Jézus beszéde az utolsó idők jeleiről

(Máté 24. fejezet)
Jézus felszólít bennünket, hogy ismerjük meg a jeleket (Lk 12,54-57). A jeleket és eseményeket, amelyek visszatéréséhez vezetnek, az utolsó időkről szóló beszédében nyilvánította ki a legrészletesebben (Máté 24. fejezete, valamint Lukács és Márk).

Amikor a fügefa hajtása már zsendül, és levelei kibontakoznak, tudjátok, hogy közel van a nyár – mondja Jézus –, így nekünk is fel kell ismernünk a jeleket, amiket megnevez, hogyha bekövetkeznek, az idők vége már a küszöbön áll.
A 24. fejezet 1-14. verse a kereszténység eddigi 2000 éves történetének  jeleit  és  eseményeit  ábrázolja,  amelyek  már  bekövetkeztek, vagy be fognak következni. Ezek még csak a gyötrelmek, amelyek  a  borzalmas  szörnyűséghez,  a  római-katolikus  Egyház szentmise áldozatának a megszüntetéséhez vezetnek, amit az Antikrisztus fog irányítani – ahogy Dániel próféta megjósolta (Dán 9,27; 11,31). Ami most érdekes, azok a gyötrelmek az 1-14. versben, amelyek a szörnyűséghez vezetnek.

„Jézus kilépett a templomból és elindult. Csatlakoztak hozzá tanítványai és  mutogatták  neki  a  templom  épületeit. Ő  azonban megjegyezte: Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek: nem marad itt kő kövön, amit le nem rombolnának.” (Mt 24,1-2)

(Megjegyzés az 1-2 vershez): Jézus a templom lerombolásáról beszél. Kr. u 70-ben a rómaiak a templomot teljesen lerombolták, erről a rombolásról szólt Jézus, de beszéde vonatkozik azokra a jelekre is, amelyek az utolsó időben visszatérését megelőzik. Jézus  elsősorban  a  Péterre  alapított  Egyház  lerombolásáról szólt, amit a pokol hatalmai visznek végbe, ahogy Simonnal közölte: „Te Péter vagy. Erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” (Mt 16,18) Jézus itt megígérte, hogy az Egyházat nem győzik le, de ugyanakkor bejelenti, hogy a pokol hatalmai támadást intéznek ellene, és mindent megtesznek azért, hogy megsemmisítsék.

A kömyvrészlet letölthető itt.

Létrehozva 2017. december 27.