Athanasius Schneider: A pápának való engedelmesség helyes jelentése

Schneider püspök gondolatai az igazi engedelmességről

A szent Egyház elsősorban és legmélyebben isteni intézmény, és természetfeletti értelemben misztérium. Másodsorban van emberi és látható valósága is, a látható tagok és a hierarchia (pápa, püspök, pap).

Amikor az Anyaszentegyház történelmének egyik legmélyebb válságát éli át, mint napjainkban, amikor a válság az Egyház életének minden szintjét ijesztő mértékben érinti, az isteni Gondviselés arra hív bennünket, hogy szeressük Anyaszentegyházunkat, akit nem elsősorban ellenségei, hanem pásztorai aláznak meg és gúnyolnak, belülről. Arra vagyunk hivatottak, hogy segítsük Anyaszentegyházunkat, mindenki a maga helyén, hogy segítsük őt az igazi megújuláshoz a katolikus hit megváltoztathatatlan integritásához való saját hűségünkkel, a liturgiája, minden korok liturgiája állandó szépségéhez és szentségéhez való hűségünkkel, a Krisztussal való egyesülésben való intenzív lelki életünkkel, valamint a szeretet cselekedeteivel.

Az Egyház misztériuma több, mint a pápa vagy a püspök. Néha a pápák és püspökök ártottak az Egyháznak, és akkor Isten más eszközöket használt, gyakran az egyszerű híveket, egyszerű papokat vagy néhány püspököt, hogy helyreállítsa a hit és az élet szentségét az Egyházban.

Hűségesnek lenni az Egyházhoz nem jelenti azt, hogy belsőleg engedelmeskedni kell egy pápa vagy egy püspök minden szavának és cselekedetének, hiszen a pápa vagy egy püspök nem azonos az egész Egyházzal. És ha egy pápa vagy egy püspök olyan utat támogat, amely sérti a hit és a liturgia integritását, akkor az ember semmiképpen sem köteles őt belsőleg követni, mert nekünk a hitet és az Egyház minden korának, az apostolok és a szentek szabályait kell követnünk.

A katolikus Egyház az egyetlen és igazi Egyház, amelyet Krisztus alapított, és Isten kifejezett akarata, hogy minden ember az Ő egyetlen Egyházának, Krisztus misztikus testének tagja legyen. Az Egyház nem a pápa magántulajdona, aki csak Krisztus helytartója, szolgája. Ezért nem lehet a katolikussá válást egy adott pápa magatartásától függővé tenni. Az embernek biztosan engedelmeskednie kell a pápának, amikor tévedhetetlenül Krisztus igazságát állítja elénk, amikor ex cathedra beszél, ami nagyon ritka. Engedelmeskedni kell a pápának, amikor Isten törvényeinek és parancsainak betartására utasít minket, [és] amikor közigazgatási és joghatósági döntéseket hoz (kinevezések, engedélyek stb.). Ha azonban egy pápa zavart és kétértelműséget okoz a katolikus hit és a szent liturgia integritását illetően, akkor nem szabad neki engedelmeskedni, hanem minden korok Egyházának és azoknak a pápáknak kell engedelmeskedni, akik két évezreden át folyamatosan és világosan tanították az összes katolikus igazságot ugyanabban az értelemben. És ezeket a katolikus igazságokat kifejezetten találjuk meg a Katekizmusban. Engedelmeskedni kell a Katekizmusnak és minden korok liturgiájának, amelyet a szentek és elődeink követtek.

Más megfontolások mellett a következő sorokban Roberto de Mattei professzor mesteri előadásának rövid összefoglalása olvasható: “Engedelmesség és ellenállás az Egyház történetében“, amelyet a Rome Life Forumon tartott 2018. május 18-án.

Hamis engedelmesség az, amikor valaki isteníti az Egyházban a tekintélyt képviselő embereket (pápa vagy püspök), amikor ez a személy elfogadja felettesei utasításait és egyetért azokkal a kijelentésekkel, amelyek nyilvánvalóan ártanak és gyengítik a katolikus hit tisztaságát és integritását.

Az engedelmességnek van alapja, célja, vannak feltételei és korlátai. Csak Istennek nincsenek korlátai: Ő hatalmas, végtelen, örökkévaló. Minden teremtménynek van határa, és ez a határ határozza meg a lényegét. Ezért sem korlátlan hatalom, sem korlátlan engedelmesség nem létezik a földön. A hatalmat a határai határozzák meg, és az engedelmességet is a határai határozzák meg. E korlátok tudatosítása vezet a hatalom gyakorlásának tökéletességéhez és az engedelmesség gyakorlásának tökéletességéhez. A tekintély áthághatatlan határa a katolikus hit sérthetetlenségének és tisztaságának isteni törvénye iránti tisztelet, és a katolikus hit sérthetetlenségének és tisztaságának ezen isteni törvénye iránti tisztelet az engedelmesség áthághatatlan határa is.

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2022. október 27.