Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Ferenc pápa elutasítja, hogy a homoszexuálisok tisztaságra vannak hivatva

LISSZABON, Portugália (LifeSiteNews) – Ferenc pápa ismét jelezte a nyitottságot a homoszexuális tevékenységre, mivel elutasította a homoszexuálisok tisztaságáról és cölibátusáról szóló katolikus tanítás megerősítését.

A pápa portugál jezsuitákkal nemrégen folytatott beszélgetésének összes részletét augusztus 28-án hozták nyilvánosságra. Ezek között szerepelnek Ferenc pápa gondolatai a homoszexualitásról, az amerikai katolikusok körében tapasztalható „reakciós” hozzáállás elítélése, az „indietristák” és a „klerikalizmus” kritikája, valamint a szinódus a szinodalitásról dicsérete.

9 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Rövid bevezetés a házasságba (kiegészítésekkel)

A házasságról alkotott nézeteink megbízható lelki barométert jelentenek a hit gyakorlásához való hozzáállásunk mérésére. A katolikus hit és a családok tükrözik egymást és összefonódnak A szabályok az 1960-as évek óta rossz hírnévnek örvendenek. Szükségünk van arra, hogy emlékeztessenek, hogy az igaz szabályok miért jók számunkra, és miért tesznek szabaddá bennünket. A gyakorló katolikusok „a szabályok szerint játszanak.”

13 Minute
Vatikáni dokumentumok

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK)

A Római Katolikus Egyház tanításának összefoglalása

Megjelent franciául 1992-ben, magyarul 1995-ben. A hivatalos latin szöveg 1997. VIII. 15-én jelent meg. Ennek alapján készült az itt olvasható szöveg, figyelembe véve az előző fordítást is.

1 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A Viganò szalagok (2)

9. kérdés: Excellenciás uram, ismét nagyon drámai kifejezésekkel beszél arról, hogy az embereket tengerimalacokként használják fel, hogy az emberek krónikusan megbetegszenek a megtett egészségügyi intézkedések miatt, és azt kéri tőlünk, hogy álljunk ellen annak, amit Ön egyfajta új totalitarizmusnak nevez. De hogyan tudnánk valóban egységes következtetésre jutni a fenyegetéssel kapcsolatban, amellyel szembenézünk, ha ennyire képtelenek vagyunk megérteni a valódi tényeket, és nem tudjuk, hogy valójában mi is az álláspontunk? Mit javasol?
Fontosnak tartom, hogy felnyissuk az emberek szemét, megmutatva nekik, hogy milyen csalással állunk szemben. Ez mesterségesen létrehozott és dogmatikus módon erőltetett, hamis előfeltevésekre alapozott csalás, hogy legitimálják a már megtervezett és végrehajtott hamis megoldásokat.

29 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A Viganò szalagok (1)

Átirat az InsideTheVatican.com oldalról (2021)

Helló, Robert Moynihan vagyok, amerikai újságíró. Harminc éve tudósítok a Vatikánról; II. János Pál pápaságáról, a Szovjetunióval folytatott küzdelméről, a kultúráért folytatott harcáról, Benedek pápa megválasztásáról, pápaságáról, majd Ferenc pápa megválasztásáról és az elmúlt nyolc évről. Sokféle kapcsolatom és barátom van az egyházban, és köztük van Carlo Maria Viganò érsek is. Sok évvel ezelőtt ismertem meg őt. De az elmúlt három évben ez az érsek, egy olasz érsek, aki most 80 éves, a római katolikus egyház talán legellentmondásosabb személyiségévé vált. Éppen ezért feltétlenül meg kell értenem, hogyan válhatott ez a magas rangú egyházi tisztségviselő nemcsak az egyházon belüli korrupció, hanem a doktrinális zűrzavar, Ferenc pápa egész pontifikátusa, és végül az utóbbi hónapokban a világi fejlemények, a vírus, a vakcinák, az egységes világközösségre vonatkozó globális terv kritikusává is. A hagyományos szakterületét meghaladta, és ma a világ egyik legmeggyőzőbb, legvitatottabb és legérdekesebb hangja annak megértéséhez, hogy hol tartunk most, 2021-ben, miután a vírus másfél éve és a modernitás sok évtizede megváltoztatta nemcsak a katolikus egyházat, hanem a protestáns egyházakat, a judaizmust és az iszlámot is. Most egy széles körű interjút készítünk ezzel a nagyon ellentmondásos, nagyon érdekes olasz érsekkel, Carlo Maria Viganòval.

23 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Útra készen – Katolikus nevelés egy szexualizált kultúrában

Előszó

Mély erkölcsi zűrzavar idejét éljük. Fiataljaink eltévedtek és keresik a céljukat. Próbálják megérteni a világot, és önazonosságuk forrását kívánják megtudni. Ez a vágy mindannyiunk szívébe van írva. Fontoljuk csak meg:

A 18-24 éves fiatal felnőttek 22%-a szerint jó, 8%-uk szerint pedig “nagyon jó a pornó a társadalomnak. És mikor serdülőket és fiatal felnőtteket arra kértünk, hogy rangsorolják azokat a dolgokat, amelyeket az emberek erkölcstelennek tartanak, a hulladék újrafelhasználásának elmulasztását erkölcstelenebbnek ítélték, mint azt, ha valaki pornográfiát néz.

6 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Ördögűző: A katolikus doktrína zűrzavarát ki kell javítani, mielőtt az egyház és a világ erkölcsét ’megtisztítják’

 (LifeSiteNews) – Egy híres amerikai ördögűző azt tanácsolja a katolikus egyháznak, hogy a doktrínát kell rendbe tenni, mielőtt [az egyház] saját erkölcsi helyzetét orvosolják és a kegyelem újra kiáramolhat a világba, mivel a világ állapotát végső soron az egyház állapota határozza meg.

Chad Ripperger atya egy nemrégiben tartott lelki hadviselésről szóló konferencián kifejtette, hogy a világban egyre növekvő gonoszságok, amelyek megmutatkoznak nemcsak „geopolitikai helyzetünkben”, de az emberkereskedelem, a pedofília és a sátáni rituális visszaélések minden eddiginél nagyobb számában is, a katolikus egyházban bekövetkezett „kegyelmi összeomlásra” vezethetők vissza. Ezt az erkölcsi összeomlást az egyházban Fr. Ripperger szerint egy teológiai összeomlás váltotta ki.

6 Minute