. „Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrőek a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban.”[14]  Jézus Krisztus nem evilági sikereket, előbbre jutást ígér és kínál nekünk, az ő ajándéka az örökélet, amit pedig a csak önmagával törődő, harácsoló, mindenáron gyarapodni akaró ember bizony nehezebben érhet el, hiszen ettől még a tevének is könnyebb a tű fokán átmenni. Valós szükségleteinket nyugodtan rábízhatjuk a mi Urunkra. „Az én Istenem kielégíti majd minden szükségteket gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban!”[15]Abban pedig egészen biztosak lehetünk, hogy ettől jobbat, többet nem adhat nekünk semmiféle önszuggesztiós technika.

3.4. Teljesebb élet

Az agykontroll állandó szlogenjei közé tartozik: a hatékonyabb, eredményesebb, minden lehetséges, mindent elérhetsz munkában, kapcsolatokban, saját magad alakításában. Mindehhez csupán elméd csodálatos hatalmát kell használnod! Nem lesznek anyagi gondjaid, hatalmad lesz mások felett, és csodál majd képességeidért az egész világ. Valahonnan nagyon ismerősek ezek az ígéretek. Persze, hiszen a sátán Jézust ugyanezekkel kísértette meg a pusztában. Mi lenne velünk, ha engedett volna a kísértésnek? Mégis mennyi és mennyi keresztény ember enged az ilyen és hasonló csábító ajánlatoknak. Mindent meg akarok nyerni? Forduljunk a Szentíráshoz! „De ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek tartottam Krisztusért. Sőt, mindent veszteségnek tartok Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének mindent fölülmúló voltáért. Őérte mindent veszni hagytam és szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem….”[16] Szent Pál szerint tehát az egész világ birtoklása, tudása, mind-mind szemét, nem ér semmit ahhoz képest, amit számunkra Jézus Krisztus ismerete jelent. Az apostol azt a szemléletet tárja elénk, ami minden keresztényt át kellene, hogy hasson: Jézus Krisztus ismerete mindennél többet ér. A többi csak szemét. Az anyagi haszonszerzés, a siker utáni emésztő vágy rossz irányba viheti el az embert. Ezért mondja Pál: „Ne legyetek semmiben aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé.”[17] Nem azt mondja, hogy tanuljatok meg egy biztos technikát, amivel folyamatosan kikényszeríthetitek Isten jóindulatát, segítségét, hanem azt  mondja: imádkozzatok, könyörögjetek. Nem azt mondja, mindent szerezzetek meg magatoknak, hanem azt, hogy ne aggodalmaskodjatok semmiben, hiszen a hálaadással végzett imádságot meghallgatja az Isten. Jézus világosan tanít arról, hogy Istennek gondja van ránk, de a sorrend nem felcserélhető: „Ne aggódjatok tehát és ne mondogassátok: Mit együnk, vagy: Mit igyunk?, vagy: Mibe öltözködjünk? Mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ti keressétek előbb az Isten Országát, és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá.”[18] Íme, egy gyönyörű ígéret, melyet csakis Isten tud teljesíteni: mindent megkapunk, ami az életünkhöz szükséges, de előbb Isten Országát és az Ő igazságát kell keresnünk, ezeket pedig a Bibliában és az Egyházban találjuk meg, nem pedig az agykontroll könyvekben és tanfolyamokon. Az Élet Könyvére kellene tehát hagyatkoznunk, nem az agykontroll oktatóra, aki szerint: „Az agykontroll útján döbbenetes lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amik csodálatos élmények megélését teszik lehetővé számunkra, ha készek vagyunk arra, hogy az un. ’normális’ határát átlépjük, és szellemi képességeinket különleges és gyakorlati módon használjuk.” [19]Nos, Jézus nem kéri tőlünk, hogy a normális határt átlépjük, hiszen szerinte teljesen természetes dolog a hittel elmondott ima meghallgatása Isten részéről. A csodálatos élményeket pedig Isten adja vagy nem, ez az Ő szuverén joga, de Istentől való élményeket kikényszeríteni még agykontrollal sem lehetséges. Felvetődik akkor a kérdés, hogy honnan valók az itt és ilyen módon (technikákkal) szerzett élmények és képességek. Lehetnek akár első látásra üdvös céljai is az agykontrollnak, de tegyük fel a kérdést magunknak: a cél szentesíti az eszközt?

4.      Milyen eszközökkel dolgozik az agykontroll?

4.1.            Meditáció Alfa-szinten.

Mit jelent az Alfa-szint? Megváltozott tudatállapot, melyet Maria Sorel (kiváló, sic’) agykontroll oktató szerint meditációval, lazítással lehet elérni. Ebben a tudatállapotban sikeresebben jut érvényre a bennünk lakozó képesség, hogy tudatalattinkból előhozzuk rejtett tudásunkat. Ennek a bőven áradó intuíciótengernek a lakhelye jobb agyféltekénk, melyet általában nem nagyon használunk, mert racionálisak vagyunk, s a racionalitás székhelye a bal agyfélteke. Jobb féltekénk hordozza különleges, a normálist meghaladó képességeinket. „Az édenkertből való kiűzetés akkor történt, amikor az ember a tudás fájáról evett. Most újabb tudati ugrás előtt állnánk? „[20] 

Figyeljünk oda Egyházunk tanítására, amit a New Age szellemiségével kapcsolatosan tett közzé 2003-ban a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa: Jézus Krisztus az élővíz forrása, Keresztény reflexiók a New Age-ről c. dokumentumában. „Itt találkozunk a New Age ’újdonságával’, miszerint megérett az idő az alapvető változásra az egyénekben, a társadalomban és a világban. Az  ész újkori felmagasztalásától az átélés és a tapasztalat értékelése felé (ezt írják le gyakran a bal agyfélteke racionális gondolkodásától a jobb agyfélteke intuitív gondolkodására való átváltással).”[21] (A pápai dokumentum máris megcáfolja az agykontroll hívők azon állítását, hogy az agykontroll nem tartozik a New Age szellemiségéhez.)

Maria Sorel szerint: „a meditáció célja az, hogy a tulajdonképpeni ént, és ebben az énben Istent is megtapasztalhassuk. Ez a hallgatás útja, amely megvilágosodási tapasztalatokhoz, víziókhoz juttat.”[22]

A meditációval kapcsolatosan is olvashatunk tanítást a pápai dokumentumban. „ Nem azzal van a baj, hogy valaki megtanul meditálni, hanem a gyakorlat tárgyával és tartalmával, amely világosan meghatározza, hogy a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott Istenre vonatkozik, valami más kinyilatkoztatásra, vagy egyszerűen az én rejtett mélységeire.”[23] Akármennyire is hangoztatják az agykontrollosok Istenhitüket, mégis, az agykontroll tanfolyamok folyamán sehol nincs szó Jézus Krisztusról, a meditációk, alfa állapotok közben sincs.  „A használatos meditációs technikák közül sok nem imádság. (…) technikái végső soron a magunk képességeire építenek, hogy elérjük az istenit, sőt istenivé váljunk: de ha megfeledkezünk arról, hogy Isten keresi szívünket, akkor az nem keresztény imádság. (…) A keresztény misztika egyáltalán nem pusztán emberi erőfeszítés, hanem lényegileg párbeszéd, és a megtérés alapmagatartása foglaltatik benne, amely kilépés az én-ből az isteni Te felé.”[24] Úgy gondolom ezek alapján elég világos, hogy az agykontrollos meditációk, alfa állapotok éppen ellenkezőjét mutatják mindannak, amit a keresztény meditációnak nevez. Az agykontrollban éppen az én van a középpontban, és Istennek a saját énben való felfedezése, megtalálása, amely ellentmond a rajtam kívül lévő, Te-nek szólítható Isten képének, és nem alapoz arra, hogy Isten nyit felénk, hanem saját erőből akar istenélményhez jutni.

José Silva ezt írja könyvében: „Egy unitárius lelkész igen kényelmesen tud egyik lábbal a vallásos, a másikkal pedig a materiális világban állni. Feltételezi, hogy az univerzum mögött kreatív, teremtő erők rejlenek, s hogy ezen belső és külső valóságaink valahol találkoznak. A Silva-módszer erre a találkozóhelyre visz el. Alfa szinten képzeleted emberfeletti módon működik, mert jobb agyféltekéd jelenti a kapcsolatot a szuper intelligenciával. Tény: része vagy egy egységes értelemnek, ami átszövi az univerzumot. Tehát 1. kommunikálj Alfa szinten, 2. úgy kommunikálj, mintha te és az üzenetet vevő személy egyek lennétek.”[25]

Mit mond erről Egyházunk?

„Egyes csoportokra mind az ezoterika, mind az okkultizmus jellemző. Az okkultizmus magja a hatalom akarása az istenivé válás álma alapján. A tudattágító technikák célja, hogy az embereknek feltárják isteni erejüket, és ők majd ennek az isteni erőnek a révén készítenek utat a megvilágosodás korának. Az emberségnek ez a felmagasztalása a feje tetejére állítja a helyes viszonyt a Teremtő és a teremtmény között, és egyik végletes formáját a sátánizmus jelenti.”[26]

4.2. Beavatás

Az agykontrollosok tagadják a beavatás tényét. Próbáljuk meg körvonalazni, mit jelent a beavatás. Ősrégi misztérium ez, amit minden vallás, így a kereszténység is ismer, pld. keresztség, bérmálás, eukarisztia (beavató szentségek). A természetfelettiből forrásozó, láthatatlan erők, melyek jelek formájában válnak láthatóvá az anyagi világban. A keresztény beavatásokban egyértelmű, hogy ki az a Forrás, akitől a beavatások során a természetfeletti kegyelmeket kapjuk. Ő a Szentháromság Egy Isten. Ismerjük a kapott kegyelmek természetét is. Mi a helyzet azonban a New Age beavatásaival? Itt egyáltalán nem világos, hogy ki vagy mi a forrás, és milyen természetűek azok az erők, képességek, amelyek onnan jönnek. Gyakran előfordul, hogy különbséget tesznek beavatás és csatornázás között, bár szerintem a kettő lényegileg ugyanazt jelenti. A beavatás során ugyanis nemcsak bizonyos dolgok birtokába jutunk, hanem összeköttetésbe kerülünk egy bizonyos személyes vagy személytelen (?) erővel. Ahogyan a keresztény beavatások során Isten a saját életét osztja meg velünk, úgy a New Age beavatások során is szoros kapcsolatba kerülünk azzal, aki folyamatosan juttatja a beavatottaknak „adományait”. A beavatások többnyire irányított meditáció keretében történnek. Nem szükséges testi kontaktus a beavatóval ahhoz, hogy a beavatás érvényesen létrejöjjön. Amint minden okkult témájú felkészítő alkalmával minden egyes technika elsajátítása előtt beavatás történik, hogy a tanuló képessé váljon azok alkalmazására, ugyanezt megtaláljuk az agykontrollban is. Minden „technika” elsajátítását megelőzi egy vezetett alfa-szintű meditáció. Sokan mondták el, és saját tapasztalatom is az, hogy az Agykontroll könyv elolvasása után nem sikerült a legtöbb gyakorlatot elvégezni, viszont a tanfolyam elvégzése a (a beavatásokkal együtt) már valódi képességeket adott a technikák alkalmazásához.

4.3.            Tudat kivetítése testen kívülre

A tudat testen kívülre való kivetítése nagyon is „valóságos” élményt nyújtó technika. Rögtön az elején szeretném leszögezni, senki se gondolja, hogy a gyakorlatok során megélt élmények csupán képzelgések, ill. mesterségesen előidézett vizualizációk. Nagyon is konkrét megtapasztalások voltak ezek, konkrét eredményekkel. Ez azonban nem azt igazolja, hogy ha valósak a tapasztalatok, akkor jók! Éppen ellenkezőleg! Óvatosságra int, hiszen valóban történnek „abnormális” dolgok, amik nem emberi mivoltunkból fakadnak. Az agykontroll tanfolyamon találkoztam először ezzel a technikával:

 • Tudatunk kivetítése testünkön kívülre először kisebb, majd egyre nagyobb távolságra, majd egészen ki a világűrbe.

 • Ugyanez a kivetítés élettelen dolgokba: faanyagba, betonba, téglafalba, ólomtömbbe, stb.

 • Ezt később megkíséreltük élő dolgokba: fa belsejébe, majd állatokba.

 • A csúcs előtti technika az emberekbe való belebújás volt: megvizsgálni, szétnézni a testben, a fejben, a gondolatokban.

 • Utolsó ilyen technika pedig az volt, hogy bizonyos végrehajtandó utasítást kellett adni – természetesen tisztán gondolati úton – állatnak, embernek, amelynek megtörténtét ellenőrizni tudtuk. (többünknek, pld. nekem is, ez félelmetesen jól sikerült).

 • A 4 napos alaptanfolyam után a vizsgánk abból állt, hogy számunkra ismeretlen emberekről esettanulmányokat készítettünk, majd beléjük hatolva megvizsgáltuk és meggyógyítottuk őket, valamint utasításokat adtunk nekik.

Nyugodtan gondoljunk csak bele, hogy ha eddig már eljutott valaki, akkor miért ne tudna továbblépni, és bántani másokat ezzel a módszerrel? Azért, mert Domján László és a többi agykontroll oktató szerint nem lehet rosszra használni? Miért ne lehetne? Ki akadályozhatja meg a rossz szándékú embereket ebben? Hozzá kell tennem, hogy az agykontrollra való jelentkezéskor ugyanúgy, mint más ezoterikus, okkult kurzusokon sem, senki nem vizsgálja a résztvevők személyiségét. Nem véletlen, hogy oly sok agykontrollos (reikis, fényadó stb.) került az ilyen kurzusok után elme vagy idegosztályra. Ezt dr. Taraczközi Istvántól hallottam, aki a Természetgyógyász Kamara főtitkára volt, maga is gyakorló természetgyógyász.

Visszatérve a fenti módszerekhez, számomra mindaddig valóban egyszerű és megtanulható technikának tűnt, amíg hozzá nem jutottam egy léleksebész képzésen a fekete mágiának az egyik alapkönyvéhez,[27] melyben legnagyobb meglepetésemre ugyanezeket a technikákat találtam, azzal a „kis” különbséggel, hogy itt szerepelt még egy utolsó lépcsőfok: hogyan tegyünk rontást, átkot egy emberre, illetve, hogyan öljük meg pusztán szellemi úton. A mágiában is beavatások előzik meg a gyakorlatokat, éppúgy, ahogyan az agykontroll tanfolyamon is történt. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezek a gyakorlatok a mágia körébe tartoznak, és nem nevezhetők egyszerűen csak technikáknak. A szellemi segítők, tanácsadók megidézése és a velük való együttműködés szintén ezt bizonyítja.

4.4. A szellemi tanácsadók vagy szakértők megidézése

Ennek lényege olyan létező vagy nem létező lények, személyek előhívása, akikkel később minden gyakorlatunkat együtt végezzük. Ők lesznek meghosszabbított szemeink, füleink, kezeink, gondolataink stb. Többféle módszere is létezik megidézésüknek, ebből egyet mondanék el. Irányított meditáció keretében vizualizálunk egy lezárt redőnyös ajtót, mely lassan felfelé húzódik, és fokozatosan tárul fel előttünk az illető tanácsadó személye, aki többnyire meglepetés lesz számunkra. Ezek a legváltozatosabb alakokat öltik magukra: manók, különböző mesealakok, élő vagy meghalt ismerősök, rokonok, híres emberek, de lehetnek szentek is. Beállítottságtól függ, mondta Domján László. A kereszténynek nagy valószínűséggel Jézus, a Szűzanya vagy valamelyik szent jelenik meg. Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy az előjövő személyek valóban azok, akiknek hisszük őket. Hihetjük-e vajon, hogy Isten szentjei az agykontroll meditációnak vannak alávetve, illetve hihetjük-e, hogy Isten arra az álláspontra helyezkedik, hogy ha már ez a szegény ember ennyit fizetett ezért a tanfolyamért, hát elküldöm szentjeimet, hogy segítsék őket okkult praktikáik végzésében? Akkor hát kik ezek az önkéntes segítők?

„Több száz ’ingyenes segítő’ várakozik, hogy tanácsadód, konzulensed legyen. Mindössze annyit kell tenned, hogy Alfa-szinten meginvitálod őket, és kérdezz. Nem fognak számlát küldeni. (…) A szakértők jelentik az egyik lehetőséget, hogy rajtuk keresztül kapcsolatba léphetünk a Magasabb Intelligenciával, ahol az összes megoldás lakozik.”[28]

Maria Sorel így ír a lehetséges tanácsadók kilétéről: „Merlin varázsló, tündér, halott nagymama, Mozart, füvesasszony, Szent Ferenc, Teréz anya, Robert Redford..”[29]

A New Age-ben használatos meditációk, kapcsolatfelvételi kísérletek a szellemi láthatatlan világgal, konkrétan meghatározott cél nélküliek. (ld.fent). Azt szorgalmazzák, hogy nyisd meg magad (ehhez persze feltétlenül szükséges a megváltozott tudatállapot), és engedd be azt, aki éppen jelentkezik. Ő lesz a vezetőd, mestered, tanácsadód a szellem világában. Tekintettel arra, hogy a New Age nem ismeri a jó és a gonosz fogalmát, ezért felfogása szerint bárkivel nyugodtan kapcsolatba léphetünk, aki be akar lépni szellemünk nyitott ajtaján.

A kereszténység viszont azt tanítja, hogy létezik a szellemi világban jó és rossz személyes valóság. Egyházunk ezeket a rossz szellemi valóságokat démonoknak, gonosz lelkeknek nevezi, akik Istennel szemben állnak, csábítók, hazugok, csalók, kezdettől fogva gyilkosok, hamis tanítás terjesztői. A sátán a sötétség hatalmának ura, aki a világosság angyalának tetteti magát, s a „nálam az igazi tudás” szerepében tetszeleg. A keresztény hit szerint a gonosz nem elvont fogalom, hanem személy, aki fellázadt Isten ellen. Ő a szerte-széthányó, össze-visszadobáló, aki keresztezi Isten terveit. Ő az, akiről Szent Péter apostol mondja: „Józanok legyetek, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el.”[30]

A másik, a jó szellemi valóságok: Isten angyalai. Vajon melyik oldal az, amelyik egy pénzen vett tanfolyamon, a tanfolyamvezető akaratára belép az életünkbe? Szent János apostol figyelmeztet bennünket: „Szeretteim! Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e?”[31]

Úgy gondolom, valóban érdemes megvizsgálni, hogy az agykontrollban számunkra megjelenő tanácsadó kicsoda és kitől jött? A Szentírásban Jézus egyértelmű tanítást ad arról, hogy elhalt szeretteink nem jöhetnek vissza, hogy kapcsolatot létesítsenek velünk, lásd Lk 16,19-31-et! Kik rejtőznek akkor a megjelenő emberek és mesealakok mögött? Igen, vizsgáljuk csak meg! Nem mindegy, hogy kit engedünk be az életünkbe! „Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma?” – kiált fel Szent Pál aggódón. Engedjük be Isten Szentlelkét, és másnak ne maradjon ott hely! Hallottam olyan fiatalemberről, aki később nem tudta elküldeni a készséges tanácsadókat, akik szüntelenül zaklatták őt, s már az öngyilkosság gondolatáig is eljutott, hogy szabadulhasson tőlük.

Érdemes utána nézni, hogy szükségünk van-e nekünk ezekre az agykontroll kínálta technikákra ill. segítőkre. Mit mond erről a Szentírás?

„Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem azt.”[32]

Vajon ilyen ígéretek mellett, miért hisz jobban egy keresztény ember José Silvának és a többi agykontrollosnak, mint magának Jézus Krisztusnak? Van, akinek keresztény létére az agykontroll könyv a Biblia? Jézus nem tartotta fontosnak a technikákat, épp ellenkezőleg. Nem mondta, hogy csak alfa-szintű meditációban hallgatlak meg. Neki nincs erre szüksége! Ő csupán feléje nyitott szívet kér tőlünk, és mindent kínál ezért. Mindenre azért ne legyen nyitva a szívünk, irányozzuk ezt a nyitottságot egyedül Őrá!

Jézus azt is megígérte, hogy segít nekünk, miután ő már nem lesz köztünk. Nem tanácsadókat, szakértőket ígért, hanem egy valóban megbízható személyt: „A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.”[33]

Ne higgye tehát senki, hogy az agykontroll tanfolyamon, pénzért meg lehet venni a Szentlelket! Ezt már Simon mágus is próbálta. Olvashatjuk az Apostolok cselekedeteiben, hogy mire ment vele. Nekünk biztos ígéretünk van Jézus Krisztustól. Földi életünk teljességéhez, boldogulásunkhoz, üdvösségünk eléréséhez másra nincs is szükségünk, csupán arra, amit Ő ad nekünk. Ebben kell szilárdan hinnünk.

5.        Lehet-e az agykontrollt rosszra is használni?

Egyértelműen igent kell válaszolnunk. A gyakorlatok ugyanis csupán az „én” akaratát tartják szem előtt, pld.: én kapjam meg az állást minden jelentkező közül, én szerezzek parkolóhelyet, én, én, én! Márpedig a keresztény ember számára Isten akarata kell, hogy az első helyen álljon. „Senki se keresse a magáét, hanem azt, ami a másé” –mondja Szent Pál apostol. De idézhetjük Jézust is, aki azt tanította: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”. Ez pedig azt jelenti, hogy azt akard, ami a másiknak is jó! Az agykontroll technikák pedig mind-mind a magunk előrehaladását szolgálják, és egyáltalán nem nézik a másik ember javát. Márpedig aki csupán magának akar jót, esetleg a másik kárán is, az bizony máris rosszra használta az agykontrollt. Nézzünk most konkrét példákat: „Hirdetéseid illetve reklámszövegeid nem olyan hatásosak, mint szeretnéd. Kissé megváltoztatod azokat a Silva-módszer révén szerzett információ alapján. Azonnali eredményt hoz.”[34] Állítólag ez egy pozitív cselekedet, amellyel nem lehet ártani senkinek. Ismerjük azonban a reklámok természetét. Világosan látszik itt is, hogy mi a cél: a hirdetés eredményes legyen, ennek érdekében manipulációnak vetjük alá a szöveget, de a hirdetést olvasók, hallgatók tudatát is. Vajon mi számít eredménynek? Az, hogy a vevők megveszik az esetleg hibás, rossz terméket?  „A versenytárs valami újat talál ki. Nem tudod, hogy mi az, csak azt, hogy ügyfeleidet elcsábítja. Alfa-szinten képzeletben elbeszélgetsz versenytársaddal. Rájössz titkára, és megteszed az ellenintézkedéseket.”[35] Ezzel valóban nem árunk senkinek? A cél, hogy én legyek a győztes, szentesíti az eszközt? Belehatolhatok mások tudatába, gondolataiba büntetlenül? Őt elütni az üzlettől, hogy én söpörjem be a hasznot, ez pozitív, keresztényi cselekedet? Mi a helyzet akkor, ha annak a másiknak sokkal nagyobb szüksége van a pénzre, mint nekem?  Ez nem kell, hogy érdekeljen? Pál apostol azonban azt mondja: „Egyiktek se tartsa csak a maga érdekét szem előtt, hanem a másokét is.”[36]

6.        Az agykontroll szellemisége

Ezek után tekintsük át az agykontroll eszmei világát és vegyük észre annak letagadhatatlan megegyezőségét a New Age szellemiségével. Igaz ugyan, hogy az agykontroll alapítója és oktatói is megvallják Istenhitüket, istenképük azonban nagyon homályos. Emellett azt olvashatjuk Domján Lászlótól: „De mindezzel együtt az Agykontroll nem valami világnézeti tanfolyam.”[37]Ehhez képest újra és újra fölmerül a vallás témája. Hogy miért? Magyarországon ma az emberek nagy többsége kereszténynek vallja magát. Őket is meg kell győzni, hogy semmi rosszat nem tesznek azzal, ha elmennek agykontroll tanfolyamra. Sok ember, sok pénzt jelent. Ez ilyen egyszerű.

6.1.            Szellemi források

Maria Sorel „Teljesebb élet agykontrollal” c. könyvében az alábbi „mesterektől” idéz, illetve állítja őket elénk követendő példaként:

Rudolf Steiner: teozófus, antropozófus, a rózsakeresztes szellemtudomány és a szellemvilág nagy ismerőjeként a New Age egyik vezéralakja volt (az ő szellemiségének terméke a Waldorf iskola is), (25.o.)

Emile Coué: a pozitív gondolkodás, az önszuggesztió és önmegvalósító technikák szakértője,

Sathya Sai Baba: Talán nem kell bemutatni ezt a gurut, aki önmagát a földre szállt Istennek tartja, híveit (akik Magyarországon is bőven akadnak) különleges mágikus mutatványaival kápráztatja el. (60.o., 123.o.)

Hermész Triszmegisztosz: „az ezoterikus irodalom alakja, aki valószínűleg Thot, a bölcsesség egyiptomi istenének személyével azonos[38] (70-72.o.)

Marylin Ferguson: A New Age egyik alapítója. Maria S.beszél „Csendes összeesküvés” c. könyvéről: „Egyre nő azoknak a száma, akik elérték az önmegvalósítás lépcsőfokát, és felismerték, hogy létüknek értelme van. Meghallják

magukban a hívó kiáltást, hogy működjenek közre az új rend születésében (ti.New Age: új Kor), amelynek túlhaladott rendszereinkből (ti.kereszténység) kell kifejlődnie.”[39]

E díszes társaságban szűk kis helyet kapott még – nem túl nagy dicsőség ez – Avilai Szent Teréz, Teilhard de Chardin és maga Jézus is. Ő is egy sorban áll az előbb említett „nagyságok” között. „Annak viszont érdemes tudatában lenni, hogy a New Age körökben a Krisztusról terjesztett (tév) tanítást Helena Blavatsky teozófiai tanításai, Rudolf Steiner antropozófiája és Alice Bailey >Arkánum Iskolája< inspirálta.”[40]

Szellemiségének „sokszínűségét” bizonyítja, a New Age különböző részterületeire való hivatkozása is, úgy mint: rebirthing (280.o.), asztrológia (34.o.), radiesztézia (117.o.), a yín és yang filozófia, stb.

6.2.            Az Agykontroll istene

„A védákat tanulmányozó filozófusoknak csak egyetlen transzcendentális, univerzális Istenük van, aki minden létezőben megnyilatkozik. Számukra a gondolat, hogy az ember különválhatna Istentől, a legnagyobb emberi tudatlanságot jelenti. Spirituális fejlődésen az egyedi ember azon törekvését értik, hogy életútjukon az eggyéválás tényét valóságként éljék meg.”[41]

Mit mond ezzel szemben Egyházunk: „A New Age istenfogalma homályos, míg a keresztény fogalom nagyon tiszta. A New Age istene egy személytelen energia, valójában a kozmosz egy részleges kiterjedése vagy alkotórésze; és ebben az értelemben a világ életereje, vagy lelke. Az istenség minden létezőben megtalálható. (…) az embernek úgy kell magáról gondolkodni, mint Istenről. (…) Istent nem a világon túl kell keresni, hanem önmagunkban…(ezt hirdeti az agykontroll is) Ettől nagyon eltér a keresztény felfogás (…) Isten önmagában véve személyes valóság (…) Istent nem azonosítjuk az Élet-elvvel, amelyet Léleknek vagy a kozmosz „Alap-energiájának” tartanak, hanem Ő a Szeretet, amely egészen különbözik a világtól, mégis teremtő módon jelen van mindenben ,és az embereket az üdvösség felé vezeti.” [42]

Justin Beliz ferences szerzetes, pap, agykontrolloktató így vélekedik Istenről: „Figyeljünk föl arra, hogy minden vallás azt tanítja, Isten bennünk van. A meditáció annak módszere, hogy magunkba mélyedjünk, érintkezésbe lépjünk Istennel.  (…) amikor meditálunk, önmagunk isteni részével kerülünk kapcsolatba, és ezen keresztül magával Istennel.” [43] Olvassuk el ismét az Egyház által fentebb felvázolt istenképet! Belitz atya istenképe sokkal inkább megfelel a New Age, mint az Egyház istenképének.

Mit kezdjünk José Silva, az agykontroll atyja istenfogalmaival: Magasabbrendű Intelligencia, Legmagasabbrendű Intelligencia? Kit takar ez a név, akivel ráadásul magunk teremtette tanácsadók közvetítésével létesíthetünk kapcsolatot?

Sok vallásos embert a Silva-módszertől a róla szóló könyvekben szereplő „Magasabb Intelligencia” kifejezés is zavarba hoz. Különösen, hogy a keresztény José Silva megvallja ugyan istenhitét, mégis különbséget tesz Isten és a Magasabb Intelligencia között, pontosabban Istent a Legmagasabb Intelligenciának nevezi.”[44]  Úgy gondolom, ebben az esetben is joggal gyanakvóak a keresztény hívek! Talán egyszer José Silva tiszta vizet önthetne a pohárba, és nyíltan megvallhatná, hogy számára kicsoda az Isten?

7.        Néhány alapvető kérdés az agykontrollról

7.1.            Imádság-e az agykontroll?

A vallás és agykontroll c. könyvben tanúságtételeket olvastam arról, hogy a tanfolyamon tanultak meg igazán imádkozni, közelebb kerültek Istenhez, megtapasztalták szeretetét, amit a templomban nem sikerült. Ezek alapján úgy tűnik, mintha az agykontroll valamiféle vallásos gyakorlat, szinte lelkigyakorlat lenne. EZ EGYÁLTALÁN NEM IGAZ! Az agykontroll tanfolyam lényege az önmegvalósítás, önistenülés, az önmegváltás! „Akkor hát ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett és így szólt: Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges!”[45] Belitz atya szintén folyamatosan egyenlőségjelet tesz az ima és az agykontroll között: „Domján László: Isten miért ért meg bennünket jobban, és viszont, ha tudatalattinkban kérjük őt, és nem az úgynevezett béta-szinten? Justin B: Én azt hiszem – az a tapasztalatom -, hogy a Silva-féle Agykontroll a legjobb eszköz ahhoz, hogy segítsük azt megtanulni, hogy hogyan mélyedhet magába az ember, hogy Isten akaratát megismerje.”[46]  Már az atyának feltett kérdés is nevetséges feltételezést tartalmaz, vagyis, hogy Isten jobban megért minket, ha alfa-szinten beszélünk hozzá. Annak pedig, aki nem agykontrollozik, Belitz szerint Isten néma marad. A Szentírásba talán az agykontroll könyvet is kanonizálni kellene, hiszen minden azt sugallja: agykontroll nélkül nem lehet imádkozni, Istennel kapcsolatot teremteni. Más helyen Belitz atya nem átallja azt mondani, hogy az összes szentek alfa-állapotban imádkoztak, ezért volt olyan mély kapcsolat köztük és Isten között.  „Képes-e az ember Agykontrollal olyan dolgokra is, ami talán nem Isten akarata? J.Belitz: Amikor imádkozunk, egyek vagyunk Istennel. Ezt az energiát nem lehet negatív irányba tolni.”[47]  A tévedés a dologban csupán annyi, hogy az agykontroll nem imádkozás. Semmi köze az imához. Abban ugyanis alázattal megszólítjuk Istent, aki már előbb keresett bennünket. Az imában Isten akarata szerint „kérünk”, és nem „akarunk”, a magunk akarata szerint. Az agykontroll meditációk alkalmával nincs megszólítva sem Isten, sem Jézus Krisztus, sem a Szentlélek. Ebben az írásban már volt szó arról, hogy semmiféle biztosíték nincs arra, hogy az agykontrollt nem lehetne rosszra használni. Az imát természetesen nem lehet, de az agykontroll nem ima! Ezt újra és újra hangsúlyozni kell!

7.2.            Megváltozhatunk-e az agykontroll segítségével?

Pozitív gondolkodással minden lehetséges, hirdeti az agykontroll. Mit mond az Egyházunk? „A pozitív gondolkodás az a meggyőződés, hogy az ember megváltoztathatja a fizikai valóságot vagy a külső körülményeket azáltal, hogy más mentális attitűdöt vesz fel. (…) A pozitív gondolkodók egészséget és teljességet, gyakran pedig jólétet, sőt még halhatatlanságot is ígérnek.” [48] „Hogyan lehet megváltozni? Könnyű, nagyon is könnyű! Ha nagyon ellazult állapotba jutunk, nagyon békés, nyugodt, csöndes állapotba, s csukott szemmel elképzeljük magunkat olyannak, amilyenek lenni szeretnénk, akkor ez a kép mély nyomokat hagy agyunkban (…) hamarosan a tudatalatti szintjén rögződik ez az információ (…) akkor megjelenik az eredmény fönt, a tudatos szinten is. (…) Ez az a módszer, amit minden szent alkalmaz évezredek óta. Ezt a módszert pedig meditációnak nevezzük.” [49] nyilatkozza Belitz atya. Ezek szerint semmi erőfeszítés, sőt Isten sem kell hozzá, egyszerű technika az egész. Bárki levetheti minden rossz tulajdonságát egy egyszerű meditáció alatt. Végül is az összes szent így csinálta! És így csinálja ezt az összes többi New Age-hez tartozó meditációs technika. Én az általam ismert életrajzokból valami egészen mást olvastam ki a szentekkel kapcsolatosan. Kemény küzdelmeket, és az Istenre való bizalomteljes ráhagyatkozást. Belitz atya szerint „Minden szent ezt mondta: ha kezedbe akarod venni saját életedet, ha szentté akarsz válni, akkor meditálnod kell.” [50]  Számára valószínűleg mindezeket az igazságokat az agykontroll világította meg. Az apostolok valószínűleg nem voltak szentek, mert nem ismerték eme fontos információkat a szentté válással kapcsolatosan. Különben miért írna így Szent Pál apostol: „Hasonlóképpen a Lélek is segítségünkre van erőtlenségünkben, mert nem tudjuk, miképpen kell kérnünk, amit kérünk, de maga a Lélek jár közben értünk.” [51] Az apostol tehát inkább a Lélekre hagyatkozott, mintsem tudatalattijának sötét bugyraira vagy szellemi tanácsadóira. Tisztában volt azzal, hogy Isten jól ismeri gyöngeségeinket, és megszabadít azoktól, ha ő is úgy akarja. Jézus pedig ezt mondja: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, add oda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben.”[52] Elég világos tehát, hogy a Szentírás egész szellemisége ellentmond mindannak, amit az agykontroll és oktatói hirdetnek. Megtérésre hív!   „A New Age alapvetően abból indul ki, hogy az emberi személy a technikák és terápiák széles skálája révén fejleszthető – szemben a kereszténységgel, ahol ezt az isteni kegyelemmel való együttműködés útján vallják. A New Age általában arra az álláspontra helyezkedik, mint Nietzshe, miszerint a kereszténység mindig is akadálya volt a hiteles emberség teljes kibontakoztatásának.”[53]„Térjetek meg!” – kiáltotta Keresztelő Szent János. Hol van a mi személyiségünk gyógyulásának forrása? Vajon az agykontrollban? Nem! A mi gyógyulásunk Jézus Krisztusban van.

7.3.      Szüksége van-e a keresztény embernek az agykontroll technikáira?

Baktay Ervin jógamester, aki a Rádzsa jógáról írt könyvet, megjegyzi, hogy a jóga az Istenhez vezető út, de a mélyen hívő keresztény embernek nincs erre (a jógára) szüksége. Úgy gondolom, ugyanezt elmondhatjuk az agykontrollról is. Hiszen mit kínál olyasmit, amit keresztény hitünkben nem találunk meg? Tanulj meg alfa-szintre menni, mert Isten így jobban meghall téged, s meditációval jobban tudsz imádkozni. Ezzel szemben a Bibliából ezt olvassuk: „mielőtt még kiáltanának, én válaszolok, ők még beszélnek, és én már meghallgatom.”[54] János apostol pedig így ír: „Abban rejlik a mi iránta való bizalmunk, hogy bármit kérünk az Ő akarata szerint, meghallgat minket. S ha tudjuk, hogy meghallgat minket, bármit kérünk is tőle, azt is tudjuk, hogy már a miénk, amit kértünk.”[55] Istennek tehát egyértelműen nincs szüksége technikáinkra, alfa-szintre. Ha nem így lenne, akkor minden bizonnyal nem minden embernek szólna a Szentírás, csupán az agykontroll ismerőinek. Isten azonban ingyen meghallgat mindenkit, akkor is, ha éppen nem vagyunk alfában. 

7.4.            Mondhatjuk, hogy gyógyulhatunk agykontroll nélkül is?

„Mindazok, akik megérintették őt, meggyógyultak.”[56] „Jézus …. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az Ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt a nép között.”[57] Ezek a szentírási helyek egyértelműen megmutatják számunkra, hogy minden bajunk megoldása egy személy, és ez nem José Silva, hanem JÉZUS KRISZTUS.Nélküle bizony az agykontrollal sem megyünk semmire. Agykontroll nélkül viszont Jézussal mindent megnyerünk! Azt kellene világosan megértenünk, hogy Isten kegyelmét, a Szentlelket, az üdvösséget nem az agykontroll és egyéb hasonló kurzusokon adják nekünk. Mindezeket Isten teljesen ingyen adja mindenkinek, aki hozzá fordul, és Nevén nevezi őt. Még csak alfa-állapotba sem kell kerülnünk azért, hogy meghallgasson minket.

7.5.     Szükségünk van-e az agykontroll nyújtotta különleges, a normálistól eltérő képességre?

A New Age szerint „Képességeink valóra váltásához túl kell lépnünk saját egónkon, hogy azzá az istenivé váljunk, akik valahol mélyen vagyunk.” [58] Az agykontrollban ugyanez a gondolat jelenik meg újra és újra. Hívjuk segítségül most is a Szentírást. „Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.” [59] Természetesen Szent Pál itt nem a Magasabb Intelligenciára, nem is José Silvára gondol. Folytassuk Jézus szavaival, csodálatos ígéreteivel, s ennek fényében döntsük el, mit ill. kit választunk: „Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak.” [60] Láthatjuk, hogy Jézus velünk együtt akar munkálkodni, rajtunk keresztül, közreműködésünkkel csodát tenni. Ehhez nem köti ki feltételül az agykontrollt és az alfa-szintet. Minden megkeresztelt embernek, aki hisz benne –és nem az agykontrollban – rendelkezésére áll Isten ereje, Szentlelke, teljesen ingyen! Miért nem hisznek ebben a keresztény emberek? Miért keresik az igazságot ingoványos területeken? Így ír erről a pápai dokumentum: „Amikor valakiben meggyöngül a keresztény hit tartalmának megértése, akkor esetleg tévesen arra a nézetre helyezkedik , hogy a keresztény vallás nem képes mély lelkiség inspirálására, és másutt kezd el keresni.” [61] És még: „Ha az a feladatunk, hogy Jézus Krisztust megismerjük, szeressük és szolgáljuk, akkor rendkívül fontos, hogy a Szentírás alapos ismeretéből induljunk ki. Leginkább azonban az, hogy keressük az Úr Jézussal való találkozást az imádságban és a szentségekben.” [62]  Jézus is ezt mondja a hozzá tartozókról: „Az én juhaim hallgatnak szavamra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem, és én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből.” [63]

7.6.          Milyen veszélyei lehetnek az agykontrollnak?

A Szentírásban több helyen is találkozunk figyelmeztetésekkel: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól.” [64]

„Ezt azért mondom, hogy senki félre ne vezessen titeket tetszetős beszéddel. (…) Ezért tehát ahogyan elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust, úgy éljetek is benne. (…) Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományokhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik.” [65]

Kétségtelen, hogy a mai élet, a minket körülvevő világ nem kedvez a hitben élőnek. Sokan engedik magukra hatni a reklámokat, a világias gondolkodást. A gyors siker, meggazdagodás, szépülés, gyógyulás érdekében elhagyják a jó pásztort, hátat fordítanak a jézusi útnak. Aki a szívében már eltávolodott, megtagadta őt, az gyorsan másik tanítót keres magának, aki igazolja hibás cselekedeteit. „Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint keresnek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek.” [66]

Idézek most egy agykontroll könyv végéről: „Papok, lelkészek, rabbik és szerzetesek – előzetes jelentkezés után – ingyen vehetnek részt az Agykontroll tanfolyamon.” [67]  Miért is ilyen nagylelkű ez a hatalmas pénzeket megmozgató és beszippantó Agykontroll birodalom?  „Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék.” [68]  Bizony, az a pap, az a szerzetes, aki agykontrollossá válik, ugyanazt javasolja majd a híveknek is. Nem véletlenül hívták meg a Vallás és Agykontroll című könyv beszélgető alanyául Justin Belitzet, a ferences paptanárt, aki agykontroll oktató is. Mindenáron meg kell fogni a keresztény híveket.

És úgy gondolom, még egy veszélyre mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, amely hívő és hitetlen ember számára egyaránt fennáll: az irányított meditációs beavatások és gyakorlások során addig nem ismert, lappangó pszichikai betegségek törhetnek elő a legkülönbözőbb megnyilvánulás formákban, sőt, előfordulhat a technikáktól és a szellemi segítőktől való függés, illetve szabadulási képtelenség is. Ezen kívül hallucinációk és képzelgések is jelentkezhetnek. „A New Age technikáknak az a célja, hogy tetszés szerint idézhessünk elő misztikus állapotokat. (…) Ezek a gyakorlatok mind a pszichikai gyöngeség (és sebezhetőség) állapotát idézik elő.”[69] Természetesen a legveszélyesebb az emberi személyiség rossz irányban való „fejlődése”, torzulása, az egó egészségtelen túlhizlalása miatt. „A New Age népszerűsége alapjában véve azzal kapcsolatos, hogy kulturálisan stimulálják az érdeklődést az én, annak értékei, képességei, problémái iránt. (…) A New Age indítéka az „én” (…) ill. célja az én.”[70]

„A New Age tréning kurzusok egyesítik az ellenkultúra elemeit a siker utáni általános igénnyel, a belső elégedettséget pedig külső sikerekkel (…) egyes New Age követők nem azért járnak ilyen helyekre, hogy hitelesek és spontánabban legyenek, hanem hogy jóléthez jussanak (mágia stb. által). [71] (Mit adhat az ember cserébe a lelkéért?)

Idézzünk még egy figyelmeztetést az Egyház tanításából: „Akiket meghívnak ilyen helyekre, azok keressék a hiteles keresztény lelkiség jegyeit, és legyenek óvatosak, ha bármilyen beavatási szertartás kerül szóba. Ezek a csoportok azt használják ki, hogy az illetőnek hiányos a teológiai vagy lelkiségi képzettsége, és fokozatosan becsalogatják olyasmibe, ami esetleg hamis imádás.”[72]

8. Befejezés

Remélem sikerült megmutatni, hogy az agykontroll és a keresztény szemlélet nem fér meg egymás mellett. Az agykontroll szellemisége egyértelműen beleillik a New Age-be, s mint ilyennek, nincs helye keresztény életünkben, de láthattuk, hogy nincs is rá szükségünk, hiszen Jézustól sokkal többet kapunk, mint amit az agykontroll adhatna. Ráadásul megvannak a veszélyei is, ez nyilvánvaló. José Silva nem nevezi néven az Istent, Legmagasabbrendű Intelligenciának hívja, s mindezt csak azért, hogy a hitetlenek is menjenek a kurzusaira. Jézus azt mondja: „Aki engem megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom a Mennyei Atyám előtt.” Justin Belitz szerint Istent „úgy hívod, ahogy akarod. Azt hiszem, Isten nem törődik azzal, hogy hogy hívjuk őt.” [73] Ez egyáltalán nem így van. Jézus megmondta: „Így imádkozzatok: Mi Atyánk…” Sőt, egyértelműen kijelentette, hogy senki sem szolgálhat két úrnak! Szent Péter apostol is hangsúlyozza, milyen fontos Jézus nevének kimondása: „..a Názáreti Jézus Krisztusnak neve által (…) és nincs üdvösség senki másban, mert más név nem adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell.”[74] Arra is felhívja figyelmünket, hogy: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. A gyümölcseiről ismeritek fel őket.” [75]

8.1.     Milyen gyümölcsöket terem az agykontroll egy keresztény életében?

„Domján László: Többen kérdezték Justin atya véleményét a reinkarnációról. Justin B: Ha meghalsz és még nem vagy tökéletes, akkor tökéletessé kell váljál ahhoz, hogy eljuss Istenhez. És ezt az átmenetet, ezt a tökéletessé válást nevezzük mi purgatóriumnak, tisztítótűznek. A reinkarnáció ugyanez.  (…) A válaszom az, hogy ennek nincs jelentősége.” [76] Nevezhetjük ezt a választ jó gyümölcsnek? Belitz atya ugyanis nem foglal egyértelműen állást a reinkarnáció hite ellen, hanem csúsztat. Az Egyházunk pedig egyértelműen tanítja, hogy „Mind a kozmikus egység, mind pedig a reinkarnáció összeegyeztethetetlen a keresztény hittel, mely szerint az emberi személy egy különálló lény, aki egyetlen életet él, melyért teljes mértékben felelős.” [77] Ez világos beszéd!

„Úgy érzem, az egyház elferdítette Jézus tanítását, mi erről az ön véleménye? Justin B.: Minden szervezett vallás emberekből áll. Akik hibázhatnak. És természetesen hibáznak is. (…) Minekünk szeretnünk kell ezeket az embereket, türelmesnek kell lennünk, és remélnünk kell azt, hogy a hibákból tanulni fognak.” [78]

Máshol pedig ezt vallja: „én abban hiszek, hogy ha az emberek célkitűzéseiket alfában ejtik meg, akkor nem tudnak hibát elkövetni. Ebben hiszek.” [79] Ez vajon jó gyümölcs ? Talán az Egyház tanítását is alfában kellett volna megfogalmazni, s akkor Belitz atya is jobban hinne benne. Már volt arról szó, hogy kívülállók számára, akik csak az agykontrollról szóló könyveket, riportokat olvassák, úgy tűnhet, mintha az agykontroll valamiféle lelkigyakorlat lenne. „Domján László: Legalább két tucat olyan emberrel beszéltem, s számos levelet is kaptam olyanoktól, akik nem voltak hívők, és épp az  agykontroll tanfolyam elvégzése kapcsán érték őket olyan lelki élmények, amelyektől hívőkké váltak.” [80]

A kérdés csupán az, hogy miben hívőkké? Magasabbrendű Intelligenciában hívőkké?

Jézus Krisztus elég keményen beszél az olyanokról, akik csak a szájukra veszik őt, de nem élnek tanítása szerint: „Nem mindenki, aki azt mondja nekem: Uram, Uram!, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát? Akkor majd kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket. Távozatok tőlem ti, akik gonoszságot cselekedtetek!” [81] Jézusra hivatkozni, s közben akaratával ellentétesen cselekedni, nem éppen üdvös dolog. Ő azt mondja: „Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem. (…) Aki nem szeret engem, nem tartja meg igéimet.” [82]  Jézus azt mondja magáról, hogy Ő az Út, az Igazság és az Élet! Ezt az utat kell járni, ezt az Igazságot kell keresni, és ezt az Életet kell élni! Mindez azonban nem az agykontrollban található.

8.2.     Az agykontroll nagyra törő célkitűzései

„Ügyelünk munkatársainkra, vállalatunkra, iparágunkra, országunkra. Mi programozzuk az emberek közötti harmóniát és a Föld nevű bolygón a fejlődést.” [83]

Szent Pál viszont ezt mondja: „Mindenkor esedezzetek a Lélekben, minden imádságban és könyörgésben, s őbenne virrasszatok teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és értem is, hogy Isten adjon nekem szavakat, amikor megnyitom ajkamat, hogy bátran hirdessem az evangélium titkát, aminek hírnöke vagyok a bilincsekben is, hadd beszéljek bátran, amint kötelességem.” [84] Nyoma sincs itt a nagyra törő világmegváltó céloknak, nyoma sincs az agykontrollosok pökhendi nagyképűségének. Itt csak alázat és végtelen Istenszeretet, bizalom és hit találtatik. Folytassuk Szent Pál gondolatait: „Mindenekelőtt arra kérlek tehát, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért: a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy békés és csendes életet élhessünk, telve istenfélelemmel és tisztességgel. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.” [85]

Melyik tetszik jobban az Istennek? A programozás vagy a könyörgés? Az én dicsőségem, vagy az Isten dicsősége? Vajon hol az igazság: az agykontrollban vagy Jézus Krisztusban? Vajon hol van Jézus Krisztus? Az agykontrollban vagy az Egyházban?

8.3.     Az agykontroll igazi arca

Elhangzik egy kérdés az agykontroll oktató szájából a részt vevők felé a tanfolyam végén: „Ki vagy te? A válasz benne van a kérdésben. A hallgatók már bebizonyították látnoki képességüket. Összefoglalja, mire is voltak képesek. ’Amikor képes vagy tetszőleges távolságra kivetíteni intelligenciádat, az nem más mint a végtelenség tulajdonsága. Amikor előre és hátra mozogsz az időben – az az örökkévalóság. Amikor olyasvalamiről szerzel tudomást, amire normálisan nem lenne lehetőséged – mindentudó vagy. Amikor képes vagy problémákat megoldani, abnormális dolgokat rendbehozni – mindenható vagy.’ Majd jön a kérdés: ’végtelen, örökkévaló, mindentudó, mindenható – ki vagy te?’ Bárki is vagy, a Magasabb Intelligencia és te kapcsolatban álltok. Az összes szent könyv a maga módján hirdeti: ’Az Atya és te egyek vagytok.’ „[86]

Szerényen idézem Jézus valódi szavait: „Én és az Atya egy vagyunk.”[87] Egy ilyen kis, alig észrevehető csúsztatás, és az ember máris abba a tévképzetbe esik, hogy ő maga Isten. Ám érthető is a tévképzet, hiszen kicsit előbb az agykontroll oktató éppen ezt rágta hallgatói szájába.

Ide kívánkozik az utolsó szentírási idézet, amely jól megvilágítja és leleplezi az agykontroll származását: „A kígyó erre azt mondta az asszonynak:’Dehogy is haltok meg! Csak tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen arról esztek, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek mint az Isten: Tudni fogjátok a jót és a rosszat!”[88] És íme, az eredmény:„ .. és azt mondta az Úr Isten: ’Íme, az ember olyanná lett, mint egy közülünk: tud jót és rosszat. Most azonban nehogy kinyújtsa kezét, vegyen az élet fájáról is, egyen és örökké éljen.”[89] Az ember első kísértése is abban állt, hogy olyan akart lenni, mint az Isten. Ennek a vágyának és törekvésének az egész emberiségre nézve súlyos következményei lettek. Nagyon nehéz nem észrevenni a párhuzamot a bibliai idézet és az agykontroll záró összegezése között. Módunkban áll választani, hiszen Isten szabadságot adott nekünk erre. Kinek akarunk szolgálni?

8.4.     Egyházunk tanít minket:

 „A harmadik évezredben az Egyház lelkipásztori hatékonysága nagyban függ attól, hogy megfelelő felkészítést kapnak-e azok, akik az evangélium üzenetét közvetítik.”[90]

„ A Kolosszei levélben és az Újszövetségben más tanítást találunk Istenről, mint ami a New Age gondolkodásában rejlik. (…) a hiteles lelkiségben nem is annyira mi keressük Istent, hanem Isten keres minket.” (…) „A keresztények számára a lelki élet az Istennel való kapcsolat, amely az Ő kegyelme által fokozatosan elmélyül.  Vannak itt is spirituális technikák, amelyeket érdemes megtanulni, de Isten nem köteles ezekhez igazodni, és nélkülük is tud működni. (…) A hiteles keresztény misztikában semmi sincs, amit technika segítségével lehet átélni, az mindig Isten ajándéka, s ha valaki részesül belőle, méltatlannak érzi magát. (…) A Jézus Krisztussal, az élő víz hordozójával való találkozásra még nagyobb súllyal tud meghívni másokat az, aki maga is mindenestül a Jézussal való találkozás hatása alatt áll, mert akkor már nem olyan valaki beszél, aki csupán hallott róla, hanem aki bizonyos abban, hogy valóban ő a világ üdvözítője.” [91] 

Miskolc, 2004. február

Juhász Zoltánné, Aranka
(volt természetgyógyász)

Aranka tanúságtételét is elovashatod itt >>


[1] Domján Gábor: Vallás és agykontroll (5.o.)
[2] Domján G: Vallás és agykontroll (6.o.)
[3] Mt 16,24-26
[4] Domján G. Vallás és agykontroll (7.o.)
[5] Kol 3,17
[6] Mk 11,22-24
[7] Mk 8,34-37
[8] Pápai dok. (29.o.)
[9] 1 Tessz 5,17
[10] Róm 8,28
[11] 2 Kor 12,10
[12] José Silva: Agykontroll mesterfokon (142.o.)
[13] Pápai dok. (41.o.)
[14] Róm 12,12
[15] Fil 4,19
[16] Fil 3,7-9
[17] Fil 4,6
[18] Mt 6,31-33
[19] Maria Sorel: Teljesebb élet agykontrollal (7.o.)
[20] u.ott (10-11.o.)
[21] Pápai dok. (22.o.)
[22] Maria Sorel: Teljesebb élet…(40.o.)
[23] Pápai dok.(89-90.o.)
[24] Pápai dok.(73-74.o.)
[25] José Silva: Agykontroll mesterfokon (123.o.)
[26] Pápai dok. (40.o.)
27 Ezt a könyvet szándékosan nem nevezem meg

[28] José Silva: Agykontroll mesterfokon (189.o.)
[29] Maria Sorel: Teljesebb élet agykontrollal (139.o.)
[30] 1 Pét 5,8
[31] 1 Jn 1,4
[32] Jn 14,12-14
[33] Jn 14,26
[34] José Silva: Agykontroll mesterfokon (76.o.)
[35] José Silva: Agykontroll mesterfokon (76.o.)
[36] Fil 2,4
[37] Domján Gábor: Vallás és agykontroll (37.o.)
[38] Hermész Triszmegisztosz: A tökéletesség útja (Homok Sándor bevezetője)
[39] Maria S: Teljesebb élet agykontrollal (168.o.)
[40] Pápai dok. (79.o.)
[41] Maria S: Teljesebb élet agykontrollal (162.o.)
[42] Pápai dok. (68-69.o.)
[43] Vallás és agykontroll (25; 27.o.)
[44] u.o. (8-9.o.)
[45] Mt 19,2
[46] Vallás és agykontroll (27; 30.o.)
[47] u.ott (34.o.)
[48] Pápai dok. (105.o.)
[49] Vallás és agykontroll (24.o.)
[50] Vallás és agykontroll (24.o.)
[51] Róm 8,26
[52] Mt 19,21
[53] Pápai dok. (39-40.o.)
[54] Iz 65,24
[55] 1 Jn 5,14-15
[56] Mk 6,56b
[57] Mt 4,23
[58] Pápai dok. (38.o.)
[59] Fil 4,13
[60] Mk 16,17
[61] Pápai dok. (14.o.)
[62] U.o.(91.o.)
[63] Jn 10,27
[64] Mt 7,15
[65] Kol 2,4-8
[66] 2 Tim 4,3-4
[67] Maria Sorel: Teljesebb élet agykontrollal (utolsó oldal)
[68] Mt 24,24
[69] Pápai dok.(71.o.)
[70] Pápai dok. (47.o.)
[71] Pápai dok. (50.o.)
[72] u.o. (89.o.)
[73] Vallás és agykontroll (37.o.)
[74] Apcsel 4,10;12
[75] Mt 7,15-16
[76] Vallás és agykontroll (37-38.o.)
[77] Pápai dok. (76.o.)
[78] Vallás és agykontroll (38.o.)
[79] u.o. (36.o.)
[80] Vallás és agykontroll (37.o.)
[81] Mt 7,21-25
[82] Jn 14,21;24
[83] Agykontroll mesterfokon (203.o.)
[84] Ef 6,18-20
[85] 1 Tim 2,1-3
[86] José Silva: Agykontroll mesterfokon (204.o.)
[87] Jn 10,30
[88] Ter 3,45
[89] Ter 3,22
[90] Pápai dok. (19.o.)
[91] Pápai dok. (61; 62; 63; 64; 82.o.)

Létrehozva 2023. június 26.