Napkezdő ima

Drága Mennyei Atyám!

Felajánlom neked a mai napomat, minden örömét és bosszúságát, sikerét és kudarcát. Mindazt, ami ér, a Te kezedből jövőként elfogadom, mert tudom, hogy szeretsz és mindent a javamra fordítasz. Legyen meg a Te akaratod! Te légy az Úr mai napon! Ámen.

Édes Istenem, felajánlom neked akaratomat, vágyaimat, érzékeimet és érzéseimet, gondolataimat és gondjaimat, időmet, erőmet, türelmemet, testemet-lelkemet, szellememet, minden munkámat és cselekedetemet. Mindenem a kezedben van a legjobb helyén.

Kérlek, add, hogy önmagamat és embertársaimat a Te szemeddel lássam és a Te szereteteddel szerethessem!

Ámen.

Létrehozva 2014. április 5.