Felismered a babonát, ha látod?

Töltsd ki ezt a 10 pontos kvízt, hogy megtudd

„A babona a vallásos érzék és a vallásos gyakorlatok eltévelyedése. Érintheti az igaz Istennek nyújtott kultuszt is, amikor például mágikus jelentőséget tulajdonítanak egyébként törvényes és szükséges gyakorlatoknak. Az imádságok vagy a szentségi jelek hatását egyedül anyagi összetevőjükhöz kötni az általuk igényelt belső készültségektől függetlenül, babonába süllyedést jelent.” (KEK 2111)

A katolikusok észrevétlenül is belecsúszhatnak a babonába. Az ördögűzők óva intenek attól, hogy belekeveredjünk az okkultizmusba és a babonákba, mivel ezek ajtót nyitnak nem Istentől származó erők előtt. A szellemvilágban csak két lehetőség van: Isten vagy az ördög.

A Szentírás figyelmeztet minket: „Ne forduljatok a bálványok felé, és ne öntsetek magatoknak ércből isteneket.” (Lev 19,3). Az első parancsolat azt mondja nekünk: „Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek hamis isteneid előttem.

Az évek során az ördögűzőkkel készített számos interjú között tanúja voltam a jó katolikusok babonás hiedelmekbe vetett hitének, ezért kidolgoztam egy kvízt, amely segít azonosítani a gyakori lelki csapdákat.

Igaz vagy hamis:

(1) A horoszkópok olvasása csak szórakozásból nem gond, ha nem hiszel bennük.

(2) Semmi baj nincs azzal, ha egy nagy kihíváshoz a szerencsepólómat viselem.

(3) A megáldott érmeket lelki védelemre lehet használni.

(4) Az, hogy pénzdarabot dobsz egy kívánságtóba és kívánsz valamit, rendben van, ha csak úgy szórakozásból teszed.

(5) Az átkok léteznek, és árthatnak neked.

(6) Egy Szent József-szobor eltemetése elfogadható katolikus gyakorlat.

(7) Ugyanazt a rövid imát újra és újra mantraként imádkozni inkább babonás, mint imádságos.

(8) Miután megkísértetted a sorsot, lekopogni valamit a balszerencse elhárítására csak egy ártalmatlan szokás.

(9) A szenteltvíz csak egy szimbólum, nem pedig valami, amihez hatalom kapcsolódik. Ha úgy kezeled, mintha hatalma lenne, akkor babonás vagy.

(10) A lakás megszentelése vízkeresztkor olyan, mintha egy patkót tennél az ajtódra – mindkettő csupán a védelem szimbóluma.

Válaszok:

(1) A Catholic Answers elmagyarázza, hogy a horoszkópok ellentétesek az első parancsolattal. Ha „csak szórakozásból” olvasod őket, keress magadnak egy új hobbit.

(2) Egyesek szerint a „kabala ing” csak egy biztonsági takaró, semmi babona. Ha azért viselsz valamit, hogy jól érezd magad vagy jól nézz ki, hogy növeld az önbizalmadat, az nem probléma. Ha abban a hitben viselsz valamit, hogy az szerencsét hoz, az erőt tulajdonít egy tárgynak, és így babona.

(3) Ha egyszer megáldották, az érmek olyan szentelmények, amelyek valóban védelmet nyújtanak. A Catholic Answers elmagyarázza: „Csak Isten hatalma az, ami megvédhet minket. Az történik, hogy Isten időnként kinyilatkoztatja magát akár közvetlenül, akár valamelyik szentje által, hogy védelmet vagy gyógyulást adjon egy olyan érem viselésével, amely az irántunk való szeretetébe vetett hitünket jelképezi.”

Allison Gringas a Encountering Signs of Faith My Unexpected Journey with Sacramentals, the Saints, and the Abundant Grace of God [A hit jeleivel való találkozás: Váratlan utazásom a szentségekkel, a szentekkel és Isten bőséges kegyelmével] című könyv szerzője szerint „a szentségek misztikusak, nem mágikusak; emlékeztetők, nem talizmánok; és kegyelmi útvonalak, nem kegyelem adományozók. Gyönyörű, kézzelfogható módjai annak, hogy elfogadjuk azt a bőséges kegyelmet, melyet Isten mindannyiunk számára tartogat. A kegyelem, az Ő meg nem érdemelt, de ingyenesen adott ajándéka, az Ő Szentlelke mindannyiunkban, segít nekünk követni az Ő akaratát, növekedni a szentségben, és folyamatosan igent mondani arra, hogy az Ő szeretett fiai és lányai legyünk.”

(4) Babona. A pénzdarabok nem teljesítik a kívánságokat, de Isten meghallgatja imáinkat. Ha kívánsz valamit, és bedobsz egy pénzt egy tóba, mit gondolsz, hová jut a kívánságod?

(5) Hogy félned kell-e attól, ha valaki átkot szór rád, az csak tőled függ. Az ördögűzők gyakran látnak átoktól szenvedő embereket. Egy korábbi cikkünkben adott interjúban Vincent Lampert atya, az Indianapolisi egyházmegye ördögűzője azt mondta, hogy ha van hitünk, nem kell félnünk a gonosztól.

„Isten hatalma nagyobb, mint a gonosz hatalma. Én nem egy zsák trükköt viszek magammal, hanem Jézus Krisztus erejét és hatalmát hozom, amelyet ő adott az Egyházának. Ha távol tartjuk magunkat az okkultizmustól, misére járunk, hiszünk Istenben és imádkozunk, akkor védve vagyunk, és még az átok is lepattan rólunk. Az ördög menekül, ha templomba jársz, különösen akkor, ha áldozol.”

Szerinte azoknak az embereknek, akik meg akarnak szabadulni a gonosztól, növekedniük kell a hitben. „Ha nem akarnak semmit sem változtatni az életükön, akkor a szenteltvízzel való meghintés és az imádkozás semmit sem fog érni” – mondta. „Hajlandónak kell lenniük imádkozni és közelebb kerülni Istenhez.”

(6) Ne temessük el Szent József szobrát, mondja Calloway atya, a Consecration to St Joseph: The Wonders of Our Spiritual Father (Szent Józsefnek szentelés: Lelki Atyánk csodái) című könyv szerzője. „A szobrok egy személyt képviselnek, és arra valók, hogy a föld felett tiszteljük őket, nem pedig arra, hogy a földbe temessük őket. … Bármit is teszel, soha ne temess el egy Szent József-szobrot fejjel lefelé. Az emberek néha ezt a bizarr gyakorlatot a lelki megvesztegetés egy formájaként követik el, megígérve, hogy csak akkor fordítják jobbra a Szent József-szobrot, ha eladják a házukat. Ez a gyakorlat ahhoz hasonlít, mintha Szent József szobrát talizmánként vagy kabalaként kezelnék. Szent József a te lelki atyád, nem pedig egy csecsebecse.”

(7) Egy rövid ima ismételgetése újra és újra összeköt téged Istennel. A mantrázás nem teremt kapcsolatot Istennel, de okkult azt hiszi, hogy ennek van valami hatalma.

(8) Valamit lekopogni [az asztal alatt] a sors kísértése elleni védelemként nem Istenhez fordulás. A lekopogáshoz való ragaszkodás eredhet a fában lakozó jó szellemekről szóló régi mítoszokból, vagy a keresztény kereszthez való kötődésből. Több nyelven is ismertek hasonló mondatok, amelyek arra utalnak, hogy nem akarjuk felzaklatni a gonoszkodó univerzumot. Mondjunk helyette inkább egy imát.

(9) A pap által megszentelt vizet Isten Krisztus keresztsége miatt áldja meg. A Katolikus Egyház rendelkezik a szentségi kegyelem átadásának hatalmával. A szenteltvíz mint szentelmény erejét az Egyház imája és tekintélye által kapja.

(10) A patkót először a kovácsok tartották szerencsét hozónak, mert hitték, hogy a tűznek és a vasnak mágikus ereje van, és elűzheti a szellemeket, de a végeinek felfelé kell mutatnia. Határozottan babona.

Az ajtó krétával való jelölése azt jelenti, hogy 23 + C + M + B + 23-at írnak krétával az ajtó fölé. Babonásnak tűnik, de nem az. A betűk a bölcsek – Gáspár, Menyhért és Balthazár – kezdőbetűit jelképezik, akik meglátogatták Jézust. Ez egyben a latin Christus mansionem benedicat kifejezés rövidítése is: „Krisztus áldja meg a házat.” A „+” jelek a keresztet jelképezik, az elején és a végén lévő számok pedig az évet jelölik.

A felirat egy kérés, hogy Krisztus egész évben áldja meg a házat. Ez egy régi szokás az egész világon, amelyet újév napján vagy a hagyományos vízkereszt ünnepén végeznek.

A babonáktól való tartózkodás minden esetben azt jelenti, hogy nem szabad az első parancsolatot megszegő gyakorlatokkal foglalkozni – még „csak szórakozásból” sem. Minden olyan hatalmi igény, amely nem Istentől származik, Őellene van. Csak Isten képes áldást árasztani ránk és megóvni minket a gonosztól, hogy a legjobb életünket élhessük.

Forrás angol nyelven

 

Létrehozva 2023. szeptember 26.