Családvédelem

Vallomás és áldás minden szerelmes párnak

„Szeretni akarlak, anélkül, hogy korlátoználak; értékelni, anélkül, hogy megítélnélek; komolyan akarlak venni, anélkül, hogy kényszerítenélek; hozzád megyek anélkül, hogy rád erőszakolnám magamat. Meghívlak anélkül, hogy elvárásaim lennének. Ajándékozni akarok anélkül, hogy viszonzást várnék; el akarom mondani az érzéseimet anélkül, hogy hibáztatnálak; segíteni akarok neked anélkül, hogy megbántanálak. Gondoskodni akarok rólad anélkül, hogy meg akarnálak változtatni. Örülni akarok neked úgy, ahogy vagy. Ha én is megkapom ezt tőled, akkor lesz teljes a kapcsolatunk.” (Benei György OFM)

2 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Viganò érsek: Megfontolások a vatikáni “Fiducia Supplicans”, a szabálytalan párok áldásának megengedhetőségéről szóló dokumentummal kapcsolatban

Amikor az ördög megpróbál rábírni bennünket a bűnre, a velünk végrehajtatni tervezett gonosz cselekedet állítólagos javát hangsúlyozza, miközben elhomályosítja azokat a vonatkozásait, amelyek szükségszerűen ellentétesek Isten parancsolataival. Nem azt mondja nekünk, hogy ez bűn és sérti az Urat, aki a kereszten meghalt érted, mert tudja, hogy egy normális ember önmagától nem akar rosszat, hanem általában a jó leple alatt tesz gonoszságot.

6 Minute
Imáink

A megbocsátás lépcsőfokai

1. Én megbocsátok
Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ……… testvéremnek.
Megbocsátom bűneit, amelyekkel megsebzett engem és fájdalmat okozott nekem.

1 Minute
Olvasnivaló

A Katolikus Egyház és a sör

Bene+dic, Domine, creaturam istam cerevisiae, quam ex adipe frumenti producere dignatus es: ut sit remedium salutare humano generi, et praesta per invocationem nominis tui sancti; ut, quicumque ex ea biberint, sanitatem corpus et animae tutelam percipiant. Per Christum Dominum nostrum.

Magyarul nagyjából:

Áldd meg, + Uram, teremtményedet: ezt a sört, amely  méltóságod rendelése szerint a kövér gabonából készült, hogy üdvére szolgáljon az embernek, és, hogy akik Neked hálát adva isznak belőle testi egészséget és lelki békét nyerjenek belőle. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

1 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Áldás vagy átok?

Nem csak a bűn okozta, nemzedékről nemzedékre terjedő átokról beszélhetünk, beszélni kell a verbális átokról, arról, hogy az emberi beszédben kettős lehetőség, befolyás lehetősége rejlik: lehet szóval áldani és átkozni. Az emberi szó átadhat a másik embernek érzelmeket, átadhat, rákényszeríthet akaratot, befolyást fejt ki a fölött, akihez szólnak.

13 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Állítsunk fel célokat, tervezzünk – és imádkozzunk

Mivel még év eleje van, néhányan még a 2023-as célok kitűzésének folyamatában vannak. Sokféle célok lehetnek ezek – hosszú és rövid távúak egyaránt –, de mindig hasznosnak tartottam, hogy világos, mérhető és elérhető célokat tűzzünk ki. Ezek segítenek, hogy ne tévesszünk irányt. Ahogy valaki egyszer megjegyezte: „Ha semmit se célzol meg, azt mindig eltalálod.” A célok tehát hasznosak számunkra.

4 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Mi az áldás?

Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem.

Abból, aki áldást akart magának, olyasvalaki lett, aki áldássá lett mások számára. Ez az elhívása azoknak, akik Istentől új életet nyertek.

Mi az áldás? Mit jelent, ha egy levél végén ezt írjuk: „áldáskívánással”, vagy ha egy gyülekezetvezető az istentisztelet végén áldást mond?

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Megtanulni megkülönböztetni az áldást az átoktól

Az alázat segít felismerni az áldást, míg a büszkeség gyakran átokként tekint az áldásra

Egyszer abban a megtiszteltetésben és örömben volt részem, bár csak egy rövid időre, hogy találkozhattam Yehuda Levin rabbival, egy ortodox zsidóval, aki az abortusz rettenthetetlen ellenzője. A 25. Élet Menetén (1998. január 22.) ez a bölcs „tanító” (ezt jelenti angolul a „rabbi”) ószövetségi dühvel intézett erős üzenetet Bill Clinton amerikai elnökhöz:

6 Minute