Szent Filaret reggeli imája

Egy a 19. században élt szent orosz metropolitának, Filaretnek tulajdonított reggeli ima arra biztat, engedjük át a kontrollt Istennek:

Add, Uram, hogy lelki békémet megőrizzem, bármit is hoz ez az új nap. Add, hogy teljesen a Te szent akaratodnak szenteljem magam.

Taníts és támogass a nap minden órájában, minden dolgomban. Akármit is hozzon a nap, taníts, hogy békésen fogadjam, abban a szilárd meggyőződésben, hogy mindent a Te szent akaratod ad.

Irányítsd gondolataimat és érzéseimet, bármit is mondjak vagy tegyek. Ha előre nem látható dolgok történnek, segíts, hogy ne felejtsem el: minden Tőled jön.

Taníts meg arra, hogy őszintén és bölcsen tudjak viselkedni minden családtagommal, ne keserítsek el és ne szégyenítsek meg másokat.

Adj erőt, Uram, hogy elhordozzam az előttem álló nap fáradtságát és mindent, amit hoz majd. Irányítsd akaratomat, és taníts imádkozni, hinni, remélni, szenvedni, megbocsátani és szeretni, és Te imádkozz bennem. Ámen.

Forrás

Létrehozva 2021. augusztus 23.