Harc az új gnoszticizmus ellen (2015)

Az erős szavakkal tűzdelt interjút követve, melyet a Polonia Christiana készített a házasságról és a családról tartott rendkívüli Zsinatról, eljutottunk Athanasius Schneider püspökhöz, hogy útmutatást kérjünk: mit tehetnek konkrétan a katolikusok az egyház mai zűrzavaros időszaka alatt. Kifejezetten a tanácsát kértük, hogy mit tehetnek a hívek, hogy ellenálljanak a heterodoxiának (az igaztól eltérő tanítás. A ford.) és megnevezzék a hibákat (vagy legalábbis a zavarosságokat), melyek úgy tűnnek, hogy valahogy a legmagasabb főpapok köreiből jutnak az egyházba. Bár tanácsa rövid, mégis mélyen átgondolt, és sok tennivalót ajánl nekünk. A következő zsinati találkozóig kevesebb, mint nyolc hónap van hátra, nincs vesztegetni való idő.

Szomorú igazság, hogy a mi időnkben nagy válságban van az egyház. Isten ugyanakkor velünk van. Azt kérdezték tőlem, hogy mi, hívek, mit tehetünk, hogyan harcoljunk az egyházban terjedő hibákkal szemben. Szeretnék válaszolni néhány javaslattal:

Meg kell teremtenünk az igaz katolikusok, tudósok, családok és papok csoportjait, akik bátran fogják terjeszteni a teljes katolikus igazságot, különösen az egyház tanításait a családról, a természetről, és Isten parancsairól.

Ehhez a célhoz használni kell az összes forrást, melyet a modern világ kínál nekünk. Nem korlátozódunk arra, hogy a médiára várunk, hogy elterjedjenek ezek az üzenetek. Nem kell várni arra, hogy minden egyes pásztor prédikáljon a szószékről. Nekünk kell megragadni a média új formáit, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy terjesszük az evangéliumot és Szent Anyánk, az Egyház tanításait. Fel kell tenni üzenetünket az internetre, közzétenni honlapokon, blog oldalakon, és a közösségi médiában.

Ne felejtsük el bevonni katolikus honfitársainkat a hagyományos módon sem. Konferenciákat és szimpóziumokat kell szervezni tudományos alapon. Ezeket is használnunk kell kiadványok, előadások és könyvek elkészítéséhez, melyeket referenciaként lehet használni, és szélesíteni kell a vitát.

Létre kell hozni a katolikus családok, az „otthoni egyházak” mozgalmát, hogy tanúja legyen, megvédje, és terjessze az integrált hitet és a tanítást a családról, a házasságról és a természet rendjéről.

Bátornak kell lennünk ezekben a veszélyes időkben, hogy rávilágosítsunk a “Kasper agenda” valóban gnosztikus és forradalmi jellegére, bemutatva az isteni tanítás folytonosságát a házasságról és annak gyakorlatáról Egyházunk kétezer éves történelmében. Ösztönözni kell a híveket a szent férjek, családok, gyerekek és tinédzserek példáival. Be kell mutatnunk az egyik oldalon az igazi szépséget egy házasságban, családban, vagy erkölcsi tisztaságban és hűségben, de egyedül élve. A másik oldalon rá kell mutatni az élet csúfságára, boldogtalanságára és skizofréniájára, ami ellene megy az Isten által létrehozott renddel.

Hogy reményt adjon azoknak, akik küzdenek, fontos számunkra, hogy bemutassuk a bűnbánó katolikusok példáját a múltban és a jelen időben. Azokét, akik megtértek a bűnös életből, a házasságtörésből, a válásból, vagy szodómiából.

Az éppen terjedő hibákról az igaz katolikus férjeknek, családoknak és egyedülálló személyeknek írniuk kell a pápának, saját püspöküknek és az illetékes dikasztériumnak a Római Kúrián, tájékoztatva őket az eretnek, félig eretnek vagy gnosztikus kijelentésekről, melyek egyházi személyekhez vagy eseményekhez kötődnek, vagy olyan napirendről, melyek előtérbe kerülnek egyházi személyeknél vagy csoportokban.

Ezek mind eszközei az oktatásnak és a megalakulásnak. A csata több mint a tudatlanság elleni harc. Fejedelemségek és erők ellen folyik. Nem lehet sikeres, hacsak nem szervezünk nemzeti és nemzetközi imádság-hálózatot a szentségimádás, zarándoklatok, ünnepélyes misék, közbenjárási és bűnbánati körmenetek által olyan témával, mint „A család szentsége és a házasság”, „Elhívás tisztaságra”, „A tiszta élet szépsége és boldogsága”, „Krisztus követése a családi életben”, és „Engesztelés a család és a házasság elleni bűnök miatt”.

Talán a legalapvetőbb dolog az, hogy buzgón kell imádkoznunk, hogy Isten az egyháznak szent püspököket és szent pápákat adjon. Az ilyen imádságokat különösen a gyermekeknek kell elmondaniuk, mert az ártatlanok imája úgy hatol be a mennybe, mint semmi más.

Eredeti cikk angol nyelven

Létrehozva 2024. április 23.