Különbség az evangélikus úrvacsora és a római katolikus Oltáriszentség között

Az első oszlop
Lényeges és létfontosságú a különbség az evangélikus-protestáns úrvacsora és a katolikus szent Eucharisztia között. Sajnos ennek a  különbségnek  az  ismerete  sok  katolikusnál  is  elhalványult. A növekvő tudatlanságot használja ki a hamis ökumenizmus, hogy megerősítse a „vadállat” szobrát, a hamis Krisztust és a hamis egyházat.

Azoknál a katolikusoknál, akik nincsenek tisztában ezzel a döntő  különbséggel,  vagy  egyenrangúnak  tekintik  az  úrvacsorát a szent Eucharisztiával, fennáll a veszélye annak, hogy követik a „vadállat” szobrát.

Ez kemény kifejezés, de az igazság mindig kemény. Az igazságért vállalta Jézus Krisztus a keresztre feszítést. Ezen kívül vannak olyanok, akik az evangélikus úrvacsorát hitelesebbnek találják, mert nem tudják elhinni, hogy Jézus a katolikus Egyház legnagyobb titkában, az Oltáriszentségben, testben, lélekben, istenségben és emberségében valóban jelen van. Inkább azt a véleményt képviselik, hogy az úrvacsora Jézus testének és vérének szent emléke. Ezt valóban könnyebb elhinni. Mivel az úrvacsora és a Szent Eucharisztia különbségének a tudása a közeljövőben sorsfordító
jelentőségű lesz, ezért szükséges a különbség megvilágítása.

Úrvacsora kontra Szent Eucharisztia
A katolikus Egyház a Szentírásra és az őskeresztények hitére utalva hét szentséget tart számon. Az Egyháznak ezt a központi teológiai álláspontját Luther Márton élesen támadja. A hét katolikus szentség:  keresztség,  bűnbánat  szentsége,  oltáriszentség,  bérmálás, házasság betegek kenete, és az egyházi rend (papszentelés!)
A katolikus Egyház öt szentségét, mint a szentgyónást (fülbegyónás), bérmálást, házasság szentségét, betegek kenetét és mindenekelőtt az egyházi rendet (pappá szentelést), Luther elveti és megszünteti. Luther két szentséghez ragaszkodott, a kereszteléshez és az úrvacsorához. A kettő közül a katolikus Egyház számára csak a keresztség elfogadható. Luther másik szentsége, az úrvacsora a katolikus Egyház számára érvénytelen, mivel az Egyház szentségfelfogása lényegét tekintve egészen más.

A könyvrészlet letölthető itt.

Létrehozva 2023. szeptember 25.