Litánia Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére

Uram, irgalmazz!    Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!   Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!   Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!  Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!  Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!  Irgalmazz nekünk! 

Megváltó Fiúisten!                                                                

Szentlélek Úristen!                                                                

Szentháromság egy Isten!                                                      

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,      Könyörögj érettünk!

Boldog Batthyány László, a Szűzanya iránti tisztelet példaképe,

Boldog Batthyány László, az Oltáriszentség nagy tisztelője,

Boldog Batthyány László, a hozzá forduló betegek testi orvosa és lelki vigasztalója,

Boldog Batthyány László, a szegények orvosa,                    

Boldog Batthyány László, az Isten-szeretet szétsugárzója,  

Boldog Batthyány László, a test mellett a lélek egészségének védelmezője,

Boldog Batthyány László, az Istenbe vetett feltétlen bizalom példaképe,

Boldog Batthyány László, aki minden napját imádsággal kezdte, Boldog Batthyány László, aki a komoly feladataihoz Istent hívta

segítő társának,

Boldog Batthyány László, akinek napjait átszőtte az ima, Boldog Batthyány László, aki éjszaka is gyakran imádkozott,

Boldog Batthyány László, akinek a napi szentáldozás az erő forrása volt,

Boldog Batthyány László, a türelem és odafigyelés példaképe, Boldog Batthyány László, a szerető férj és gondos családapa

példaképe,

Boldog Batthyány László, aki soha nem mondott rossza másokról,

Boldog Batthyány László, aki a szentekkel bensőséges kapcsolatban volt,                                                                                          Könyörögj érettünk!                                                                                           

Boldog Batthyány László, aki a földi élet javait értéktelennek tekintette,

Boldog Batthyány László, aki a családi szükséglet feletti pénzét a szegények között szétosztotta,

Boldog Batthyány László, aki szerettei elvesztésében az Isten bölcs rendelkezését látta,

Boldog Batthyány László, aki Jézustól merítette lelki erejét a megpróbáltatásokban,

Boldog Batthyány László, aki Jézussal egyesítette lelki és testi szenvedéseit,

Boldog Batthyány László, a türelemmel viselt szenvedés példaképe,

Boldog Batthyány László, aki örömmel várta az örök életbe való átlépést,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,  kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,  hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,  irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Boldog Batthyány-Strattmann László, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Mennyei Atyánk! Szent Fiadat azért küldted a világra, hogy örömhírt hozzon a szegényeknek és gyógyítsa az összetört szívűeket. Tekints, kérünk Boldog László Szolgádra, aki apostoli tevékenységével Szent

Fiad üdvösségművét akarta folytatni az emberek között.

Add kérünk, hogy buzgóságából erőt merítve mi is teljes szívünkkel vállaljuk keresztény apostoli küldetésünket. Krisztus, a mi Urunk ál-tal. Amen.

(forrás: Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Stella Maris Alapítvány, Budapest 2007.)

Létrehozva 2023. február 1.