Paul Jakobius: Utolsó harc

Frissítve

Paul Jakobius könyve az idő múlásával egyre jobban égető valóságot mutat. Miután többen keresték a könyvet, így megadom sorrendben az egymás után következő részleteket. A szerk.

A Marana Tha Kiadónál (ill. egyes egyházi és világi könyvesboltokban) továbbra is megvásárolható, talán ajándéknak sem utolsó az új kiadást megért könyv. 

Paul Josef Jakobius: Utolsó harc a fény és sötétség között c. műve nem az első könyv, ami a végidőkkel foglalkozik – itt nem a világ végét kell értenünk ezalatt. Jakobius tételesen végigvezeti az olvasót az Antikrisztus tettein, egészen napjainkig. Ebből a könyvből idézünk az elkövetkező hetekben. A szerk.

„Napjainkban nem arról van szó, hogy a kereszténységet külső ellenség győzi le. Ma már Krisztus misztikus testébe hatolt be az ellenség, egészen a közepéig. Nem a törökök, nem a kommunisták, vagy az arabok azok, akik meg akarnak semmisíteni benneteket, hanem maga az Antikrisztus. Jól álcázva él köztetek, de mindenki számára felismerhető, kik szentelték magukat neki. Megtéveszti az embereket humánus szeretetével, amely nem mutat túl ezen  a  világon. Az  egység,  melyről  prédikál,  szakadást  rejt;  az igazsága hazugság; és békéjét (a világbékét) az igazság árán vette meg, hogy végleges hatalmát és uralmát biztosítsa.”

„Olyan  üldözés  következik,  amilyen  még  soha  nem  volt. Olyan lesz, mint az ősegyházban. Titkos helyeken – pincékben és magánlakásokban – kell a szentmiseáldozatot bemutatni, és csak kevesen vesznek részt rajta.”

„Oly módon történik az egyházüldözés, amilyen még soha nem volt; kívülről nézve alig lehet észrevenni…A rombolás inkább belülről kifelé történik, ez a titokzatos és új benne. A sátán észrevette, hogy az Egyház a kívülről jött üldöztetés után mindig szilárdabb és erősebb lett; tehát megpróbálja a fordítottját. Ha látjuk, mennyi egyházellenség van és ténykedik az egyházi grémiumokban és tekintélye van, akkor egész jól kivehető a züllesztés. Az Egyház, legalábbis Európában, a bűntől, az erkölcstelenségtől, a hatalomtól, kapzsiságtól és más terhektől olyan beteg lett, hogy már nem immunis a sátán pestisével szemben. Bizonyos fokig »AIDS-beteg«…”

A könyv bevezetője elolvasható itt.


A könyv további részletei

Út az Antikrisztus (666) rabszolgaságába

Ős-felvilágosodás

Immanuel Kanttól az Antikrisztusig

Korunk prófétái

A pápák és a szabadkőművesség

A szabadkőművesek működése egy kortárs tanú szemével

Az utolsó pápa

Az Egyház két oszlopa

A végső harc kezdete Európába

Mária, az Újszövetség bárkája

Különbség az evangélikus úrvacsora és a római-katolikus Oltáriszentség között

A szobor

Tudnivalók a szimbólumokról

A német ökumenizmus

Katolikus napok

A katolikus hit átalakításának diagramja

A hamis ökumenizmus

A három időszak – a szétválasztás

Jézus visszatérése

Jézus beszéde az utolsó idők jeleiről

Jézus a hamis prófétákról – az Antikrisztusról beszél

Az Antikrisztus (666) világuralma

Kommunizmus kontra kapitalizmus, Obama

A sátán harca Isten népe ellen

A római-katolikus Egyház létének aláásása és legyőzése

Létrehozva 2023. december 20.