Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Homoszexualitás — tények és tévhitek

Az alábbi cikk Joseph Nicolosi előadásai alapján készült, aki a homoszexualitás terápiájának egyik legnagyobb szakértője, az NARTH (National Association for Research and Therapy of Homosexuality; narth.com) alapítója és számos könyv szerzője ebben a témában.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) 2011-ben állást foglalt a homoszexualitás reparatív terápiájával kapcsolatban. Azt állította, hogy nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a szexuális irányultság megváltoztatását célzó pszichológiai beavatkozás hatékony lenne. Az APA többek között javasolja a szexuális irányultság megváltoztatására irányuló kísérletek mellőzését, továbbá a homoszexualitás mentális rendellenességként való leírását.

15 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A szó és a jel összhangja: minden áldásnak összhangban kell lennie Isten akaratával

Köszönet Sallai Gábor fordítónak Müller bíboros véleményének magyarra fordításáért és megküldéséért. A szerk.

Gerhard Müller bíboros korábban a dogmatika professzora volt a Regensburgi Egyetemen. Később regensburgi püspökként szolgált, amíg XVI. Benedek pápa ki nem nevezte Rómában a Hittani Kongregáció prefektusává.

22 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Isten vagy a semmi (részlet)

V. A SAROKKÖVEK ÉS A HAMIS ÉRTÉKEK

Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedés, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, Egész folyamok sem tudnák elsodorni.” (Ézs 8,6-7)

NICOLAS DIÁT: Hogyan gondolja a helyes kapcsolatot a keresz­ténység és az erkölcs között? XVI. Benedek úgy látta, hogy nem kell összekeverni a kettőt, nehogy kiforgassuk természetüket. Elfogadja ezt az elemzést?

ROBERT SARAH bíboros: Igen, a Deus caritas estben XVI. Benedek azt írja, kezdetben az, hogy valaki kereszténnyé lett, nem erkölcsi dön­tés, filozófiai vagy erkölcsi meggondolás volt, hanem egy eseménnyel, egy személlyel való találkozás. Ez az ember, aki felénk jön, Krisztus, az életnek új horizontot ad, és ezáltal döntő irányulást.

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Homoszexualitás katolikus szemmel – könyvajánlat

A könyv a homoszexualitással foglalkozik, mely egyre erőteljesebb vitát vált ki korunkban. Miközben a civilizált országokban nemcsak kikerült a büntetendő magatartások köréből, hanem az ún. meleg mozgalmak egyre inkább és egyre agresszívabban a teljes társadalmi és jogi elfogadásáért harcolnak, aközben a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapján gondolkodó és érvelő Egyház azt tanítja, hogy semmiképpen nem lehet azt a heteroszexualitás alternatívájaként értelmezni.

2 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Ki hittte volna? Az IVT technopapja homoszex aktivista

 

Előszó

Egyre inkább úgy tűnik számomra, hogy aki belekeveredik a „modern eszközök és új módszerek” evangelizációba való beemelésébe, és az igehirdetést (értsd: Istennek az emberekhez szóló üzenetének élő szóval való átadását) ki akarja egészíteni valami forradalmi újjal, az szükségszerűen hajótörést szenved.

Isten Igéje „élő és ható”, ami önmagában képes elvégezni a lélek mélyének megítélését és (véleményem szerint) megtérést generálni, vagyis a megérintett gondolkodását megváltoztatni. Minden más ráhatás, vagy annak szándéka a mi hitetlenségünkből fakadó erőfeszítés. (Ahogy Mózes is 2-szer csapott a sziklára – a biztonság kedvéért –, amikor vizet kellett fakasztania.Pedig Isten azt mondta, hogy elég lesz egyszer is…)

2 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A meleg papok problémája (2018)

James Martin atyának ez nem fogja elnyerni a tetszését. A magukat „meleg”-ként azonosító férfiakat nem szabad felszentelni, kész, pont.

Miért? Azért, mert a homoszexualitás egy pszichológiai rendellenesség, ami túlságosan gyakran torkollhat életek és lelkek pusztításába, nem csak az érintettekébe, hanem – ahogy szinte minden érintettel megteszi – a homoszexualitás romboló hatásai különösen átragadhatnak a nyájra, akik ilyen férfiak lelki vezetésére bízzák magukat.

6 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Égbekiáltó bűnök

Elõttem van három imakönyv, amelyek magukba foglalják a katolikus hittan rövid összefoglalását:

Az elsõ a Katolikus Imakönyv, Életünk Krisztusban, kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség, 1975. Ez az imakönyv meg sem említi az égbekiáltó bûnöket. Miért? Mert talán akkor még annyira törekedtek az emberek az erkölcsös életre, hogy az ilyenfajta intelmek fel sem merültek.

4 Minute
Családvédelem

A test megbecstelenítése

A homoszexualitással kapcsolatos hagyományos keresztény álláspont a kortárs kultúra számára gyakran úgy jön le, mintha a keresztények a testi vágyakat, sőt, magát a testet értékelnék le, szemben azzal a felszabadító modern szemlélettel, hogy a testünk (és annak vágyai) hozzánk tartoznak, elengedhetetlen tartozékai annak, akik vagyunk. Úgy tűnik, a keresztények azért tiltanak, mert valamiért nem tartják fontosnak a testet és nem veszik komolyan annak a vágyait. De ennek éppen az ellenkezője igaz.

5 Minute