Szentelmények “működés” közben

Szentelmények alatt jelen esetben a megszentelt érmeket és medálokat értem, ami elősegíti hitünk erősödését és a gonosz elleni védelmet. Itt is kihangsúlyozom, hogy ezekre nem lehet amulettként vagy talizmánként gondolni, mert nem azok. Kerestem néhány történetet, ami a medálokkal és érmekkel kapcsolatos.

“Hadd mutassak rá Sziénai Szent Bernardin példájára, aki népmissziói végén emlékeztetésül azt kérte a családoktól, hogy otthonuk ajtajára rakjanak ki egy érmet Jézus nevének kezdőbetűivel (JHS, Jesus Hominum Salvator, Jézus az emberek megváltója).

Gyakran tapasztaltam magam is a hittel viselt érmék hatékonyságát. Elég csak a csodás éremről beszélnünk, amely több millió példányban terjedt el a világon, miután a Szűzanya megjelent Laboure Szent Katalinnak (1830-ban, Párizsban). Ha csak ennek az egyszerű éremnek a csodás kegyelmeit mondanánk el, soha nem érnénk a végére. Számos könyv taglalja ezt részletesen.

Az ördöngösség egyik legáltalánosabban ismert esete (számos könyv idézi, hála a pontos történelmi dokumentációnak, mely megörökítette számunkra az eseményeket), a Burner testvérek esete, amely Illfurtban (Elzászban) történt. A két testvér egy sor ördögűzés után 1869-ben nyert szabadulást. Nos, egy napon, az ördög számtalan gonosz cselekedete közt éppen abban mesterkedett, hogy felborítsa a szekeret, amelyen az ördögűző érkezett egy pap és egy apáca
kíséretében. Az ördög csődöt mondott kísérletével, mert a kocsis induláskor kapott valakitől egy Szent Benedek-érmet, hogy az védelmezze őt, s a kocsis jámborul zsebretette azt.”
Forrás: Gabriele Amorth-Egy ördögűző tapasztalatai

“Egy ügyvéd két éve Palermóban a következő történetet mesélte: “Egy barátom meghívott a házába egy spiritiszta szeánszra. Az ottlévő emberek mind valami természetfeletti jelenségre vártak, azonban nem jelent meg senki, és hangot sem hallottunk. A médium ingerülten próbált valamit előidézni, de nem sikerült neki.

Hirtelen a szobában található íróasztal felemelkedett a földről, és a plafonig emelkedett. Aztán visszazuhant a földre, és ripityára tört. Ijedtükben mind az utcára menekültek. A barátom megjegyezte.
-Máskor minden rendben zajlik, ma azonban megdöbbentünk. Talán valami szent tárgy van nálad?
-Igen, van egy Mária-érme a nyakamban.
-Már értem, miért nem sikerült a médiumnak megidéznie a szellemet. Bosszúból ijesztett meg minnket.
Az ügyvéd így szólt: – Tisztelt uraim, többet nem élek a meghívásukkal. Nekem bőven elég volt a mai este izgalma.”
Forrás: Giuseppe Tomaselli-Lázadó angyalok, Marana Tha Kiadó

“Egy negyvenéves, a gyermekeit egyedül nevelő nőt barátnője elvitte egyszer egy jóshoz. Sok gond gyötörte az asszonyt, félt a jövőtől és gyermekei jövőjétől. Amikor leült a jóssal szemben, az rámutatott az asszony nyakláncára és megkérdezte: “Mi van ott? Valami világosat látok a mellén.” Az asszony kivette a pulóvere alól a nyakláncát, és megmutatta neki: egy kis keresztet és a Szűzanya csodás érmét. “Ja, csak ez”-válaszolta. Amikor a jós ezt meglátta, így szólt: “Ó, nem! Ezzel szemben nincs szerencsém! Nem mondhatok semmit a jövőjével kapcsolatban!” Azzal elküldte az asszonyt. Ez példa arra, hogy mekkora hatalma van a szentelményeknek, amelyekről manapság sokan tudomást sem vesznek.

Szó esik még egy sima áldásról is az Amorth könyvben, amit egy édesanya hajtott végre.
“Volt egyszer egy édesanya, akit igen aggasztott fia furcsa viselkedése: néha feldühödve borzasztóan kiáltozott, káromkodott és amikor megnyugodott, semmire sem emlékezett e magatartásából. Soha nem imádkozott és nem engedte volna magát megáldani egy paptól. Egy nap, amikor a fiú szokásához híven munkaruhában ment dolgozni, az édesanya megáldatta a ruháit a szertartáskönyv idevágó áldásával. A fiatalember hazatért a munkahelyéről, levette piszkos munkaruháját és mit sem sejtve felöltözött. Néhány másodperc múlva azonban letépte magáról ezt a ruhát és visszavette a munkaruhát anélkül, hogy egy szót szólt volna; később sem lehetett rábírni, hogy újra felvegye a megáldott öltözéket. Azontúl jól elkülönítve tartotta ezeket a darabokat szerény ruhatárában. Ez a tény bizonyította az ördögűzés szükségességét.”

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2023. szeptember 4.