Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Apák, áldjátok meg feleségeiteket és gyermekeiteket!

Atyád áldásai hatalmasak, túlmutatnak
az örök hegyek áldásain,
az örök hegyek adományain. (Ter 49,26)

A gyermekek földi apjuktól ismerik meg mennyei Atyjukat. Az apáknak családfőnek, erős vezetőknek, hűségesnek kell lenniük a feleségükhöz, és irányító szerepet játszanak gyermekeik fegyelmezésében. Szent Pál szúrós szavaival: „Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint.” (Ef 6,4), másutt pedig: „Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék.” (Kol 3,21). Apaként segítsük gyermekeinket, hogy istenfélő és jámbor gyermekekké váljanak, áldjuk őket, ne pedig átkozzuk.

7 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Az ördögűzés szekularizációja és a katolikus álláspont

Az ördögűzés erőteljes szentség, amely képes megszabadítani az embereket, tárgyakat és helyeket a gonosz hatalmától

Az év elején került a mozikba A pápa ördögűzője című film, amely állítólag a Rómában hosszú ideig a vezető ördögűző tisztét betöltő Fr. Gabriele Amorth emlékiratai alapján készült. A film egy Fr. Amorth-idézettel kezdődik: „Amikor gúnyolódunk az ördögön, és azt mondjuk magunknak, hogy nem létezik, akkor a legboldogabb.” Valószínűleg ez az idézet az egyetlen dolog a Russell Crowe főszereplésével készült filmben, ami igaz Gabriele Amorth atyáról; minden mást félremagyaráznak vagy elferdítenek.

6 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Felismered a babonát, ha látod?

Töltsd ki ezt a 10 pontos kvízt, hogy megtudd

„A babona a vallásos érzék és a vallásos gyakorlatok eltévelyedése. Érintheti az igaz Istennek nyújtott kultuszt is, amikor például mágikus jelentőséget tulajdonítanak egyébként törvényes és szükséges gyakorlatoknak. Az imádságok vagy a szentségi jelek hatását egyedül anyagi összetevőjükhöz kötni az általuk igényelt belső készültségektől függetlenül, babonába süllyedést jelent.” (KEK 2111)

Olvasnivaló

Szentelmények “működés” közben

Szentelmények alatt jelen esetben a megszentelt érmeket és medálokat értem, ami elősegíti hitünk erősödését és a gonosz elleni védelmet. Itt is kihangsúlyozom, hogy ezekre nem lehet amulettként vagy talizmánként gondolni, mert nem azok. Kerestem néhány történetet, ami a medálokkal és érmekkel kapcsolatos.

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Avilai Szent Teréz a szenteltvízről

 „Milyen nagy lehet a szenteltvíz ereje! Lelkem megvigasztalódik, ha keresztet vetek vele. Felfrissülök és olyan lelki örömöt érzek utána, amit nem tudok kifejezni. Tapasztalatból tudom, hogy semmitől sem menekül el gyorsabban az ördög, mint a szenteltvíztől. A kereszt elől is elmenekül, de hamar visszatér.”

A katolikus Egyház már Nagy Szent Teréz előtt is mint szentelményt használta a szenteltvizet. A víznek, mint a tisztulás jelképének és eszközének a bibliai időkben is igen nagy tisztelete volt, amit azóta sem veszített el.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A szenteltvíz, lelki kincsünk

Avilai Szent Teréz írja a szenteltvízről:

„Milyen nagy lehet a szenteltvíz ereje! Lelkem megvigasztalódik, ha keresztet vetek vele. Felfrissülök és olyan lelki örömöt érzek utána, amit nem tudok kifejezni. Tapasztalatból tudom, hogy semmitől sem menekül el gyorsabban az ördög, mint a szenteltvíztől. A kereszt elől is elmenekül, de hamar visszatér.”

5 Minute