Gyakori kérdések a gyónásról

Mi a bűnbocsánat (gyónás) szentsége?
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.

Mely szavakkal alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét?
A feltámadott Jézus a bűnbocsánat szentségét a következő szavakkal alapította: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az bűnben marad.”

Mi a szentgyónás hatása?
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.

Mikor kell gyónni?
Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer, ha pedig halálos bűnt követtünk el, akkor minél előbb.

Miért ajánlatos a gyakori gyónás?
Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónásban az irgalmas Istennel találkozunk, aki nemcsak a bűnt törli el, hanem szeretetében is megerősít.

Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének?
A bűnbocsánat szentségének rendje: 1. lelkiismeretvizsgálat; 2. bánat és erős fogadás; 3. bűnbevallás és feloldozás; 4. elégtétel.

Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket?
Lelkiismeretünket így vizsgáljuk meg: 1. a Szentlélek segítségét kérjük; 2. megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára; 3. gondosan számba vesszük azóta elkövetett bűneinket.

Mit kell feltétlenül meggyónnunk?
Feltétlenül meg kell gyónnunk minden még meg nem gyónt halálos bűnt, azok számát és a súlyosbító körülményeket is.

Miért szükséges a bűnbánat és az erős fogadás?
A bűnbánat és az erős fogadás azért szükséges, mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat.

Mikor van bűnbánatunk?
Akkor van bűnbánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.

Mi az erős fogadás?
Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt kerüljük.

Mit cselekszünk, amikor gyónunk?
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket.

Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból?
Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, annak Isten megbocsátotta ugyan bűnét, de a következő gyónásban meg kell vallania.

Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból halálos bűnt?
Aki a gyónásból szándékosan kihagyott halálos bűnt, annak gyónása érvénytelen és szentségtörő, ezért az egész gyónást meg kell ismételnie.

Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után?
A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza bűneitől.

Mit teszünk a szentgyónás után?
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és elvégezzük az elégtételt.

Mi az elégtétel azaz penitencia?
Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket jóvátenni. A teljes elégtételhez hozzátartozik az okozott kár jóvátétele is.

Mit kell tennünk, ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni?
Ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni, akkor Isten iránti szeretetből megbánjuk bűneinket a gyónás őszinte szándékával.

Mi a búcsú?
A búcsú a feloldozott bűnök ideig tartó következményeinek csökkentése vagy eltörlése, az Egyház közbenjárására.

Kik nyerhetnek búcsút?
Azok nyerhetnek búcsút, akiknek nincs halálos bűnük, és elvégzik az Egyháztól előírt imát vagy jócselekedetet.

Ha elestünk, fölállni és továbbmenni!
Lehet, sőt biztos, hogy elesünk, de legalább egy lépéssel tovább.
(Szalézi Szent Ferenc)

Forrás

Létrehozva 2019. február 25.