Az utolsó pápa

A pokol hatalmai támadást fognak intézni a Péter által alapított Egyház ellen, hogy megsemmisítsék – ezt mondta Jézus Péternek, amikor őt Egyháza sziklájául választotta. Pál is előre megjövendölte, amikor az efezusi egyházközség véneivel (püspökök) közölte: „Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok törnek rátok és nem kegyelmeznek a nyájnak (az Egyháznak). Sőt még köztetek (megj. az Egyház közösségéből) is támadnak olyanok, akik csalárd beszéddel magukhoz akarják csábítani a tanítványokat (hívőket).” (ApCsel 20,28-29)

Ezek a ragadozó farkasok, vagy báránybőrbe bújtatott farkasok János jelenéseinek könyvében azt a „vadállatot” szimbolizálják, amely a földből emelkedik ki (Jel 13,11) két szarva van, mint a báránynak (a püspökök mitráját szimbolizálja), de úgy beszél, mint a sárkány. Ez „az egyházi szabadkőművesség (!), amely mindenekelőtt a hierarchia tagjai között terjedt el. Mária Fatimában már 1917-ben közölte, amikor előre jelezte: „A sátán egészen az Egyház élére is belopódzik.”

Püspöki és bíborosi palástot öltenek, rombolóan és bomlasztóan hatnak a valódi katolikus hitre, Róma ellen, a tanítóhivatal ellen és a pápa ellen irányul a ténykedésük. Ezek püspöki és bíborosi méltósággal bíró igazi báránybőrbe bújtatott farkasok. Ezek az emberek természetesen megtalálhatók az evangélikus-protestáns egyház magas hivatalaiban is.

Az a feladata a szabadkőműveseknek, hogy a lelkeket romlásba vigyék, amikor bálványimádásra késztetik őket. Ez nyilvánult meg az egykori keresztény Nyugat békében élő és jóléti társadalmának utóbbi 40-50 évében, amelyben új korszellemet formáltak, úgymint a jólét, szabad szerelem, homoszexualitás, vagyonosodás, élvhajhászat, Isten nélküli önmegvalósítás, kizárólag a földi élet élvezete, az Istennel, Egyházzal és annak parancsaival szembeni „nagykorúság”.

Ezzel szemben az egyházi szabadkőművesség célja Krisztusnak és az Ő Egyházának (a római katolikus pápához hű Egyház) a megsemmisítése, amikor új bálványt alkot, egy hamis Krisztust és egy hamis egyházat. A hamisegyház és a hamis Krisztus bálványa egy (hamis) ökumenében fejeződik ki, különösen Németországban sürgetik, ahol a 16. században az első egyházszakadás történt.

Ez az ökumené azzal foglalkozik, hogy a katolikus Egyházat elszakítsa Rómától, a pápától és a tanítóhivataltól, és minden keresztény közösséget egyesítsen. Ezzel elérnék, hogy Péter (pápa) szikláját eltávolítanák, amelyre Jézus építette Egyházát. De ez nem fog sikerülni, mert Jézus biztosította Pétert, hogy Egyházán a pokol kapui sem fognak erőt venni. Mindenesetre Krisztus misztikus testének (Pál), az Egyháznak ugyanazt az utat kell végigjárnia, mint alapítójának. Kigúnyolják, megvetik, üldözik, kiszolgáltatják, elárulják, és keresztre feszítik, de csak azért, hogy megtisztuljon a tévtanoktól, a hamis prófétáktól, és a báránybőrbe bújt farkasoktól, és dicsőségesen feltámadjon.

A könyvrészlet elolvasható itt.

Létrehozva 2019. március 17.