Út az Antikrisztus (666) rabszolgaságába

Paul Josef Jakobius: Utolsó harc a fény és sötétség között c. könyvéből

Nem  túlzás,  amit  George  Orwell  a  nagy  feltűnést  keltő  „1984” című regényében írt a „Big Brother” („Nagy Testvér”) által figyelt emberekről. Ez vár a közeljövőben a gyanútlan emberekre! A  világpolitika  kulisszái  mögött  egy  titkos  hatalom  rejtőzik, amely minden szálat a kezében tart.

Befolyása van a politikára, ellenőrzi a világ pénzügyeit, az energiát, a médiát, és egy ideje már egy „Új Világrendet”, az ún. Novus Ordo Seclorum-ot készíti elő, mégpedig saját elképzelése szerint. Végül  egy  minden  fölött  álló  világkormányunk  lesz,  amely mindent kézben tart.

Ez lesz a legnagyobb, világraszóló, irgalmatlan diktatúra, amit az emberiség valaha átélt! Ami eddig elképzelhetetlen volt, ezt a világkormányt a legtökéletesebb ellenőrzés tartja össze.

Aki az egész világon akar uralkodni, annak tökéletesen ellenőriznie kell minden egyént. A Szentírás 2000 éve óv a „Vadállat” emberiségre kiterjedő ellenőrzésétől és hamis prófétáitól. A „vadállat” annak az eljövendő titkos szervezetnek a világuralma, amit ezután fogunk felfedezni, a hamis próféta az az ember, akinek a bibliai száma a 666, akit Antikrisztusként emlegetünk.

János  apostol például  így ír apokalipszisében:  „Elrendelte, hogy  mindenkinek:  kicsinek-nagynak,  szegénynek-gazdagnak, szabadnak és szolgának jelöljék meg jobb karját és homlokát, s hogy senkise adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének számát. Ez a bölcsesség. Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, mert az emberi szám: hatszázhatvanhat.” (Jel 13,16-18) – A „kicsiken” a hétköznapi embereket kell érteni, a „nagyokon” pedig a sztárokat és gazdag embereket.

Amit János a titkos világuralomról és annak szövetségeseiről ír, amelynek élén az Antikrisztus áll, az ember legtökéletesebb, legrafináltabb és legkönyörtelenebb felügyelete.

Ezek George Orwell „1984” című regényét – akinek víziói az üvegen át megfigyelt, ellenőrzött emberek – bőven felülmúlják. János még azt is írja: „Hatalmat kapott arra is… hogy megölje azokat, akik nem imádják.” (Jel 13,15)

Hogy állunk ma ezzel? Nagyon közel jutottunk ehhez az állapothoz, szinte már benne vagyunk. Ez a megfigyelés nagy bajt hoz: „akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig” (Mt 24,21).

Az emberiség teljes felügyeletét, mint e könyv bemutatja, már nagyon fejletten végzik.

A könyvrészlet letölthető itt.

Létrehozva 2019. június 15.