A szeretet nem tolerancia

Fulton Sheen + püspök atyától

A krisztusi szeretet elviseli a gonoszságot, de nem tolerálja azt. Engesztel mások bűneiért, de nem nagyvonalú a bűnt illetően.

A tolerancia utáni vágyakozás sohasem veszi rá arra, hogy elfojtsa utálatát a rossz filozófiákkal szemben, melyek az igazsággal kelnek versenyre.

Megbocsát a bűnösnek és utálja a bűnt; gondolkodásmódjában irgalmatlan a tévedéssel szemben

A (töredelmes) bűnöst újra meg újra felveszi Krisztus titokzatos testének ölébe, de bűnei sohasem kerülnek bölcsességének kincsei közé.

Az igaz szeretet valódi utálatot is magával hoz: aki az erkölcsi megbotránkozásra való képességet és a törekvést a vevő és az eladó kiűzésére a templomból elveszítette, az elveszítette az élő, izzó szeretet az igazság iránt.

A felebaráti szeretet, Caritas ezért nemcsak az “élni és élni hagyni” lágy filozófiája, nem érzelgős érzelmek egy fajtája.

A felebaráti szeretet a Szentlélekkel való betöltekezés, mely a szép és a jó szeretetére és az erkölcsi rossz utálatára vezet minket.

Forrás

Létrehozva 2020. augusztus 19.