Katolikus szemmel az Alfa programról (3)

Az árulás szemtanúja

Isten szolgája, Fr. John Hardon, egy szilárd, hűséges jezsuita pap, amikor ez még lehetséges volt, beszámolt szeminaristaként eltöltött idejéről, amikor kinevezték a római Gregoriana Pápai Egyetem könyvtárigazgatójának.

Az elöljárója utasította őt, hogy rendezze a könyvtárat, és szerezzen be különböző eretnek kézikönyveket, melyeket más szeminaristák kivettek.

„Mielőtt kivettem az eretnek könyvek felét, a hagyománytisztelet képviselője lettem, és így a modernisták felesküdött ellensége, akik aktualizálják a katolikus hitet a modernista teológiához. Ajtók csapódtak az arcomba, elvesztettem barátokat, akiket hívőnek tekintettem … [Ez a tapasztalat] arra tanított, hogy a félvállról elsajátított hitet csak az élő vértanúság árán lehet megőrizni. Ez a hit, mit megpróbáltam kideríteni, olyan értékes kincs, melyet nem lehet megőrizni, kivéve nagy árat fizetünk érte. Az ár nem más, mint bevallani azt, amit sokan mások nyíltan vagy rejtetten tagadnak.”

Ez 1949 és 1951 között történt. Figyeljük az éveket. Tíz évvel a II. Vatikáni Zsinat előtt. És érdemes megjegyezni, hogy Fr. Hardon életének nagy részét egy modernista szervezet autoriter uralkodása alatt töltötte. Fehér vértanú volt a hitért – folyamatosan gúnyolták és bántalmazták nemcsak jezsuita társai, de az egyházi intézmény nagyobb része is, mely a modernista eretnekség különféle aspektusait részesült élte át.

Például a Detroit-i egyházmegye, ahol Fr. Hardon a későbbi éveinek nagy részét töltötte, és ahol 18 évvel ezelőtt halt meg, egy nevetséges, protestáns evangelizációs program székhelye, ami Alfa néven ismert. Ez lényegében a szemináriumból és a kapcsolódó helyszínekről került ki, a hit egy teljesen felhigult változatát mutatja be, gyakran felvetve azt a kérdést, hogy még keresztény-e, és sokkal kevésbé katolikus.

A kifogás, amit Vigneron érsek és a kancellária / Alfa cimborái kínálnak, hogy folytassák ezt a zagyvaságot, hogy jóllehet ezt nem katekézisnek szánják, hanem evangelizációs törekvésnek. Ez nem csak ostobaság, hanem sértő.

Mi a fészkes fenével evangelizáljunk valójában Isten zöld földjén, ha nem a helyénvaló és rendes katekézissel? A Church Militant portál elkészítette az Alfa teljes körű elemzését, megtalálható honlapunk GYIK fejezete alatt. (csak előfizetéssel érhető el. A szerk.) Csak kattintson rá és olvassa el. Az Alfa problémáira vonatkozó összes lényeges pont megtalálható ott.

Bizonyosan van sok más probléma is, de ez több mint elég ahhoz, hogy tudjuk, ez sohasem kerülhet egy katolikus egyházközség közelébe, és úgy tartják számon, ami meg se közelíti a hit igazságát. Nem kisebb személy, mint Raymond Burke bíboros, aki kifejezetten elítéli az Alfát, mivel az semmilyen értelemben sem katolikus.

Most ezt említjük Fr. Hardon, Isten Szolgájával kapcsolatban, mivel őt annyira megzavarta az egyházban a katekézis állapota, hogy valójában elkezdte saját programját, melyet máriás katekéta  programnak neveztek el. Amikor meghalt, ennek gondozását szerte a világon Burke bíborosra hagyta, aki miután az Alfa elemzését elvégezte, kijelentette, hogy a máriás katekéta programban résztvevők egyike sem használhatja ezt a mérget.

Érdemes megjegyezni, hogy hiába keresed Máriát – tudod, Isten Anyja -, sehol sem szerepel az Alfa programban.

Olyan dolgokról beszélgetni, mint mennybemenetel, örök szüzesség és szeplőtelen fogantatás egyszerűen túl sok ahhoz, mint egy messzi híd, hogy megpróbáljanak leültetni teával és süteménnyel egy könnyen megsértődő, „kereső” tömeget. Istennek hála, az apostolok nem használták az Alfát.

Engedjék meg, hogy megkérdezzük: ha szent emberek, mint Burke bíboros és Isten szolgája Fr. John Hardon figyelmeztetnek a téves katekézisre és evangelizációra, valamint a modernista eretnekségre, amely áthatja az egyház minden zugát, mire gondol Detroit papsága és érseke, mi lesz ebből?

Várják a démonok felvonulását a Woodward Avenue-on nagy  transzparensekkel, azt állítva, hogy el fogjuk pusztítani a hitedet? Vagy sokkal finomabbak ennél, és mindezt „ésszerűnek” és „szükségesnek” tartják, hogy ott találkozzanak az emberekkel, ahol éppen vannak? Az Alfa jön a farbával és azt mondja, hogy a Szentírás az egyház tekintélye. Ez hazugság.

A modernista püspökök és az érsekek nem foglalkoznak ezzel. Elég közel lenni a kondérhoz, ha elérhetünk embereket, és azok nem sértődnek meg, és mérlegelik, hogy besétáljanak-e a templomba.

Igen, mérlegelik, hogy belépjenek-e a templomba a féligazságok és felhígított alapelvek alapján.

John Hardon atya szemtanúja volt a modernista árulásnak és eretnekségnek a II Vatikáni Zsinat előtt. Az Egyesült Államok egyik legfőbb érseke az a John Dearden volt, aki miatt az egyházat nagy megrázkódtatás érte, és aki közvetlenül a II. Vatikáni Zsinat után volt Detroit bíboros-érseke, és akit a detroit-i idősebb papok istenként imádtak .

Ha Hardon atya ma itt élne Detroitban, látná a a modernista eretnekség puha pedálozását, csak egy másik név alatt.

Az Alfa nem katolikus.

Forrás angol nyelven

 

A cikksorozat első része

A cikksorozat második része

Létrehozva 2023. január 24.