Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Az ostorozás

Szent Brigitta hosszú időn keresztül imádkozott azért, hogy megtudhassa vajon hány sebet szenvedett el Krisztus, míg egy napon megjelent neki az Úr, és teljesítette kérését: eszerint 5480 sebet ejtettek Szent Testén. Bár Szent Brigitta látomásainak hitelességéről kifejezetten sosem nyilatkozott az Egyház, de életszentségének elismerésével, látomásainak több évszázados másolásával és terjesztésének engedélyezésével mégis közvetve hitelesnek fogadta el, amely megfontolásra érdemessé teszi azokat a mi számunkra is.

4 Minute
Imáink

Imádkozzatok szívvel (2)

FELAJÁNLÓ IMA A SZŰZANYÁNAK

(A Szűzanya ünnepein)

 „Drága gyermekeim! Ma is hívlak benneteket, hogy életeteket szeretettel nekem szenteljétek, hogy én is szeretettel vezethesselek titeket. Szeretlek titeket, drága gyermekeim, különös szeretettel, és szeretnélek mindannyiótokat elvezetni a mennybe Istenhez. Azt kívánom, értsétek meg, hogy ez az élet rövid ideig tart a mennyeihez viszonyítva. Ezért drága gyermekeim, ma újra szánjátok oda magatokat Istennek. Csak így mutathatom meg, milyen kedvesek vagytok számomra és mennyire szeretném, ha mindnyájan üdvözülnétek és velem lennétek az égben! Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (Medjugorje, 1986. nov. 27.) 

Imáink

Pio atya rózsafüzére

Egy segítőkész testvérem észrevételei nyomán az alábbi kiegészítéseket kérem figyelembe venni.

A domonkos rózsafüzér megfelel a hagyományos öttizedes rózsafüzérnek. A világosság titkainak betoldása óta “négykörös” a teljes rózsafüzér, ezért 150 helyett 200-szor imádkozzuk el az imákat. Az eredeti könyszövegben szereplő Szent Mihály imát kicseréltük a mai hivatalos változatra. A szerk.

4 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A rózsafüzér fegyver és védőpajzs

Francesco Bamonte, Róma hivatalos ördögűzője (Don Gabriel Amorth tanítványa és utóda) írja könyvében a következőket: 

Szent Pio Atya egyszer azt mondta: „A sátánnak az a célja, hogylerombolja ezt az imát (a rózsafüzért), de soha nem fog sikerülni: ez az ima ugyanis, amely minden és mindenki fökött diadalmaskodik. Ő tanította meg nekünk, Jézus a Miatyánkot.  Az atya gyakran beszámolt egyik álmáról, amelyben a kórusablakából – ahová a szerzetesek szoktak imára összegyűlni- kipillantva a téren végtelen nagy tolongást látott. Pio atya megkérdezte, kik vagytok, mit akartok? A tömeg kórusban, egyszerre, és fülsiketítően, torkaszakadtából ordította: „Pio atya halálát!” 

3 Minute
Imáink

Az egység rózsafüzére

Ezt a rózsafüzért a rendes rózsafüzéren mondjuk. A csoportot kétfelé lehet osztani, az előimádkozókra (E) és a válaszadókra (V). Ha egyedül vagyunk, mindkét részt magunk mondjuk el. Mind az öt tized elõtt mondjuk el a nagy szemekre:

2 Minute
Imáink

Rózsaeső imaharmincad Kis Szent Teréz közbenjárásával

Kis Szent Teréz megígérte, hogy “jót tesz a földön” ; a betegágyán mondta (1897, július 17.):

,,Érzem, hogy kezdem hivatásomat betölteni; hogy úgy szerettessem meg másokkal a jó Istent, ahogy én szerettem Őt, hogy megmutassam a lelkeknek az én kicsi ösvényemet. Ha vágyaim teljesülnek, akkor az én mennyországom a világ végéig a földön lesz. IGEN, AZZAL AKAROM TÖLTENI A MENNYORSZÁGOMAT, HOGY JÓT TEGYEK A FÖLDÖN. És ez nem is lehetetlen, hisz az angyalok is a boldogító szemlélődés párnáin pihenve őrködnek fölöttünk.” ,,Nem, nem tudok pihenni a világ végéig, ameddig csak lehet lelkeket menteni…”

4 Minute
Imáink

Kilenced a Csomóoldó Boldogasszonyhoz

Frissítve (2020.04.16): Köszönet L. Mátyásnak, aki megküldte az írás végén olvasható imát Máriához számunkra kibogozhatatlan helyzetünkben. A szerk.

MÁRIA KIOLDJA ÉLETÜNK CSOMÓIT!

Az ember gyakran megzavarodik és teljes sötétségbe kerül. Ilyenkor tanácstalanok vagyunk, és egyedül érezzük magunkat a megoldhatatlannak tűnő problémáinkkal. De van egy kilenced a Csomóoldó Boldogasszonyhoz – ami csodát tesz, elsősorban a házasságokkal, de életünk minden területén! Ha már nincs más kiút, fordulj Hozzá!

16 Minute
Imáink

Boldog Emmerich Katalin elmélkedései a rózsafüzér titkairól

 

A fatimai üzenetben azt kéri a Szűzanya, hogy a Szeplőtelen Szívét ért megbántások kiengesztelésére végezzünk szentáldozást öt egymást követő hónap első szombatján, imádkozzuk a rózsafüzért és legalább tizenöt percen át elmélkedjünk a titkokról. Ő viszont megígéri, hogy aki ezt megteszi, annak halála óráján kieszközli Istentől az üdvözüléshez szükséges kegyelmeket.

A Szűzanyától megkívánt első szombati elmélkedésnek eleget tehetünk azáltal is, ha Emmerich Katalin látomásait olvasva, imádságos lelkülettel felelevenítjük magunkban a szent titkokat.

15 Minute