A német ökumenizmus

Németország a 16. században a reformáció anyaországa – az egyházszakadás motorja volt. Hatására azután új keresztény közösségek és szekták százai keletkeztek, amelyek Rómától – a pápától és a tanítóhivataltól – leváltak, és saját hit-elképzeléssel gyakorolták a vallást.

Más keresztény nemzetekkel szemben Németországban a keresztények helyzete egyedi. A jelenlegi statisztikai adatok szerint a 82 millió lakosból 27 millió evangélikus és 27 millió katolikus él az országban. Ez nagyjából azonos arány.

A katolikus és evangélikus vallások keveredése a házasságkötések révén jelentősen megszaporodott, amely a vallások különös egymáshoz közeledését is jelenti, ami manapság hirdetett tolerancia és vallások közti egyenlőség gondolata tovább erősít. Emiatt az ökumenizmus is nagyobb szerepet játszik itt, mint máshol a világon.

Németország a 16. században az egyházszakadás motorja volt, és nagyon valószínű, hogy az utolsó nagy szakadás motorja is lesz, amikor a német katolikusok (a legtöbb) leválnak Rómától, a pápától és a tanítóhivataltól.

A könyvrészlet letölthető itt.

Létrehozva 2018. június 5.