Imáink

Ima Szent Kristófhoz

Szent Kristófról köztudott, hogy ő az utazók védőszentje. Ez nagyrészt annak a középkori legendának köszönhető, amelyben a szent Krisztust, mint

1 Minute
Imák

Ima Szent Charbel közbenjárásáért

Ima a kegyelem megszerzéséhez

Uram, aki végtelen szent és megdicsőült vagy szentjeid által, aki arra ösztönözted Szent Charbel szerzetest és remetét, hogy Jézus Krisztus útját járva éljen és haljon, aki megadtad neki az erőt, hogy el tudjon szakadni a világtól, hogy győztes legyen remeteségében, a szerzetesi erényekben: kérünk Téged, hogy ruházz fel bennünket a kegyelemmel, hogy szeressünk és szolgáljunk Téged, követve az ő példáját.

2 Minute
Imáink

Imáink – Te Deum magyarul és latinul

1. Téged Isten dicsérünk, – Téged Úrnak ismerünk.
2. Téged, örök Atyaisten, – Mind egész föld áld és tisztel.
3. Téged minden szép angyalok, – Kerubok és szeráfkarok,
4. Egek és minden hatalmak, – Szüntelenül magasztalnak.
5. Szent vagy, szent vagy, – Erősséges szent Isten vagy!

3 Minute
Imáink

Ima az őrangyalhoz

Köszönet Karesz testvéremnek a megosztásért. A szerk. 

Akikkel csak telefonálok ezekben a napokban, azok mindegyikének a szentmise hiányzik a legjobban. A gyermekeket még csak megmosolygom, mikor mondják, hogy alig várják már az első ministrálást. A felnőttek, különösképpen az idősek és korosak hallatán azonban mindig összeszorul a torkom, mert édesanyámra gondolok, aki élete utolsó két évében nem tudott elmenni a szentmisére, és ettől nagyon szenvedett… Tudom tehát, hogy korosabb és betegebb híveim nem csak szokásból illetve kötelességérzetből szeretnének ismét eljönni a szentmisére. Még csak azért sem, mert most, ezekben a hetekben hiányzik az a közösség, amelynek tagjaival vasárnapról-vasárnapra találkoztak.

4 Minute
Imáink

Szent kilenced Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért

Szent kilencedet akkor szoktunk kezdeni, amikor valami rendkívül fontos ügyünkben a megdicsőült Egyház valamelyik tagjának közbenjárását kérjük. Amikor testvéreinkre, a szentekre gondolunk, gyakran megfeledkezünk arról, hogy ők is olyan földi emberek voltak, mint mi: esendők, gyöngék, akik minden pillanatban rászorultak az őket végtelenül szerető Isten irgalmára.

Nekik is nagyon sokszor nehéz volt ez a földi élet, azonban ,,megharcolták a jó harcot”, kiállták a próbát, és Isten kegyelméből eljutottak a célba: a Szentháromság boldog színelátására.

47 Minute
Imáink

Litánia a Szent Családhoz

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

7 Minute
Imáink

Boldog Charles de Foucauld imája

Istenem, bocsásd meg gyermekkorom sértéseit, felnőttkorom sok rettenetes bűnét, mindazt, amit a mai napig elkövettem a jelen pillanatig.  Segíts, Istenem, ítéld bennem halálra a régi gonosz, langyos, hűtlen, gyönge, határozatlan, elbágyadt  embert, és „teremts bennem új  szívet”!

1 Minute
Imáink

Rövid ima az őrangyalhoz

Isten angyala, kedves őrzőm,akire Isten szeretete rábíz engem itt,légy mindig mellettem ezen a napon,hogy világíts és őrizz, kormányozz és vezess

1 Minute
Imáink

Philippe Madre: Szabadító ima

A keresztségben valamennyi keresztény felhatalmazást kapott arra, hogy olyan személyekért imádkozzék, akiknél a gonosz befolyására gyanakodhatunk (elsősorban a jóslás és az okkultizmus gyakorlatainak megkötözöttjeiként).

Nem engedhető meg, hogy közvetlenül a feltételezett gonosz erőkhöz forduljunk, ez ugyanis kockázatos feladat, az Egyház épp ezért különleges szolgálata számára tartja fenn.

5 Minute