utra keszen

Útra készen – Katolikus nevelés egy szexualizált kultúrában

Előszó

Mély erkölcsi zűrzavar idejét éljük. Fiataljaink eltévedtek és keresik a céljukat. Próbálják megérteni a világot, és önazonosságuk forrását kívánják megtudni. Ez a vágy mindannyiunk szívébe van írva. Fontoljuk csak meg:

A 18-24 éves fiatal felnőttek 22%-a szerint jó, 8%-uk szerint pedig “nagyon jó a pornó a társadalomnak. És mikor serdülőket és fiatal felnőtteket arra kértünk, hogy rangsorolják azokat a dolgokat, amelyeket az emberek erkölcstelennek tartanak, a hulladék újrafelhasználásának elmulasztását erkölcstelenebbnek ítélték, mint azt, ha valaki pornográfiát néz.

A családról rendezett 2015-ös püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésén, ahol a szinódusi atyák és én a pornográfia problémájának globális dimenzióiról beszéltünk, egy interjúban a következőket mondtam:

“A pornográfia mindig is gondot jelentett. Az ókori Róma hírhedt volt róla. A szex lenyűgöző, erős valóság, és az emberek mindig is visszaéltek a varázsával. A modern technikák ugyanakkor sokkal könnyebbé tették az elérhetőségét, és rendkívüli mértékben elterjesztették. Valóságos járvány, pontosabban szólva világjárvány lett belőle.

Akinek van internetkapcsolata, az minden pornót megtalálhat, amit csak szeretne, bárhol is éljen. A nők is. A pornográfia régebben főként a férfiak problémája volt. Ma már sok nő is él vele.

A pornó hatalmas pusztítást végez a családokban. Szexuális magánmániákat hoz létre, és elszigeteli egymástól a család tagjait. A valóságos emberektől elszakadt “tökéletes” szex képzetével tönkreteszi a férj és a feleség kapcsolatát. Hatalmas csalás. Megfosztja gazdagságától a férj és a feleség hosszú távú, kölcsönösen örömszerző szexuális barátságát, és olyan ócska pótlékkal helyettesíti, amely soha nem tudja igazán csillapítani az emberi szív vágyakozását.. […] a pornó az Egyház nagyobb családjának is árt.”

A pornográfia probléma, és nagy zűrzavart kelt a kultúránkban, a házasságunkban, az otthonainkban és a vallási közösségeinkben egyaránt. A gyermekek a legvédtelenebbek, hiszen az agyuk még fejlődésben van, s rendkívül érzékeny. A korai szexuális traumák az élet későbbi szakaszaiban egészségtelen szexuális viselkedéshez vezethetnek. Ha véletlenül találkozik vele, a gyermek alaptalan szégyent érezhet. Könnyen lehet, hogy a gyermek elhallgatja szülei elől, hogy pornográfiával találkozott. Elhiszi azt a hazugságot, hogy ő tehet róla, és hogy a szülei és Isten szomorúak miatta. Ebben a helyzetben a gyermek mocskosnak és értéktelennek érzi magát, és úgy gondolja, hogy őt nem lehet szeretni. Mindez megváltoztathatja a szüleivel és az Istennel való kapcsolatát, és az egész életére kihathat.

Fiataljainknak útmutatásra van szükségük. Türelmetlenül várják, hogy felnézzünk az okostelefonunkból, és megadjuk nekik azt a figyelmet és útmutatást, amelyre szükségük van. A gyermekek képesek arra, hogy megértsék, miért teremtette őket Istent, és mit jelent az, hogy Isten képét hordozzuk magunkban. Tapasztalatot szerezhetnek saját Isten-adta méltóságukról és minden ember méltóságáról. Mikor megtanítjuk gyermekeinknek, miért vannak, arra a feladatra is felkészítjük őket, hogy olyan kultúrában éljenek, amely teljesen át van itatva a szexualitással.

Az „Útra készen” megmutatja nekünk, hogy amikor megtanítjuk gyermekeinket arra, miért teremtette őket Isten, és hogy mit jelent az, hogy az Ő képére vagyunk teremtve, akkor nem kevesebbet közlünk velük, mint azt, hogy miért vannak. Isten saját képére teremtett minket, ezért hatalmas a méltóságunk, és az a hivatásunk, hogy szeressünk és minket is szeressenek. A “Útra készen” rámutat arra, hogy mikor önző vágyainkat követjük, akkor nem úgy élünk, ahogyan azt Isten megálmodta.

Az „Útra készen” egyszerre teológiai és gyakorlati útmutató a szülők számára, melyből megismerhetik és megérthetik az emberi személy eredetét és méltóságát. Segít, hogy az emberi szexualitással és a pornográfiával kapcsolatos kérdésekben formáljuk, irányítsuk és védelmezzük a gyermekeket, és mindezt a katolikus tanítás fényében.

Felhívom a figyelmet a Screen AccountabilityTM and Filtering nevű szoftverre, melyet a Covenant Eyes kínál a felhasználóknak. Mindenkit és minden családot bíztatok rá, hogy gondolkozzon el a használatán. Mint később látni fogjátok, az internet felelős használata kulcsfontosságú a pornográfia világjárványának legyőzésében, és a felelős magatartás Krisztus igaz tanítványainak életében is központi jelentőségű.

Az „Útra készen” tehát olyan katolikus segédeszközt ad a szülők kezébe, melynek segítségével megtanulhatják, hogyan beszéljenek Istenről, a szexualitásról és a pornográfiáról. Azoknak a szülőknek, akik maguk is ezzel küszködnek, hatalmas feladat és szégyenteljes élmény lehet ezekről a témákról beszélgetni. Hiszem, hogy ez a könyv a felnőttek számára is a gyógyulás kezdete lehet.

Mint érseketek nagy lelkesedéssel támogatom az „Útra készen”-t, és ajánlom minden hívőnek a philadelphiai érsekség határain belül és azon túl is.

Főtisztelendő Charles J. Chaput OFM Cap.
Philadelphia érseke

A világiakért, a házasságért, a családi életért és a fiatalokért felelős bizottság elnöke, mely az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciáján belül működik.

A teljes dokumentum letölthető a Pálos Központ honlapjáról itt.

Létrehozva 2022. augusztus 24.