keczely

Életige – 2013.január

Tematizálás. –   Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Ha a bizalom próbatételén, a bizalmatlanságot gerjesztő körülmények sötét alagútján már átmentünk, akkor látjuk, és ennek átéléséből arra a meggyőződésre jutunk, hogy a fény legyőzi a sötétséget, az értelem az értelmetlenséget, a kilátás a kilátástalanságot, a személyesség, a személytelenséget, a hit a hitetlenséget, az erő a gyengeséget, az újjáépülés az összeomlást, a bátorság a gyávaságot,   a nyugalom és a nyugtalanságot, az öröm a szenvedést; vagyis az életben található minden pozitivitás, az életben található összes negativitást.

A kiállt próbának éppen ez az egyik legszebb ajándéka: A pozitív látás(-mód),   – ha nem is tomboló mértékben – de mindenképpen úgy jelenik meg bennünk, mint egyfajta győzelmi mámor. Ki tudom mondani a szívem mélyén minden nyomorúságom, borzalmas harcaim, a legostobább és legfelháborítóbb eseményeim közepette is, hogy élni szép és élni jó! Jelenlegi körülményeim roggyant állapota nem tudja kilopni szívemből a biztosan bekövetkező nagyszerű jövő képét, mely kép átnyúlik egy világűr-feletti látomásba. Ez a látomás-féle vízióm nem egy ábrándozás-szintű balga önkábítás; ellenkezőleg: Egy távoli, de biztos kikötő képe, ahol az alagút vége egy minden negatív jelenségtől mentes létrend. Ez nem más, mint Urunk, Jézus fogalmazásában : az Isten Országa !

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2013. február 22.