Egy az Isten, egy a nemzet + Trianon 100

Június 4-én délután fél 5-kor megszólalnak a harangok -remélhetően minél több templomban- nemzetünk legnagyobb tragédiájának, Trianonnak emlékére. Hazánk ma semmivel sincs kisebb veszélyben, mint 100 éve.
A magyar püspöki kar akkori, megrendítő imáját alább olvashatjátok. Minden szava aktuális ma is.
Kérlek benneteket, imádkozzuk együtt ezt az imát minél többen itthon és szerte a világban.
Szeretettel kérem, küldjétek tovább minél több magyarnak!

Ima

Mindenható örök Isten!
Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, Hozzád fordulunk, aki senkit nem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és segíts meg minket, szegény magyarokat!

Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták, minket porig aláztak, minden szabadságunktól megfosztottak és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk.

A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk!
Hallgasd meg esedezésünket, könyörülj rajtunk a Te nagy irgalmasságod szerint! Ha széthúzásunk az oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre! Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekintsd gyöngeségünket
és rövidítsd meg látogatásod idejét! Add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik és a haza javára használják!

Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat!
Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt!

Nagyasszonyunk és Anyánk!
Kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökséged, pártfogolj minket Szent Fiadnál, hogy az ő kegyelméből Szent István országa újra életre támadjon.
Ámen

1920. június 4.

Forrás

Létrehozva 2020. május 31.