Néznivaló

Bárhol vagy (magyar felirat)

Az élet nehéz, főleg egy felnőtté váló fiatalnak aki úgy érzi, hogy megkötik a szülői korlátozások, tilalmak. Önállóság, függetlenség, elfogadni

1 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A megbocsátás

A megbocsátás Isten Országának életmódja itt a földön, hozzá tartozik az Ország életrendjéhez. Ezt az életrendet a legtömörebben a Szent Máté-féle Hegyi beszéd tartalmazza.

A megbocsátás célja, hogy az Isten Országának teljességében minden helyreálljon, amit a teremtés eredeti tervéből (boldogság) lepusztított az ördög. Mi az ördög egyik résztörekvése? Az emberek közötti kapcsolatok szétrombolása, a szeretet általi egység felrobbantása, Miért? Mert az Isten Országának mennyei élete egység, harmónia, békesség, szeretet, ünnepi öröm, stb., amit a sötétség ura nem tud elviselni. És mivel akarja elérni? Sértődés, elvetettség, lelki sebződés, széthúzás, gyűlölet, eltávolodás, bosszú, háborúskodás, megtorlás létrehozásával.

10 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Pio atya a megbocsátásról

“Megbocsátani valakinek nem jelenti azt, hogy megbocsátunk a viselkedésének. Az sem, hogy elfelejted, hogyan bántott meg, és nem is hagyod, hogy bántson. A megbocsátás azt jelenti, hogy megbékélünk azzal, ami történt. Azt jelenti, hogy elismered a sérelmeidet, engedélyt adsz magadnak, hogy érezd, és megérted, hogy a fájdalom már nem szolgál téged. Azt jelenti, hogy elengeded a fájdalmat és a neheztelést, hogy meggyógyulhass és tovább léphess. A megbocsátás ajándék magadnak.

1 Minute
Tanúságtétel

Megtért a sofőr, akinek egy katolikus házaspár megbocsátotta, hogy megölte három gyermeküket

Bár több mint 3 év telt el azóta, hogy Laila és Danny Abdallah három gyermeke életét vesztette egy szörnyű autóbalesetben az ausztráliai Sydneyben. Nem sokan felejtették el, hogyan néztek szembe a történtekkel, Istenbe vetett rendíthetetlen bizalommal.

Amikor a házaspár nyilvánosan megbocsátott a sofőrnek, Samuel Davidsonnak, az nemcsak ausztrálok ezreinek szívét hatotta meg, hanem az egész világnak példát mutatott a keresztény megbocsátásról.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Bocsáss meg! (1)

Ann Ross Fitch és Paul Robert Degrandis könyve a Marana Tha Kiadónál jelent meg magyarul 2006-ban. A szerk.

Bevezető

Ez a könyv római katolikusok részére íródott, hogy jobban megértsék, mi is az a megbocsátás. A megbocsátás az első lépés a gyógyulás, az egészség és a teljesség felé. Amikor megbocsátunk önmagunknak, másoknak és Istennek, akkor helyreáll a béke, a belső és a külső világ harmóniája.

Hallottál-e már a Nemzetközi Megbocsátás Hetéről? Minden évben február 1-6 között tartják! Robert Müller, az ENSZ egykori főtitkárhelyettese így buzdít minket a Megbocsátás Hetében, ami reméljük, hogy Téged is ösztönözni és segíteni fog abban, hogy megtedd az első lépést és megbocsáss:

16 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Ördögűzők tanácsai: hogyan erősítsd a lelki immunrendszeredet

„A hit nélküli élet … már termékeny talaja az ördög rendkívüli cselekedetének.”

Árthat neked egy átok, amit rád zúdítottak? A válasz attól függhet, hogy a kegyelem állapotában vagy-e, Theophilus atya szerint (nem ez az igazi neve). Ő egy ördögűző Mountain Westben, a National Register portálon beszélt a lelki védelem fontosságáról. Szerinte kegyelem nélkül az ember többnyire védtelen bármilyen varázsigével szemben.

Megosztott egy történetet egy emberről, aki a fortunától szenved. A fortuna a vudu boszorkányságban egyfajta varázslat, amikor valakit eláraszt a jó szerencse.

Imáink

A megbocsátás lépcsőfokai

1. Én megbocsátok
Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ……… testvéremnek.
Megbocsátom bűneit, amelyekkel megsebzett engem és fájdalmat okozott nekem.

1 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A megbocsátás hatalma

A megbocsátás nem egy egyszeri tett, hanem egy életre szóló módszer azzal a céllal, hogy Krisztus minden áldásában részesülhessünk. „Én pedig (azt) mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy fiai legyetek égi Atyátoknak, aki a napját kelti (fölhozza) gonoszokra és jókra egyaránt, esőt ad igaz(ságos)aknak is, igaz(ság)talanoknak is.” (Máté 5,44-45)

1 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (25)

Gyakorolni a szelídséget

A harag ellen is az ellentétes erénnyel kell küzdeni: a türelemmel és annak elutasításával, hogy tápláljuk magunkban a neheztelést, a szelídség. Hogy szelíddé váljunk, megpróbálhatjuk megállítani a harag fölfele törő útját, megakadályozva ezzel, hogy a gondolatról átmenjen szóba, a szóból tettbe. Egy Sivatagi Egyházatya javasolja: „Ha lehet meg kell akadályozni, hogy a harag elérje a szívünket. Ha azonban már ott van, úgy kell tennünk, hogy ne látszódjék az arcunkon. Ha már oda is fölment, akkor őrizzük a nyelvünket tőle. Ha már az ajkunkon van, akkor akadáIyozzuk meg, hogy tettekbe váltson és a lehető leghamarabb vessük ki a szívünkből.”

11 Minute
Olvasnivaló

A bántásokhoz való viszonyulásunkról

Mi emberek társas lények vagyunk, szükségünk van másokkal való kapcsolatokra. Hogy miként éljük meg ezeket a kapcsolatokat, ezt már a kora gyermekkori tapasztalatok meghatározzák. Az édesanya szeméből a gyermek szeretetet és elfogadást olvas ki, elrejtettségben van része, és ösztönös bizalom fejlődik ki benne (remélhetőleg!).

10 Minute
Tanúságtétel

Kibeho-ban nem hallgattunk a Szűzanyára…

… Međugorjéban hallgassatok rá! (ruandai tanúságtétel)

A ruandai Immaculée Ilibagiza tanúságot tett 2015-ben a međugorjei ifjúsági találkozón arról, hogyan élte túl Isten kegyelméből a ruandai népirtást, amelynek során több száz napon át több mint egymillió embert öltek meg, és hogyan talált rá Istenre és a megbocsájtás erejére az óvóhelyen, ahová elrejtőzött.

19 Minute