Szent Szerapion imája

(Preghiere dei primi cristiani )

Atyja az egyetlen Fiúnak, aki jósággal és irgalommal telten szereted az embereket… te minden hozzád fordulót elhalmozol áldással… Hallgasd meg imánkat, add meg nekünk a tudást, a hitet, a jámborságot és a szentséget… Térden állva könyörgünk előtted, ó teremtetlen Atya, egyetlen Fiad által: helyesbítsd értelmünket, tedd készségessé szolgálatodra.

Add, hogy keressünk és szeressünk Téged, hogy tanulmányozzuk és elmélyítsük isteni szavaidat, nyújtsd ki kezed, állíts minket talpra. Emelj fel minket, ó irgalmas Isten, segíts, hogy felemeljük tekintetünket, nyisd meg szemünket, nyugtass meg minket, add, hogy többé ne piruljunk, ne szégyenkezzünk és ne gyötrődjünk.

Semmisítsd meg az ellenünk szerkesztett vádiratot, írd nevünket az élet könyvébe, sorozz minket prófétáid és apostolaid seregébe, egyetlen Fiad, Jézus Krisztus által. Ámen.

Létrehozva 2011. május 25.