Az Antikrisztus (666) világuralma

A szabadkőművesek, szövetségeseik és az Antikrisztus világuralma
Az  emberiség  történelmének  legnagyobb  eseményei  előtt  áll. Bolygónk problémái olyan nagyok, és a veszélyforrások és a gyújtópontok  olyan  sokrétűek,  hogy  csak  közösen  oldhatóak  meg, mondják kórusban a politikusok. Érthető tehát, hogy az Egyesült Nemzeteknek egyre több jogot fogunk adni. A fejlődés vége egy világkormány lesz, melynek élén egy férfi áll, aki ma már „Anti-krisztus” néven ismert, száma a 666.

A végső harc kezdete
A 18. század volt a végső harc nyitánya az Isten, a hit, a pápa, a tanítóhivatal és az Egyház ellen. Akkor születtek a földi Isten- és egyházellenes hatalmak. A Biblia ezt a harcot János Jelenések könyvének 12. fejezetétől írja le, mint a sátán harcát Isten népe ellen (vö. Jel 12,1-13,18).
Az Egyházat és a kereszténységet egy asszony szimbolizálja, „öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona” (12 apostol, Izrael 12 törzse) (Jel 12,1). Az asszonyt (Egyház) megtámadja a vörös sárkány (Jel 12,3), aminek segítségére siet a tengerből kijövő vadállat (Jel 13,1) és egy másik vadállat, amely a földből jön ki (Jel 13,11).

János apostol a titkos kinyilatkoztatás könyvében, a Jelenések könyvében az asszony, a sárkány és a másik vadállat szimbolikus nyelvezetét használja. Ezek az elnevezések földünk valóban létező szervezeteit jelölik.

A könyvrészlet letölthető itt.

 

Létrehozva 2023. augusztus 11.