10 dolog, amit az abortuszról tudnod kell

Ez a cikk a 10 dolog, amit tudnod kell sorozat egyik része.

1. Az életpártiak formális érvekkel támasztják alá álláspontjukat.

Ez az érvelés a következő szillogizmussal foglalható össze:

  • P1: [premissza] Helytelen szándékosan megölni egy ártatlan emberi lényt.
  • P2: Az abortusz szándékosan megöl egy ártatlan emberi lényt.
  • C [konklúzó]: Ezért az abortusz helytelen.

2. Egy életpárti legfeljebb 1 perc alatt meg tudja védeni ezt a szillogizmust.

„Azért vagyok életpárti, mert az embriológia tudománya megállapítja, hogy a fejlődés legkorábbi szakaszától kezdve egy különálló, élő és teljes emberi lény voltál. Nem egy embrióból származol; egyszer már voltál embrió. Igaz, hogy fejletlen voltál és még nem láthatóan fejlődnöd kellett, de az, hogy miféle lény voltál, nem volt kérdéses. És nincs olyan lényegi különbség az embrió között, ami egykor voltál, és a felnőtt között, aki ma vagy, ami indokolná a megölésedet a fejlődésnek abban a korábbi szakaszában. A méretbeli különbség, a fejlődés, a környezet és a függés nem jó ok arra, hogy megöljenek téged akkor, de most nem.”

Tudj meg többet az életpárti nézetek megvédéséről.

3. Sokan, akik végrehajtják és védik az abortuszt, elismerik azt, hogy ezzel szándékosan megölnek egy ártatlan emberi lényt.

Warren Hern abortuszszakértő írja: „Elérkeztünk egy olyan pontra ebben a bizonyos technológiában [tágítás és kürettálás], ahol már nem lehet tagadni a pusztítás aktusát. Az ember szeme előtt zajlik. A feldarabolás érzékelése úgy áramlik át a fogókon, mint az elektromos áram.” A feminista Camille Paglia őszintén bevallja: „az abortusz gyilkosság, a hatalom nélküliek kiirtása a hatalmat birtoklók által. A liberálisok többnyire visszariadnak attól, hogy szembenézzenek az abortusz támogatásának etikai következményeivel, ami konkrét egyének megsemmisítését eredményezi, nem pedig érzéketlen szövetdarabkák megsemmisítését.” A feminista Naomi Wolf az emberi magzat abortálását „tényleges halálnak” nevezi.

4. A Biblia akkor is életpárti, ha az „abortusz” kifejezés nem is szerepel benne.

A Szentírás egyértelműen kijelenti, hogy minden ember értéket képvisel, mert Teremtőjének képmását hordozza (1Ter 1,26-28; Jak 3,9). Laikus nyelven ez azt jelenti, hogy az emberek inkább az alapján értékesek, amik, nem pedig valamilyen funkciójuk miatt. Az embereknek egyszerűen azért van értékük, mert emberek.

…az emberek inkább az alapján értékesek, amik, nem pedig valamilyen funkciójuk miatt.

Mivel az emberek Isten képmását hordozzák, az ártatlan vér kiontása szigorúan tilos (Kiv 23,7; Péld 6,16-19; Mt 5,21). Az abortusz egy ártatlan emberi lény szándékos megölése. Így a Szentírás azon szakaszai, amelyek tiltják az ártatlan vér kiontását, ugyanúgy vonatkoznak a meg nem születettekre, mint minden más ártatlan emberi lényre.

5. A Biblia állítólagos hallgatása az abortuszról nem jelenti azt, hogy szerzői eltűrték volna ezt a gyakorlatot.

Az abortusz elleni tilalmak nagyrészt szükségtelenek voltak a bibliai időkben. Egy olyan kultúrában, ahol a gyermek ajándék, a meddőség pedig átok, és ahol egy nemzet sorsa attól függ, hogy a szülőknek sok gyermekük legyen, az abortusz elképzelhetetlen.

6. Az abortuszról való prédikálás nem elvonja a figyelmet a helyi gyülekezet Szent Küldetése feladatától, hanem annak szerves része.

  • P1: A Szent Küldetésben Krisztus megbízta az egyházat, hogy menjen és tegye tanítvánnyá a világot.
  • P2: Úgy tesszük tanítványokká, hogy „megtanítjuk őket engedelmeskedni” az Ő parancsainak.
  • P3: Az egyik ilyen parancs az, hogy ne ontsunk ártatlan vért.
  • P4: Az abortusz az ártatlan vér kiontása.
  • C: Ezért az abortuszról való prédikálás kapcsolódik a helyi gyülekezet Szent Küldetése feladataihoz.

7. Az életpárti álláspont nem támaszkodik személyes nézőpontokra.

Ha azt állítjuk, hogy csak nők beszélhetnek az abortuszról, azzal ad hominem tévedést követünk el – vagyis inkább a személyt támadjuk, mint az általa előadott érvet. Ez egy aggasztó kérdést is felvet: mely nők kapnak szót?

Az élet ügye

Scott Klusendorf

Az életpárti üzenet versenyképes lehet az eszmék piacán – feltéve, hogy a keresztények megfelelően megértik és megfogalmazzák ezt az üzenetet. Ez a könyv segít az életpárti keresztényeknek meggyőző érveket felsorakoztatni a meg nem születettek élete mellett.

Valójában még az abortuszt támogató feministák között sem létezik egységes nézőpont ebben a kérdésben. A feminista Naomi Wolf az abortuszt „valódi halálnak” nevezi, míg a feminista Katha Pollitt szerint az abortusz nem különbözik attól, mint amikor a házat kiporszívózzák. Bár az abortusz nemek szerinti nézőpontjai segítenek megérteni a személyes tapasztalatokat, ez nem helyettesíti a racionális vizsgálatot. Inkább érveket kell felhozni és megvédeni azokat. Végül is az életpárti nők ugyanazokat az érveket használják, mint az életpárti férfiak.

8. Az életpárti keresztények jobb történetet mesélnek az egyenlőségről.

Minden egyes emberi lénynek ugyanannyi joga van az élethez, vagy csak egyesek rendelkeznek vele valamilyen tulajdonság alapján, amelyek jönnek és mennek életünk során? Az abortuszpárti álláspont valóban aláássa az emberi egyenlőséget. Azaz, ha az embereknek csak valamilyen kifejlett tulajdonság, például az öntudat miatt van értékük, melyben egyikünk sem osztozik egyenlő mértékben, akkor ebből az következik, hogy mivel ez a tulajdonság különböző mértékben jelenik meg, az alapvető emberi jogok is különböző mértékben vannak jelen. Az emberi egyenlőség csak egy mítosz!

Teológiailag sokkal ésszerűbb azzal érvelni, hogy bár az emberek fejlettségi fokozatukban mérhetetlenül különböznek egymástól, mégis egyenlőek, mert közös az Isten képmására teremtett emberi természetük.

9. Az abortusz-áldozatok fényképezése megváltoztatja a narratívát.

Ahogy Gregg Cunningham rámutat, amikor abortuszfényképeket mutatunk, „maga az abortusz tiltakozik.” Az Efezus 5,11 azt mondja: „Ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket.” A XX. század hajnala óta szinte minden sikeres társadalmi reformmozgalom felkavaró képeket használ arra, hogy olyan gonoszságokat közvetítsen, melyeket önmagukban szavakkal nem tudnak kifejezni.

A felkavaró képek megváltoztatják az emberek érzéseit az abortuszról, míg a tények és érvek megváltoztathatják a gondolkodásukat. Mindkettő létfontosságú a viselkedés megváltoztatásához. Ezt ellenfeleink is elismerik. „Amikor valaki egy hat hónapos magzat modelljét és egy sebészi ollót tart a magasba, azt mondjuk, hogy ’választás’, és veszítünk” – írja Naomi Wolf feminista.

10. Az abortusz utáni bűntudat ellenszere nem annak kerülése, hanem a megbocsátás.

Az abortuszról készült képeket fájdalmas látni. De megfelelően használva előkészítik a terepet az Evangélium jó hírének, amely egyedül gyógyít meg minket a bűneinkből. A képek elvégzik azt a nehéz munkát, hogy a bűnöket konkréttá tegyék, hogy szavaimmal nyugtassak és reményt adhassak.

Az abortusz után a férfiaknak és nőknek nincs szükségük mentségre. Nekik cserére van szükségük: bűnösségüket Krisztus igazságára. Mint minden bűnösnek, akiknek megbocsátottak, az abortusz után a férfiak és nők abban a tudatban élhetnek minden nap, hogy Isten Krisztus igazsága alapján fogadja őket, nem pedig a saját igazságuk alapján.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2022. június 21.