A nemzetek jóléte a családok egészségétől függ

Ez a tanulmány a közjó gazdaságáról szóló gyűjteményünk része. Kapcsolódó cikkek itt olvashatók

Még ha a washingtoni agytrösztök, a Wall Street Journal és a Forbes magazin összes piaci reformja életbe is lépne, akkor is búcsút kellene intenünk a nagy amerikai gazdaságnak. A gazdaságpolitika szintje alatt egy olyan társadalom húzódik meg, amely egyre kevesebb kemény munkára képes embert termel, különösen házas, gyermekes férfiakat. Ahogy a házasságtól való visszavonulás rohamosan folytatódik, egyre kevesebb ilyen férfi van, ami egy lassan, tartósan lassuló gazdaságot eredményez.

Amikor a férfiak megházasodnak, a felelősségérzetük és a gondoskodási vágyuk arra ösztönzi őket, hogy sokkal keményebben dolgozzanak. Ez átlagosan 27 százalékos termelékenység- és jövedelemnövekedést jelent. A házasságtól való visszavonulással e „házassági prémium” helyett több az egyedülálló férfi (akik a legkevesebbet dolgoznak), több az élettársi kapcsolatban élő férfi (akik kevesebbet dolgoznak, mint a házas férfiak) és több elvált férfi van (akik az egyedülállók és az élettársi kapcsolatban élők közé esnek).

Mindez látható országunk megváltozott munkamintáiban, ami valós makrogazdasági következményekkel jár. Ötven évvel ezelőtt a családi élet és a gazdaság egészen más volt.

1960 körül, közvetlenül a szexuális forradalom előtt az Egyesült Államok volt a világ nehézsúlyú bajnoka a gazdasági termelékenység és a jövedelmek tekintetében. Ma még mindig sokat tudunk emelni, de – hogy a metaforát meghosszabbítsuk – a középsúlyúak közé kerülünk. Dr. Henry Potrykus kollégám kimutatta, hogy a válás önmagában legalább egyhatodával csökkentette a gazdaság éves növekedési ütemét a nyolcvanas évek közepe óta, ami az összetett hatásával együtt mára már igen jelentős.

Akárhogy is nézzük – a jövedelem, a megtakarítások vagy a szegénység szemszögéből -, a házasság a gazdaság nagy motorja, minden háztartás egy olyan építőelem, amely milliószorosan hozzájárul vagy elvesz. Tegyük össze ezeket a családokat, és máris megvan a csapat, amely az amerikai gazdaságot irányítja.

Amit az országos adatok mutatnak a házasságról, gyermekekről és gazdaságról

A produktív háztartás nem egyszerűen akkor jön létre, amikor a szülők gyermeket nemzenek.

A produktív háztartás alapja a házassággal kezdődik. Más megoldások nem érnek fel hozzá, sem a gyermek, sem a házaspár, sem a társadalom, és természetesen a gazdaság szempontjából sem.

Az élettársi kapcsolat nem lép a házasság helyébe, és nagyon erős jelek utalnak arra, hogy az együttélés vetekedhet az egyedülálló szülői státusszal, mint a gyermekszegénység legnagyobb forrása, míg a válás az oka annak, hogy a legtöbb nő és gyermek szegénységbe kerül egy adott évben. Ha a házasság mozgatja a világot és a gazdaságot, akkor ezek az újabb családi struktúrák csonkolják a termelékenységet, és a társadalom sántítani kezd.

A házas háztartásokban a gyermekek olyanok, mint a zsenge palánták, amelyek apjuk és anyjuk egységétől és szeretetétől virágoznak, de elhervadnak, ha veszekednek vagy civakodnak. Tragikus módon a gyermekek bimbózó képességei tovább gyengülnek, amikor a szüleik elutasítják egymást akár válás, akár különélés, akár egyszerűen csak egymás mellől való távozás révén, mint az egyedülálló szülői viszonyok esetében.

Az amerikai gyerekek helyzete szörnyű. Tizenhét éves korosztályunk több mint felének (54 százalék) történetében, pszichéjében és szívében ilyen szülői elutasítás van. Az amerikai tizenhét éves tinédzsereknek mindössze 46 százaléka éli le egész életét ép, házas családban.

Az afroamerikaiak körében mindössze 17 százalék származik olyan családból, ahol a szülők mindig is házasok voltak. Összehasonlításképpen, az afroamerikai családok 90 százaléka ép volt, amikor Pearl Harbort 1941-ben megtámadták.

Ami a házasságot illeti, az ázsiai amerikaiak a legerősebb etnikai csoportunk (az ázsiai amerikai gyerekek mindössze 38 százaléka nő fel házas szülők nélkül), most mégis nagyjából ugyanolyan házassági helyzetben vannak, mint az afroamerikaiak két generációval ezelőtt, amikor Daniel Patrick Moynihan 1965-ben felháborodást keltett The Negro Family: The Case For National Action [A néger család: A nemzeti cselekvés ügye] című, előrelátó munkájával. Hogy az ázsiai-amerikai családot a házasságtól való visszavonulás történetében helyezzük el, Amerika legerősebb etnikai családcsoportja most ugyanolyan erős, mint a jelenleg leggyengébb etnikai családcsoportunk volt az 1960-as években.

A szeretet, nem pedig az elutasítás ad erőt a gyermeknek és a gyermek családjának.

Azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei mindig is házasok voltak, az életük mennyiségileg jobb: magasabb az iskolai osztályzat átlaguk, magasabb az iskolai végzettségük, hosszabb és boldogabb az életük, és nagyobb az esélyük a házasságra.

A szülők közötti elutasítás gyengíti a gyerekeket, lelassítja őket, és csökkenti a lehetőségeiket. Bár az, hogy ez milyen mértékben érinti a gyerekeket, gyermekenként eltérő, de demográfiai szempontból alacsonyabb osztályzatokat kapnak, kevesebbet tanulnak, rosszabb a mentális egészségük, kevesebbet dolgoznak, kisebb a valószínűsége annak, hogy boldog házasságban élnek, és rövidebb életet élnek.

A munkáltatók a munkavállalók családi múltjának ismerete nélkül is tudják, hogy mi a különbség egy szorgalmas, becsületes, vidám fiatal munkavállaló és egy olyan között, aki nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, és ennek megfelelően választanak. A humánerőforrás-osztályok jól ismerik a fiatal, egyedülálló férfiak és a házas, gyermekes férfiak munkamorálja közötti különbségeket. Látják a hiányzások eltérő arányát (különösen hétvégék előtt vagy után), azt, hogy ki érkezik időben a munkahelyére, és ki balesetveszélyes.

A tőzsdeügynökök és az életbiztosítás-értékesítők is tudják, hol van az erősség: a legnagyobb piacuk a házaspárok, bár a Wall Street még nem jött rá a makrogazdasági következményekre.

Ha mindezt összeadjuk, a következtetés (amely a szövetségi államok adataiból is kitűnik) az, hogy a gyermekes házas családok a fő forrásai a magasabb jövedelemnek, az oktatásnak és a termelékenységnek, amely növeli a gazdaságot és a tőkét.

Érdekes és ma már ellentmondásos módon a tisztaság – a házasságig tartó szexuális önmegtartóztatás és az azt követő élethosszig tartó monogámia – jelentősen erősíti a házasságokat és ezáltal a gazdaságot. A váláshoz vezető utakkal kapcsolatos kutatások ezt mutatják.

A Heritage Foundation kutatása kimutatta a többszörös szexuális partnerek száma és a válás valószínűsége közötti kapcsolatot. A mindig monogám nők házasságai sokkal stabilabbak. A harminc és negyvennégy év közötti nők esetében egy házasságon kívüli szexuális partner (általában a házasság előtt) a házasságban maradás valószínűségének nagymértékű csökkenésével korrelál, a monogám nők esetében 80 százalékról 54 százalékra az egy további partnerrel rendelkező nők esetében.

Két, a férjen kívüli szexuális partner (és ismét, leggyakrabban a házasság előtt) a stabilitás további csökkenésével korrelál, így a nő házassága 44 százalékos esélyt ad a tartós stabilitásra. Más szóval, a nő negyvenes évei elején a házasság előtti két szexuális partner a válás több mint 50 százalékos esélyével korrelál.

Véletlenül ez a szám (44 százalék) közel áll az ép, házas családokban élő gyermekek jelenlegi arányához (46 százalék). A húszas éveik elején járó, nem házas nők szexuális partnereinek jelenlegi átlagos száma pedig kettő. Az erkölcstelen huszonévesek ma élő generációja 44 százalékos esélyt kaphat a jövőben a stabil házasságra, vagy még kevesebbet – ha úgy döntenek, hogy a jelenlegi pályán maradnak.

Ki gondolta volna, hogy a [házasság előtti] tisztaság az amerikai gazdaság növekedési üteméhez kötődik? Minden egyes új szexuális partner tizen- és huszonéves korban (a házasságkötés előtt) hosszú távon lefelé rovátkolja a gazdaságot, eleinte mikroszkopikusan, de több tízmilliószorosára szorozva ez idővel komoly összeget tesz ki.

A házasság mellett a másik alapvető intézmény, amely elősegíti az emberi boldogulást, a vallás.

A vallásgyakorlás hatásai drámai módon láthatók az amerikai nemzeti felmérések korrelációs vizsgálataiban, és egyre inkább az ok-okozati vizsgálatokban is, az olyan területeken, mint az oktatás, a bűnözés csökkentése és az egészségügy. A vallásgyakorlás és az ima jót tesz a házasságnak, de ha a házasság és az istentisztelet összekapcsolódik a családi életben, a gyermekek még jobban boldogulnak, és egy-két évtizeddel később a gazdaság is tapasztalja az előnyöket, amikor ezek a gyerekek még termelékenyebb keresők lesznek.

Amikor a házasság és az istentisztelet olyan iskolával egyesül, amely ugyanazokat az alapvető eszméket vallja, akkor egy olyan kis közösség jön létre, amely kiválóan alkalmas arra, hogy a gyermekeket optimális képességekre nevelje. A család, az egyház és az iskola a három alapvető emberformáló intézmény, és nem csoda, hogy akkor érik el a legjobb eredményeket, ha együttműködnek.

Nem meglepő, hogy ezeket az eredményeket látjuk az országos adatokban. Az otthon tanuló gyermekek fejlődnek a legjobban (túlnyomó többségük ép, házas, vallásos családokból származik); ezután a vallásos magániskolákban tanuló gyermekek következnek, majd az állami iskolákban tanuló gyermekek.

Így a gazdaság számára kiváló munkaerő kinevelésének alapvető stratégiája az ép, házas családok növekedése, akiket a hitközösség révén az istentiszteletben egyesít, és gyermekeiket olyan iskolákba küldik, amelyek ezeket az értékeket és hitet közvetítik. Ez nemcsak a legnagyobb átlagos emberi tőkét termeli a piac számára, hanem a legjobb polgárokat is a polisz és a közjó számára.

Az erős családból más előnyök is származnak: házasság, oktatás, egészség, jövedelem, megtakarítások, hosszú élet, és egy olyan társadalom, amely védett a bűnözés, a függőségek, a szexuális perverziók, a rossz egészségi állapot, a szegénység és a visszaélések számos költségétől és szenvedésétől. Bár az erős családok nem fogják teljesen eltörölni az összes társadalmi gyengeséget, de jelentősen csökkentik azokat.

Tanítás, istentisztelet és munka: Hogyan őrzik meg az ép családok a társadalmat?

Ha a társadalom mindhárom emberformáló intézménye nem teljesít (márpedig egyre inkább nem teljesítenek), akkor a társadalmat építő két instrumentális intézmény – a piac, amely az anyagi szükségleteket biztosítja, és a kormány, amely a rendet és a békét őrzi – szintén egyre kevésbé fog teljesíteni, és a teljesítés annál nehezebb lesz, mert a munkavállalók egyre kevesebb kapacitással rendelkeznek majd.

Az ép, házas családban tanulják meg először ezeknek az intézményeknek a feladatait, ami biztosítja, hogy ezeket az intézményeket a felnövekvő generáció fenntartsa.

A gyermek akkor tanulja meg a piacot, amikor először látja, hogy a szülei gondoskodnak a család anyagi szükségleteiről, keresnek, megtakarítanak és befektetnek az otthonba és a gyermekek oktatásába. Ahogy a gyermek növekszik, elkezd saját maga is hozzájárulni ezekhez az anyagi szükségletekhez saját keresete, megtakarításai és házimunkája révén. Azáltal tanulja meg a kormányzást, hogy látja szüleit szorosan együttműködni a családban a béke és a rend előmozdítása érdekében, gyakorolva az egységes „kormányzó testülethez” szükséges önuralmat.

Amikor azonban a szülők elválnak, a gyermekek már nem tanulják meg ezeket a leckéket. A közös jóért való munka már nem létezik az anya és az apa mint házaspár számára, és a családi piac (jövedelem és tőke) igen jelentősen csorbul, gyakran a szegénységbe taszítva őket. A gyermekek házassággal és családdal kapcsolatos tapasztalatait jelentős negatív élmények és érzések homályosítják el, ami csökkenti a jövőbeli boldog házasság és családi élet kilátásait. Kevésbé hajlamosak az iskolában maradni, és vallásgyakorlásuk csökken vagy megszűnik.

Ez az öt feladat vagy intézmény – a család, az egyház, az iskola, a piac és a kormányzat – teljes mértékben tükröződik a virágzó, házas családban és erősíti azt. Ezek alapvetőek, összekapcsolódnak és pótolhatatlanok: bármelyikük gyenge, szükségszerűen gyengíti az összes többit, és egyikük sem tudja ellensúlyozni a többiek egyikének hibáját.

A történelem tele van olyan történetekkel, amelyek azt mutatják, hogy milyen károkat okoz, amikor az egyik intézmény megpróbálja kiszorítani vagy átvenni egy másik intézmény feladatait, különösen akkor, amikor a kormányzat és a vallás megpróbálja egymás munkáját elvégezni. Bár a kormányzat gyakran megpróbálja magához ragadni a többi intézmény munkáját és előjogait (törvényekben megtestesülő) erőszak alkalmazásával, nem tud olyan célt betölteni, amelyre nincs meg a képessége. (Alapvető képessége az erő, szerepe az igazságszolgáltatás, célja pedig a béke.)

A társadalom gyarapításának munkája nagyban hasonlít a földműves munkájához, aki termel. Vannak évszakok és ciklusok: a vetés ideje, a növekedés ideje és az aratás ideje. Jó vetőmagra van szüksége, különben a terméshozam csekély lesz. Figyelnie kell az évszakokra is, és aszerint kell megterveznie a munkáját, mert nincs ráhatása az évszakokra. A társadalomnak is vannak analóg vetőmagjai, évszakai és termése: van ideje a vetésnek (házasság nem sokkal a piacra lépés után), van ideje a jó talajban való növekedésnek (gyermekek egy házas, istenfélő családban), és van ideje az aratásnak (a jól elért fiatal felnőttkor ünneplése és a ciklus megismétlésére való felkészülés).

Így az embereket alkotó intézmények körülbelül huszonöt-harminc évente végigjárják nemzedéki ciklusaikat, miközben a legfiatalabb nemzedék váltja fel az öregedő és haldokló nemzedéket. Mindeközben a két instrumentális intézményt akkor tartják működésben, ha „ellátják” őket produktív munkaerővel a piac számára és jó állampolgárokkal a közös munkához.

Következtetés

Az ép, házas, gyermekes család az a háztartás, amely termelékeny munkát, jövedelmet és megtakarításokat hoz létre, amelyekből házat, élelmiszert, autót és ruhát vásárolnak, energiát használnak, iskolába járatják a gyerekeket, és megtakarításokat tesznek félre az egyetemre és az esküvőre.

Az ilyen háztartásokról beszélt a Nobel-díjas közgazdász, Gary Becker, amikor azt mondta, hogy „a gyermekeit otthon nevelő anya többet tesz hozzá a gazdasághoz, mint a férje, aki kint van a munkaerőpiacon.” 

Ha élénk gazdaságot akarunk, akkor a legjobb gyermekeket kell felnevelnünk, ahogyan az a földműves, aki a legjobb termést akarja, nagy figyelmet fordít az évszakok időzítésére, és a legjobb magokat vetik a lehető legjobb talajba.

A földműveshez hasonlóan, aki elhanyagolja az alapokat, Spanyolország, Olaszország és Görögország népei is lemondtak a hagyományos családi életről, mint kultúrájuk és jövőjük magjáról, és az elmúlt évtizedekben egymással versengve a világ legalacsonyabb termékenységi rátáját érték el. Úgy tűnik, az Európai Unió (és a világ) pénzügyminiszterei nem fogták fel ennek a változásnak a gazdaságot megváltoztató következményeit, miközben mi az Egyesült Államokban jó úton haladunk afelé, hogy Spanyolország, Olaszország vagy Görögország nagybetűs változataivá váljunk, hacsak nem tanuljuk meg újra a társadalom megújulásának évszakaiból fakadó alapvető törvényt, és a fiatal, ép, házas, gyermekes, Istent hetente imádó családok időben történő megjelenésének abszolút szükségességét.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2023. december 28.