Égbekiáltó bűnök

Elõttem van három imakönyv, amelyek magukba foglalják a katolikus hittan rövid összefoglalását:

Az elsõ a Katolikus Imakönyv, Életünk Krisztusban, kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség, 1975. Ez az imakönyv meg sem említi az égbekiáltó bûnöket. Miért? Mert talán akkor még annyira törekedtek az emberek az erkölcsös életre, hogy az ilyenfajta intelmek fel sem merültek.

A második a Hozsanna, Teljes Kottás Népénekeskönyv, Szent István Társulat, 1995. Ebben az imakönyvben már megemlítik az égbekiáltó bûnöket: “ezek szörnyûsége a Szentírás kifejezése szerint Istentõl kér bûtetést”. Három ilyen bûnt sorol fel: 1. A szándékos gyilkosság; 2. A szegények, árvák és özvegyek nyomorúságának nagyobbítása; 3. A munkások bérének igazságtalan visszatartása.

Érdekes, hogy másokhoz képest, az egyik égbekiáltó bûnt, a fajtalanságot, amely magába foglalja az aktív homoszexualitást is, egyszerûen kifelejtették… Véletlenül? Kétlem.

A harmadik a Jubileumi Katolikus Imakönyv, kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 2000, amelyben már mind a négy égbekiáltó bûn szerepel: 1. Szándékos gyilkosság; 2. A természetellenes tisztátalanság; 3. A szegények, árvák, özvegyek nyomorúságának nagyobbítása; 4. A munkások bérének  igazságtalan visszatartása.

Amióta az internetes apostolkodás létrejött, azóta ez a téma több helyen is jól ki van fejtve:

Magyar Katolikus Lexikon > E > égbekiáltó bűnök

égbekiáltó bűnök: az erkölcsi rendet olyan súlyosan sértő bűnök, melyek a Szentírás szerint „az égbe kiáltanak” büntetésért: →gyilkosság (Ter 4,10), →homoszexualitás (Ter 19,13: szodómia), özvegyek és árvák sanyargatása (Kiv 22,22), a munkás megszolgált →bérének megtagadása (MTörv 24,14; Jak 5,4). Az ~ kifejezés a 16. sz: vált ált-sá. **

Palazzini II:1214.

——————————————
A Magyar Katolikus Egyház meghatározása:

Égbekiáltó bűnök

A kateketikai hagyomány emlékeztet arra is, hogy vannak “égbekiáltó bűnök” is. Az égbe kiáltanak:
1. Ábel vére (Ter 4,10),
2. A szodomaiak bűne (Ter 18,20; 9,13.),
3. Az egyiptomiaktól elnyomott nép kiáltása (Kiv 3,7-10.);
4. A jövevények, özvegyek és árvák jajgatása (Kiv 22,20-22.);
5. A bérmunkással szemben elkövetett igazságtalanság (MTörv 24,14-15; Jak 5,4.).

Itt a 3. és a 4. egy kalap alá tartoznak, a korábbi felsorolások 3. pontjaként…

Még egy picit bontsuk ki, hogy mi az a természetellenes tisztátalanság vagy a szodomaiak bûne. Ezt megérthetjük, ha megnézzük a Magyar Katolikus Lexikonban, hogy mit jelent a fajtalanság:

Magyar Katolikus Lexikon > F > fajtalanság

fajtalanság: →égbekiáltó bűn, mely a nemi képességet megfosztja természetes rendeltetésétől és élvezetkeresés természetellenes eszközévé alacsonyítja. Két változata a →bestialitás és a →homoszexualitás.

Tehát a 2.  égbekiáltó bûn az aktív homoszexualitás meg az állatokkal való szexuális érintkezés.

Véssük jól eszünkbe ezeket a bûnöket és óvakodjunk tõlük, mert jönnek majd idõk, s már itt is vannak, amikor ilyenfajta bûnöket jogként állítanak be…

Ima: Ó Jézusom, bocsásd meg bûneinket, ments meg minket a pokol tüzétõl, különösen azokat, akik a leginkább rászorulnak irgalmadra. Ámen.

Forrás

Létrehozva 2023. február 23.