A katolikus körlevél értelmezése nemzeti radikális szemszögből

Meglepő írást találtam, meglepő honlapon. Kicsit tovább keresve rábukkantam az eredeti cikkre, amit változtatás nélkül adok közre – kifejezetten ajánlott neopogány, táltos vallásúak, hungarista és egyéb radikális érzelműek figyelmébe.

 “Barcsa Gábor közkedvelt (bár kényes témái miatt olykor népszerűtlen) publicistánk billentyűzetéből született meg az alábbi, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia “Az Egyház élő hitével összhangban” c. körlevelének helyes értelmezéséről szóló írása.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 19-én kiadta az “Az Egyház élő hitével összhangban” c. körlevelét, ami nem aratott osztatlan sikert (finoman fogalmazva) ott, ahova szánták. Ezt a körlevelet nyilván a nemzeti radikális tábornak címezték, ez egyértelműen látszik. De miért?

Ha tudnánk olvasni és szöveget értelmezni, akkor láthatnánk, hogy a Magyar Katolikus Egyház kifejezetten örvendetesnek tartja a nemzeti tudat ébredését! Ezer éves múltunkra hivatkozik, Szent István intelmeire, és a magyar kultúra és kereszténység egységére.“Ezt az öntudatra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük” – írja a körlevél, amiből az látszik, hogy támogatja, ha egyelőre nem is látványosan, az Egyház ezt az “ébredést”.

Aztán a következő sorok okozzák a bonyodalmat, ami valóban aggodalomra adhat okot a “táltos hitűeknek”. Ezen tudatos építkezés és nemzeti harcunk vadhajtásának nevezi a körlevél az ősmagyar hit terjedését, ami nem tetszik nyilván sok nemzeti oldalinak. Mi ennek az oka? A kommunizmus kegyetlen vallásellenes évei, a liberális média, az erősödő világiasodás, a szekuláris nézetek terjedése és sajnos az Egyház(ak) passzivitása is hozzájárult ahhoz, hogy a hívek elforduljanak a kereszténységtől és pótmegoldásokat keressenek, vagy csináljanak maguknak valamit, azaz szektásodjanak. Nekem senki se mondja, hogy az ősmagyar vallásban hívők tudják, hogy pontosan miben hisznek, mert nem tudunk róla túl sok mindent, és a mai “hívei” csak kitalált szertartásokba menekülnek kb. félévente egy-egy Kurultájon, meg táltos összejövetelen – a heti templomba járáshoz már lusták. Ezeket az embereket az sem zavarja,hogy bádogból hajtogatott Szent Koronával a fején dobol a “táltos”, míg mellette máglyára akarná küldeni (nagyon helyesen) Boros Lajost, aki a Szigeten Szent Istvánnak öltözve a szexualitásról és a fertőről beszélgetett “fiatalokkal”.

Az is érdekes, hogy teljes káosz uralkodik a fejekben, pontosabban a szektákra annyira jellemző válogatás és innen-onnan, számukra kényelmesnek tartott “intelmek” szeretete. Például az “ősmagyarok” szeretik magukat őskereszténynek nevezni, de közben a többnejűséget szívesen visszahoznák.

Ráadásul a nemzeti oldalon elterjedt tévhit szerint Szent István volt, aki kiirtotta a magyar hitet, és behozta az idegen kereszténységet. Úgy hiszem ezt számtalanszor megcáfolta már nemcsak dr. Varga Tibor, hanem kiváló tollú “bloggerek”, műsorvezetők itt a Szent Korona Rádióban is, úgyhogy én már ezzel nem is kívánok itt foglalkozni.

Vissza a körlevélhez: nagyon helyesen természetesen kapnak a liberálisok, és a relativisták is, és támogatásáról biztosítja az Egyház a családokat is, remélem ez mindenkinek tetszik.

Természetesen az Egyház sem tökéletes, de ezen túlontúl átliberalizált világban nem tudja magát semmi sem kivonni a káros hatások alól, és mindenhova begyűrűztek mára a sötétség erői.

Azt is látnunk kell, hogy amíg Nándorfehérvárnál, Mohácsnál és még számtalan ütközetünkben papjaink álltak fegyverben és vezették a seregeket, amíg az 1919-20-as ellenforradalomban püspökök segítették a konzervatív, nemzeti erőket, és amíg 1956-ban a királyságpárti Mindszenty József reménységet adott az egész nemzet számára, addig mára -talán már a fentebb említett okokból-, az Egyház elhallgatott és sokan úgy érezhetik, hogy elhagyta a híveit. Nem szól bele a politikába, nem emeli fel a szavát egyes égető kérdésekben, és sajnos kiveszett belőle a természetes védekezőképesség, de van! Ott van a maga 2009 éves teljességében, ha kopottan is, árván is. A miénk, mi pedig övéi.

Vegyük észre, hogy ez a körlevél pont azt üzeni nekünk, hogy örvendetes ez az ébredés, és a nemzeti oldalnak építkeznie kell, harcolnia, de amíg őstáltoskodásba menekül a nagy része, másik része pedig ezt tűri, addig ne számítsunk semmiféle konkrét támogatásra.

Ha a radikális nemzeti oldal folyton csak élesen bírálja a Katolikus Egyházat, és szektákba menekül, és csak “judeokereszténységezni”, meg kulturálatlanul beszólogatni tud, akkor ne várjunk mást. Szerintem még ahhoz képest engesztelő a hangvétel, és inkább az újbóli egymásra találásról szól, arról, hogy az Egyház megtartja az övéit, ha az övéi is megtartják.

Egyébként meg a nemzeti oldalon lévő keménygyerekek, ha annyira bizonyítani akarnak, akkor inkább tegyenek arról, hogy a Hit Gyülekezete, meg egyéb szekták ne randalírozhassanak a köztereinken. Minap láttam, hogy egy szimpatikus úriember (az öltözködéséből ítélve valószínűleg nemzeti oldali fiatal) odalépett az ATV-t élőben sugárzó, így a Hit Gyülekezetének agymosását terjesztő kivetítőhöz, keverőpulthoz és széthúzta a kábeleket, majd lazán elsétált, de az utána eredőkkel szembefordult és olyan heves vitában védte az igazi keresztény álláspontot, hogy öröm volt hallgatni – az élő közvetítés így 30 percet állt. Ilyeneket akarok látni sokat, nem azt, hogy gyáván a Katolikus Anyaszentegyházat mocskolják tudatlan, buta vádakkal, azt már szabad, sőt, liberális körök el is várják.

Az Úrnak 2009. esztendejében, október 2.”

(Forrás: Szent Korona Rádió)


 További információ Újpogányság, ősmagyarság címszó alatt a tévtanítások oldalon.

Létrehozva 2012. március 6.