Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A kiválasztottak és az elkárhozottak

A kereszténységen belül Európa-szerte, Kanadában és az USA-ban az igazi Evangéliumot a legtöbb helyen felváltotta egy felhígított, a fülnek kellemesebb és „politikailag korrektebb” változat.  Ez a „cukros evangélium” tele van olyan édes dolgokkal, mint például: „Jézus szeret téged; Jézus megbocsát neked; Jézus meggyógyít; Jézus jelen van az Eucharisztiában; Jézus irgalmas; Jézus mindig segít neked és eljön hozzád, ha segítségre van szükséged.”  Bár mindezek az állítások igazak, mi hiányzik?  A kulcselemek, amelyek hiányoznak, a bűn kimondása, a bűnbánatra való felhívás és Isten ítéletének bejelentése.

11 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az engedelmesség és a szentek példája (2)

Garadnay Balázs atya 2004-ben publikálta főiskolai jegyzetét A keskeny út öröme és járhatósága címmel. Ezt a jegyzetét vette alapul és egészítette ki néhány hosszabb példával. Saját lelkivezetői gyakorlata alapján is tudja, milyen nehéz összeegyeztetni az igazságérzetet a vezetői-főnöki elvárásokkal, az engedelmességet az alázattal.

Jó szívvel ajánljuk olvasásra és elmélkedésre mindazoknak, akik hasonló problémákkal küszködnek életükben. A szerk.

12 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az engedelmesség és a szentek példája (1)

Garadnay Balázs atya 2004-ben publikálta főiskolai jegyzetét A keskeny út öröme és járhatósága címmel. Ezt a jegyzetét vette alapul és egészítette ki néhány hosszabb példával, aki saját lelkivezetői gyakorlata alapján is tudja, milyen nehéz összeegyeztetni az igazságérzetet a vezetői-főnöki elvárásokkal, az engedelmességet az alázattal.

Jó szívvel ajánljuk olvasásra és elmélkedésre mindazoknak, akik hasonló problémákkal küszködnek életükben. A szerk.

13 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra (1)

BEVEZETÉS

A ,,Létra” a szerzetesi élet kézikönyve. A keleti szerzetesek kötelező olvasmánya a nagyböjtben, de nemcsak szerzeteseknek szól. Elsősorban nekik, de általában minden kereszténynek, aki hivatását követni igyekszik, hiszen a Szentlélek minden keresztényt egyaránt meghív a tökéletességre. A szerző maga is buzdít arra, hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek az erények gyakorlásáról szólnak.

8 Minute
Vatikáni dokumentumok

Emberi erények és isteni erények

A Katolikus Egyház Katekizmusából

I. Az emberi erények ( sarkalatos erények)

1804 Az emberi erények következetes magatartásformák, állandó készségek, az értelem és az akarat állapotszerű tökéletességei, melyek a hit és az értelem szerint szabályozzák cselekedeteinket, rendezik szenvedélyeinket és cselekvésmódunkat. Az erények könnyedséget, önuralmat és örömet biztosítanak az erkölcsileg jó élethez. Erényes az, aki szabadon teszi a jót.  Az erkölcsi erényeket emberi módon szerezzük meg. Az erkölcsileg jó cselekedetek gyümölcsei és csírái; minden emberi képességet fölkészítenek arra, hogy közösségre léphessenek az isteni szeretettel.

9 Minute