Ős-felvilágosodás

Az emberiség bűnbeesése
Ádám és Éva bibliai története a mai, modern, felvilágosult, felnőtté vált ember számára legfeljebb egy régi keleti történet. Ennek ellenére el kéne gondolkozni azon, hogy ez a régi, bibliai történet mai történelmünk meglepő elemét mutatja.

A teremtés könyvében a Biblia beszámol arról, hogy Isten megtiltotta Ádámnak és Évának, hogy a kert közepén álló fáról egyen, mert különben meg fognak halni (vö. Ter 3,3). Isten ezt a parancsot próbaként adta nekik.
A kígyó azonban azt mondta az asszonynak (Ter 3,4-5): „Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon esztek, szemetek felnyílik, és olyanok lesztek, mint az Isten, aki ismeri a jót és a rosszat.” A kígyónak erre a csábítására Ádám és Éva elcsábult. Kiűzték őket a Paradicsomból – számol be róla a Biblia –, hogy arcuk verejtékével keressék meg a kenyerüket, és végül meghaljanak.
A  kígyó  csábítása  sikeres  volt,  büszkeségükre,  becsvágyukra, önteltségükre és gőgjükre épített, maguk dönthetik el, mi a jó és mi a rossz anélkül, hogy figyelembe vennék Isten parancsát, és lehetőséget kapnak, hogy olyanok legyenek, mint az Isten.
Mint már említettem, modern kortársaink manapság alig hiszik el Ádám és Éva történetét. De ma minden történelmi tény arra utal, hogy ez az „ókori keleti történet” megismétlődik.

A könyrészlet letölthető itt.

Létrehozva 2018. augusztus 26.