Pio atya rózsafüzére

Egy segítőkész testvérem észrevételei nyomán az alábbi kiegészítéseket kérem figyelembe venni.

A domonkos rózsafüzér megfelel a hagyományos öttizedes rózsafüzérnek. A világosság titkainak betoldása óta “négykörös” a teljes rózsafüzér, ezért 150 helyett 200-szor imádkozzuk el az imákat. Az eredeti könyszövegben szereplő Szent Mihály imát kicseréltük a mai hivatalos változatra. A szerk.

A domonkos rózsafüzéren imádkozhatjuk

I. BEVEZETŐ IMÁDSÁGOK

1. A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében, és a tisztítótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom annyiszor váljék az emberek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek üdvére, ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is, ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.

2. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

3. Urunk, Jézus, áraszd ránk Szentlelked hét ajándékát és 12 gyümölcsét, hogy a gonosz lelkek minden támadása ellen megmeneküljünk.

(A hét ajándék: bölcsesség, értelem, jó tanács, lelki erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem. Gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, béketűrés, jámborság, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.)

II. A KERESZTRE

Hiszekegy

Az első nagy szemre:

Dicsőség. Miatyánk.

A 3 kis szemre:

3 Üdvözlégy, a Jézus szó után:

– Aki hitünket növelje

– Aki reményünket erősítse

– Aki szeretetünket tökéletesítse.

MINDEN TIZEDBEN

A nagy szemre: Dicsőség. Miatyánk.

A kis szemekre: Miatyánk, Üdvözlégy, a szokásos titkokkal.

Az Üdzözlégyek második felét az egész rózsafüzér alatt mindig így imádkozzak:

„Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, nekünk is Édesanyánk, imádkozzál érettünk most és halálunk óráján! Ámen”.

Dicsőség. (Utána a következő fohász:)

Mária, szeplő nélkül fogantatott Szent Szűz, könyörögj érettünk, akik hozzád menekszünk!”

(Tehát az öt tizedben: 50 Miatyánk, 50 Üdvözlégy, 50 Dicsőség és 50 fohász. A teljes rózsafüzérben: a fentiek mind 150-szer)

Minden tized után:

1. Szeressük, dicsérjük, áldjuk, imádjuk, dicsőítsük a Legszentebb Szentháromságot és Jézus eucharisztikus Szívét, a könnyező Szent Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által most és mindörökké!

2. Jóságos Pio atya, könyörögj érettünk és imádkozz velünk, áldj meg minket és az egész világot!

3. Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!

III. BEFEJEZŐ IMÁDSÁG

(az 5. tized után)

Mindenható Atyánk, magunkat és az egész világot örökre Jézus Legszentebb Szívének és Mária Legszentebb Szívének szenteljük. Urunk, Jézus Krisztus, az Atyának Fia, küldd el Szentlelkedet a földre. Ő uralkodjon a világ minden emberének szívében, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, a csapásoktól és a háborúktól. A minden nép Asszonya legyen közbenjárónk. Ámen.


Lásd: Der Pater Pio Rosenkranz. St. George-Verlag, Baiersdorf.

Forrás: Pio atya imafüzet. Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó, é.n.

Létrehozva 2023. február 3.