Katolikus szemmel az Alfa programról (1)

Az ökumené sok esetben nem hoz megfelelő gyümölcsöt. Megfigyeltem, hogy a legtöbb esetben a katolikus hit az, ami sérül – alapelvek feladásával, (vagy legalább ki nem mondásával) veszik rá a részvételre a többi egyház képviselői a katolikus papokat, híveket.

Bourke bíboros álláspontja valószínűleg hullámokat fog verni a magyar evangelizáció vizein. Álláspontja jogos és érthető: nem hívők kaphatnak jó betekintést a keresztény élet alapjaiba, de semmi sem garantálja, hogy belőlük katolikusok váljanak. Másképp fogalmazva: az Alfa kurzus nem az ördögtől való, de használata kifejezetten katolikus célokra nem terem egyértelműen jó gyümölcsöt. A szerk. 

Burke bíboros ellenzi az Alfa programot

Az “Alpha for Catholics” weboldal az (a magyar nyelvű oldalak itt, a szerk.) ahol megtalálható a program minden támogatója. Általánosságban elmondható, hogy ez a protestáns megközelítése a kereszténységnek, egy kis katolicizmussal fűszerezve a végén.

Az Alfa problémája az, hogy nem csak féligazságokat és csonka kereszténységet mutat be, hanem szembetűnő hibákat tartalmaz. Az Alfa hibás alapokat fektet le, melyeket le kell rombolni ahhoz, hogy a katolikus hitről tanítson. Nem érinti a katolikus hit lényegi pontjait, többek között a Szent Eucharisztiát (a hit forrása és csúcspontja), a pápát, a szentek közösségét, a Szűzanya szerepét, a gyónást és a Purgatóriumot sem.

Nem ajánljuk az Alfa programot katolikus környezetben történő használatra. Helyette ajánljuk a kiváló Máriás Katekéta Apostolátus anyagait, melyet Fr. John Hardon SJ hozott létre, és melynek spirituális igazgatója Raymond Burke bíboros.

Burke bíboros figyelmeztetett az Alfa használata veszélyeire, és eltiltotta a Máriás Katekéta Apostolátus minden tagját, hogy anyagait felhasználják a hit veszélyeztetése miatt. E-mailje az alábbiakban olvasható.

CÍMZETT: A Máriás Katekéta Apostolátus minden tagjának

FELADÓ: Raymond Leo Burke bíboros

             A Máriás Katekéta Apostolátus nemzetközi igazgatója

TÁRGY: Utasítás Máriás Katekéták számára az „Alfa katolikus kontextusban” programmal kapcsolatban

DÁTUM: 2015. december 3.

Felhívták figyelmemet arra, hogy a „Alfa katolikus kontextusban” programot ajánlották néhány máriás katekéta részére.

Miután tanulmányoztam a programot mind a katolikus doktrína, mind a módszertan szempontjából, világossá kell tennem, hogy a program semmilyen formában nem használható a Máriás Katekéta Apostolátusban, és máriás katekéták nem vehetnek részt ebben.

Míg az Alfa, hasonlóan más programokhoz, az evangelizáció és a katekézis vonzóbb és hatékonyabb formáját kínálja, nem rendelkezik a katolikus hit tanításához szükséges doktrinális és módszertani alapokkal. A máriás katekétáknak  a Katolikus Egyház Katekizmusát kell használniuk az Isten szolgája, John A. Hardon jezsuita atya által készített képzési anyaggal, valamint az általam írt „Kommentár a katekézis általános jegyzékéhez” anyaggal együtt.

Emlékeztetek minden máriás katekétát Szent II. János Pál pápa apostoli levelére (Novo Millennio Ineunte), ahol azokról ír, akik azt gondolják, hogy az új evangelizáció kihívása előtt az Egyháznak szüksége van „valamilyen mágikus képletre”, vagy fel kell találnia egy „új programot”:

Nem, nem egy képlet fog megmenteni bennünket, hanem egy Személy és a bizonyosság, amit Ő ad nekünk: én veletek vagyok.”

A szent pápa emlékeztetett bennünket arra, hogy a program, mellyel hatékonyan kell megszólítanunk a mi időnk nagy szellemi kihívásait, végső soron az Egyházban élő Jézus Krisztus.  Így magyarázta:

A program már megvan: ugyanaz, mint mindig is, az Evangélium és az élő Hagyomány öröksége. Végeredményben Krisztus köré összpontosul, őt kell megismernünk, szeretnünk, követnünk, hogy benne részesei lehessünk a Szentháromság életének, s hogy vele együtt átalakíthassuk a történelmet, mígnem beteljesedik az a mennyei Jeruzsálemben. Ez a program nem változik együtt a különféle korokkal és kultúrákkal, még ha számol is a létükkel, hogy őszinte párbeszédet és hatékony kommunikációt folytathasson velük. (29)

Isten szolgája, John A. Hardon atya SJ, mélyen megértette II. János Pál pápa szavainak igazságát és a Máriás Katekéta Apostolátus spirituális és doktrinális kialakítása során hűségesen és bölcsen megfogalmazta, hogy a máriás katekéták ugyanazt az igazságot értik, és nem varázsolja vagy csapja be őket a „mágikus képlet” története vagy egy „új program”. Röviden, a máriás katekéták tudják, hogy programunk az élet szentsége, amely Krisztus alapos megismeréséből és lelkes szeretetéből fakad, aki az Egyházban él.

Forrás angol nyelven 

Katolikus szemmel az Alfa programról (2)

Katolikus szemmel az Alfa programról (3)

Létrehozva 2021. június 3.