A sátán harca Isten népe ellen

Ez a harc már, mint többször mondtuk, az emberiség történetének elejétől kezdődött (Ter 3,15). A Jelenések könyve 12,1-13,8 a sátán Isten népe ellen folytatott harcának a leleplezése, amely az emberiség egész történelmének legnagyobb politikai botránya és a legagyafúrtabb mesterkedése.

Sátánian ravasz és éppoly intelligens, mint agyafúrt, hogy legyőzze a római-katolikus Egyházat, és az emberiséget történelmének legnagyobb globális rabszolgaságába taszítsa. Éppen a mi korunk az, amikor a ravaszság csúcspontján, és az emberiség legnagyobb politikai botrányához értünk, amint látni fogjuk.

Jel 12,17: „Erre a sárkány haragra lobbant az asszony ellen és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus (Krisztus) tanúsága mellett.” Ebben a látomásában János a harcnak az utolsó időre vonatkozó próféciáját írja le, amelyben visszautal a Biblia elejére: „Ellenségeskedést vetek közéd (kígyó) és az asszony (Mária, Egyház, kereszténység) közé, ivadékod (földi kígyók) és az ő ivadéka (Egyház, kereszténység) közé.” (Ter 3,15)

A „Kommunista kiáltvány” – amit Marx írt – Adam Weisshaupt ötlete volt. Valószínűleg Marxot strómannak használta, hogy elterelje a figyelmet az illuminátusokról, akiknek a rendjét veszélyessége miatt betiltották.

A könyvrészlet letölthető itt.

 

Létrehozva 2019. június 1.