Avilai Szent Teréz a szenteltvízről

 „Milyen nagy lehet a szenteltvíz ereje! Lelkem megvigasztalódik, ha keresztet vetek vele. Felfrissülök és olyan lelki örömöt érzek utána, amit nem tudok kifejezni. Tapasztalatból tudom, hogy semmitől sem menekül el gyorsabban az ördög, mint a szenteltvíztől. A kereszt elől is elmenekül, de hamar visszatér.”

A katolikus Egyház már Nagy Szent Teréz előtt is mint szentelményt használta a szenteltvizet. A víznek, mint a tisztulás jelképének és eszközének a bibliai időkben is igen nagy tisztelete volt, amit azóta sem veszített el.

A szenteltvíz szentelmény, mely eltörli a bocsánatos bűnt. A hozzákapcsolódó áldások miatt az Egyház szorgalmazza használatát, különösen testi-lelki bajok esetén. Minden katolikus ember otthonában kellene lenni egy tartóban szentelvíznek! Nem használjuk ki a szenteltvízből eredő javakat, pedig kimondhatatlan lelki gazdagságot rejt magában minden cseppje! És milyen keveset törődünk vele! Ha felismernénk hatását, sokkal gyakrabban, nagyobb hittel és tisztelettel használnánk.

A szenteltvíz az Egyház vízszentelő imájából meríti nagy erejét és hatását, mert az ima mindenkor kedves Isten előtt. Íme egy könyörgés, amit a pap mond a víz megáldásakor Vízkereszt ünnepén:

„Áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat! Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét! A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé! Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme! Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése! Ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy Szent Neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen! Krisztus, a mi Urunk által. Amen.” Ez a hatékony ima felszáll a mennybe valahányszor valaki meghinti magát vagy másokat a jelen- vagy távollévőket szenteltvízzel.

A teljes cikk elolvasható itt.

 

Létrehozva 2022. november 6.