Vallomás és áldás minden szerelmes párnak

Vallomás és áldás minden szerelmes párnak

„Szeretni akarlak, anélkül, hogy korlátoználak; értékelni, anélkül, hogy megítélnélek; komolyan akarlak venni, anélkül, hogy kényszerítenélek; hozzád megyek anélkül, hogy rád erőszakolnám magamat. Meghívlak anélkül, hogy elvárásaim lennének. Ajándékozni akarok anélkül, hogy viszonzást várnék; el akarom mondani az érzéseimet anélkül, hogy hibáztatnálak; segíteni akarok neked anélkül, hogy megbántanálak. Gondoskodni akarok rólad anélkül, hogy meg akarnálak változtatni. Örülni akarok neked úgy, ahogy vagy. Ha én is megkapom ezt tőled, akkor lesz teljes a kapcsolatunk.” (Benei György OFM)

A szentmisén ezután a szerelmespárok megáldották egymást a következő szavakkal: „Hálát adok érted Urunknak, Istenünknek. Köszönöm, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz. A mindenható Atya arcának fénye ragyogja be életedet! Vezessen téged igaz útján Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az élet. A Szentlélek Isten vezesse lépéseidet a szeretet és a hűség útján! Áldjon meg téged a Szentháromság Egyisten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Ámen.”

Forrás

Létrehozva 2024. február 15.