Hét útmutatás segítségül, hogy tudjunk imádkozni feleségünkért

 

Szeretne imádkozni a feleségéért, de nehezen találja meg a megfelelő szavakat? Hét ihletet adó imádságot kínálunk a házasélet különböző helyzeteire.

Szereti a feleségét és boldognak és virulónak szeretné látni? Nincs jobb mód arra, hogy kimutassa szerelmét, mint ha imádkozik érte. Mert a tartós házasságok titka a házastársért történő ima. A házasságért való aggódás semmin sem változtat: De a házasságáért való imádkozás mindent megváltoztat.  Hét imádságot kínálunk a házasság különböző helyzeteihez.

1. Hűséges és szerető férjnek kell maradni

A házaspárok életében ezer mód van a hűtlenségre: szemmel és gondolattal, mozdulatokkal és szóval, munkahelyen vagy a képernyő előtt. Először csak csekélység, de a ’házaspárok ellensége’ ravasz játékos ám: majdnem észrevétlenül visz el a szív hűtlenségéig, még mielőtt még súlyosabbá válna a helyzet. Az imádkozás, hogy hűségesek maradjunk házastársunkhoz, szívünk komoly vizsgálatát kívánja meg. A Hegyi beszédben Jézus „a szív hűtlenségéről” beszél: „Így beszéljetek inkább: „Az igen igen, a nem nem. Ami azon felül van, a gonosztól való.” (Mt 5,37-38). Yves Semen filozófus az Evangéliumnak ezt a részét a következő szavakkal kommentálja: „A házasságban az ember nem csak testének kizárólagosságát ígéri meg házastársának, hanem a szívéét is, bár az eredeti bűn óta az sérült és beteg, és örökké rászorul az ápolásra és gyógyításra az irgalom szentsége által”.

„Urunk, áldd meg házasságunkat, add meg, hogy békességben és szeretetben élhessünk együtt, és átadhassuk magunkat Neked és egymásnak kölcsönösen a bizalomban. Szabadíts meg minket a harag pillanataitól, a meggondolatlan cselekedeteinktől, amik ilyen vagy amolyan okokból előadódhatnak és megzavarhatják azt a szent köteléket, ami által egymással egyesítettél minket.

Add, hogy hűséges és szerető legyek, és kész legyek mindenfajta kívánságaimról lemondani. Add, hogy ennek az életnek a megpróbáltatásait és keresztjeit elviseljem, panaszkodás nélkül és hogy a világ egyetlen áldása miatt se feledkezzem el Rólad. Add, hogy a türelem, a szelídség, az ima és a hála által minden dolog közelebb hozzon minket egymáshoz, örök egységben Veled, Jézus Krisztus által, Ámen.”

2. Házastársunkban Isten ajándékát lássuk

II. János Pál pápa szerint Isten nem tud másként cselekedni, mint magát adni és elfogadni. Istenben minden ezt mondja: „Én elfogadlak és neked adom magamat”. Ennek következtében az ember, aki Isten képére alkotott teremtmény, maga is annak mértékében válik önmagává, amennyiben ő is önmagát ajándékozza. Ha átvisszük ezt az emberi identitást a házastársi életbe, így lehetne fogalmazni: „Az, hogy szükségem van rád, elsősorban nem abból a félelemből adódik, hogy egyedül maradok. Elsősorban ajándék vagy számomra, mert hála neked, tovább tanulhatok szeretni, szolgálni, magamat odaadni és elfogadni” – magyarázza ezt Paul Habsburg atya. Ezt fejezi ki ez a rövid ima:

„Atyám, köszönöm a feleségemet és a házasság ajándékát. Hálás vagyok, hogy van társam, aki elkísér az egész életemre. Ne engedd soha elfelejtenem, hogy feleségem kincs es Tőled kapott ajándék. Segíts, hogy mindig ennek megfelelően bánjak vele. Úgy legyen.” (Gary Chapman).

3. Túlélni vele a megpróbáltatásokat

Amikor egy házaspár krízis helyzetet él meg, akkor ha a házastársak megújítják bizalmukat Istenben, aki nem hagyja el őket, és megújítják egymás iránti hűségüket, akkor megtestesítik a Krisztus által tanúsított remény folyamatosságát a Getszemáni kertben elszenvedett éjszakán. Amikor arra kérik Istent, hogy túléljék együtt ezt az ”éjszakát”, érdemes kinyitni a Szentírást, és „leülni Jézus mellé”. „Közben odaért velük a Getszemáni nevű majorba. „Üljetek le – mondta tanítványainak –, én arrébb megyek és imádkozom. Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el, és gyötrődni kezdett. „Halálosan szomorú a lelkem – mondta nekik. – Maradjatok itt és virrasszatok velem!” Valamivel odébb ment, és arcra borulva így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” Aztán visszament tanítványaihoz, de alva találta őket. Szemére vetette Péternek: „Még egy órát sem tudtok velem virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen.” Másodszor is elment és így imádkozott: „Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen akaratod szerint!” Amikor visszatért, megint alva találta őket. Erre otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Aztán visszament tanítványaihoz, s így szólt: „Aludjatok csak és pihenjetek! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek föl, menjünk! Nézzétek, itt jön, aki elárul.” (Mt 26,36-46) Helyezzék magukat Jézus mellé, tanulják meg tőle állhatatosságát, reményét és hűségét. És meg fogják tapasztalni, az ő „igenje” fogja önöket meggyógyítani. Kövessék Louis és Zélie Martin példáját, akik rendíthetetlenül bíztak Istenben, a legreménytelenebb, kétségbeejtő helyzetekben is:

„Louis és Zélie Martin, ti, akik házas életetek során, és mint szülők is tanúságot tettetek példamutató keresztény életetekkel, állapotbeli kötelességeitek gyakorlásával, most felétek fordulunk.

Kérjük, hogy a ti rendíthetetlen bizalmatok Istenben és folyamatos ráhagyatkozásotok az ő akaratára mindazon az örömökön és megpróbáltatásokon, gyászokon és szenvedéseken át, amelyek szegélyezték életetek útját, arra bátorítson minket, hogy állhatatosak maradhassunk mindennapi nehézségeinkben, és megőrizzük a keresztényi örömet és reménységet. Járjatok közben értünk az Atyánál, hogy elnyerhessük a kegyelmeket, amelyekre olyan nagy szükségünk van földi életünkben, és hogy mi is, mint ti, elnyerjük az örök üdvösséget. Ámen.”

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2022. október 19.